Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Tvärvetenskapligt om missbruk och beroende

Missbruk och beroende är fokus för forskning inom både medicin, biologi och samhällsvetenskap. Den 14-15 oktober arrangeras en tvärvetenskaplig konferens vid Uppsala universitet, som vänder sig till både forskare och praktiker.

Trots att många insatser gjorts kvarstår problemen med droger i samhället. Införseln av alkohol har ökat sedan Sverige blev medlemmar i EU och missbruket har gått ned i allt lägre åldrar. Även inflödet av narkotika ökar och där kommer en väsentlig del in via internet.

- För ett effektivt arbete mot drogmissbruk behövs relevant kunskap. Vi behöver minska avståndet mellan de olika disciplinerna och satsa på ett tvärvetenskapligt angreppssätt, säger Ingrid Nylander, professor vid institutionen för farmaceutisk farmakologi vid Uppsala universitet och moderator under första temat.

Konferensen, som arrangeras på initiativ av professor Fred Nyberg vid Uppsala universitet, samlar landets forskarexpertis och praktiker inom området missbruk och beroende och bjuder på en rad intressanta föredrag under tre olika teman: Den sårbara hjärnan - risk- och skyddsfaktorer tidigt i livet, Drogers skadeverkningar och Prevention och behandling. Föreläsningarna under första temat handlar bland annat om droginförsel till Sverige, ungdomar och psykisk ohälsa samt rökning som inkörsport till annat drogberoende. Under andra temat berättas till exempel om missbruk av anabola androgena steroider, Cannabis och psykisk sjukdom och droginducerade skador på hjärnans belöningssystem. Under sista temat presenteras behandlingar av missbrukare av opiater, alkohol och amfetamin.

Att samla forskare från olika discipliner och praktiker på samma konferens ger nya infallsvinklar, menar Ingrid Nylander.

- Det är också ett bra sätt att sprida den forskning som görs på området. Vår avsikt är att det ska bli en återkommande konferens, kanske vartannat år, säger hon.

Konferensen har planerats i samarbete med UU Education, en enhet vid Uppsala universitet som ansvarar för uppdragsutbildning.

Läs hela programmet.

För frågor, kontakta projektadministratör Pernilla Riben, pernilla.riben@uadm.uu.se, tel: 018-471 18 49, projektledare Myron Zaluha, myron.zaluha@uadm.uu.se, tel: 018-471 1851eller professor Ingrid Nylander, tel: 018-471 41 63, ingrid.nylander@farmbio.uu.se eller Fred Nyberg, mobil: 070-817 41 66, fred.nyberg@farmbio.uu.se
Ämnen

Regioner

Kontakter

Presstjänsten

Presskontakt Kontorstid alla dagar 070-167 92 96

Elin Bäckström

Presskontakt Presskommunikatör Forskning, utbildning, övergripande 070-425 09 83

Linda Koffmar

Presskontakt biträdande presschef Forskning, utbildning, övergripande 018-471 1959

Märta Gross Hulth

Presskontakt presskommunikatör +46-734697946

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477.

Uppsala universitet är Sveriges äldsta universitet, grundat 1477. Vi har över 50 000 studenter och 7 500 medarbetare i Uppsala och i Visby. Vi är ett brett forskningsuniversitet med forskning inom samhällsvetenskaper, humaniora, teknikvetenskap, naturvetenskap, medicin och farmakologi. Universitetet är återkommande rankat som ett av världens främsta universitet, med målet att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället.

Uppsala universitet
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 36 Uppsala
Sweden
Besök våra andra nyhetsrum