Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Uppsalaforskare en av de mest citerade inom datavetenskapen

På listan över de 250 mest citerade forskarna i datavetenskap i hela världen finns två personer från Skandinavien. En av dessa är Joachim Parrow, professor i datorteknik vid institutionen för informationsteknologi, Uppsala universitet. Listan har tagits fram av ISI Web of Knowledge, en organisation som följer publiceringar i över 7 500 vetenskapliga tidskrifter. Organisationen registrerar alla referenser som förekommer och kan på det sättet spåra ursprunget till nya forskningsidéer. Genom att räkna efter hur många gånger en viss forskare citeras av andra, får organisationen fram ett mått på hur stort inflytande den personen har på den vetenskapliga utvecklingen inom sitt område. Någon inbördes rangordning görs inte på listan. De två skandinaver som är med är Joachim Parrow vid Uppsala universitet och Tor Aulin från Chalmers. - Det är naturligtvis väldigt hedrande och något jag är glad och stolt över, säger Joachim Parrow som tror att det är kombinationen hårt arbete och respekt för andras resultat som har gett honom många citeringar. Joachim Parrow arbetar med matematiska modeller för datorsystems beteenden. Tanken är att kunna förutsäga hur systemen kommer att uppföra sig innan de är byggda, ungefär som en fartygskonstruktör kan räkna ut egenskaper hos en båt innan den sjösätts. Viktiga problemställningar är att utöka de typer av beteenden som låter sig beskrivas. En populärvetenskaplig beskrivning av Joachim Parrows forskning finns på http://user.it.uu.se/%7Ejoachim/Fof/98_2_14_2.htm Förteckningen över de mest citerade forskarna enligt ISI Web of Knowledge finns på http://portal.isiknowledge.com/portal.cgi?DestApp=WOK_HOME&Func=Frame Klicka på "ISI HighlyCited Com". Joachim Parrow kan nås på tel 018-471 57 04, mobil 0705-73 33 24 eller e-post joachim.parrow@it.uu.se

Ämnen


Uppsala universitet
Sveriges första universitet. Kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet rankas bland världens främsta lärosäten. www.uu.se

Presskontakt

Presstjänsten

Presskontakt Kontorstid alla dagar 070-167 92 96

Elin Bäckström

Presskontakt Pressinformatör Forskning, utbildning, övergripande 070-425 09 83

Linda Koffmar

Presskontakt biträdande presschef Forskning, utbildning, övergripande 018-471 1959

Anneli Waara

Presskontakt Presschef Övergripande, ledning 018-471 1974

Åsa Malmberg

Presskontakt Presskommunikatör 0729-999544

Petra Lindberg

Presskontakt Kommunikatör UU Campus Gotland Uppsala universitet - Campus Gotland övergripande 018-471 82 49

Forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus

Uppsala universitet
Sveriges första universitet. Kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet rankas bland världens främsta lärosäten. Besök vår webbplats: www.uu.se

Uppsala universitet
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 36 Uppsala
Sweden
Besök våra andra nyhetsrum