Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Växter är inte försvarslösa mot torka

Hos ogräset backtrav finns gener som minskar tillväxten om växten utsätts för torka. I sin avhandling har Anna Olsson vid Uppsala universitet identifierat två sådana gener. Resultaten kan få betydelse för jordbruket, där vattenbrist orsakar stora förluster. Avhandlingen läggs fram den 18 mars. Anna S. B. Olsson HDZip I Transcription Factors in Arabidopsis thaliana ISBN: 91-554-6150-6 Abstract - Det är fascinerande att en växt kan minska sin tillväxt för att anpassa sig till torka, att den inte står försvarslös, tycker Anna Olsson. När hon började sitt forskningsprojekt visste man att genen ATHB7 aktiveras under torka. En annan gen, ATHB12, är mycket lik den första på DNA-nivå, varför man misstänkte att även den aktiverades under vattenbrist. I sin studie har Anna Olsson visat att dessa båda gener styr tillväxten och är aktiva när växten utsätts för torka. Generna minskar tillväxten hos stam, blad och rot, och på det sättet kan växten överleva längre med mindre vatten. Resultaten kan få betydelse för jordbruket, eftersom miljöfaktorer som torka är den största källan till förlust inom jordbruket i dag. - Och om vi får reda på vad som händer i en växt på molekylär nivå under torka kan vi ta fram växter som tål dessa förhållanden bättre än i dag. Kanske kan vi också odla upp markområden i världen som inte kan användas i dagsläget, säger Anna Olsson. Hennes forskningsresultat visar också att fyra andra gener i backtrav regleras på samma sätt som ATHB7 och ATHB12. Det innebär att de andra fyra generna möjligtvis också kan påverka växten när det råder brist på vatten. - Det är möjligt att ett höjt uttryck av dessa gener skulle kunna förbättra överlevnadsförmågan hos mer ekonomiskt intressanta växter under torka, men sådana försök har ännu inte gjorts, berättar Anna Olsson. Modellväxten backtrav har använts för att den är lätt att odla, har kort generationstid och producerar många frön. Den är också den första växt vars arvsmassa har blivit fullständigt kartlagd. Det är egenskaper som gör att forskare över hela världen använder backtrav för att studera hur växter fungerar på molekylär nivå. Bildtext: Till vänster en backtravplanta så som den ser ut i naturen. Till höger plantor där forskarna har förhöjt uttrycket av ATHB7 och ATHB12. Dessa plantor liknar dem som har utsatts för torka. Foto: Anna Olsson. Kontaktperson: Anna Olsson, e-post: anna.olsson@ebc.uu.se, tel: 018-471 28 07, hem: 018-50 24 93. Länk till bild http://info.uu.se/press.nsf/289430A3B634D9E3C1256FBE005910C8/$File/Olssonbild.tif Linda Nohrstedt

Ämnen


Uppsala universitet
Sveriges första universitet. Kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet rankas bland världens främsta lärosäten. www.uu.se

Presskontakt

Presstjänsten

Presskontakt Kontorstid alla dagar 070-167 92 96

Elin Bäckström

Presskontakt Presskommunikatör Forskning, utbildning, övergripande 070-425 09 83

Linda Koffmar

Presskontakt biträdande presschef Forskning, utbildning, övergripande 018-471 1959

Anneli Waara

Presskontakt Presschef Övergripande, ledning 018-471 1974

Petra Lindberg

Presskontakt Kommunikatör UU Campus Gotland Uppsala universitet - Campus Gotland övergripande 018-471 82 49

Forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus

Uppsala universitet
Sveriges första universitet. Kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet rankas bland världens främsta lärosäten. Besök vår webbplats: www.uu.se

Uppsala universitet
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 36 Uppsala
Sweden
Besök våra andra nyhetsrum