Gå direkt till innehåll

Ämnen: Trädgård

Lars-Inge Gunnarsson har utvecklat den egna mjölkproduktionen till en av landets främsta, parallellt med arbetet för branschen.

Guldnålen – LRFs fina utmärkelse – ges till Lars-Inge Gunnarsson

Vid LRFs riksförbundsstämma tilldelades Lars-Inge Gunnarsson Guldnålen, LRFs förtjänsttecken. Lars-Inge har sedan 1983 arbetat med avelsfrågor för nötkreatur för husdjursföreningar, nordiska avelsföretag som VikingGenetics och för avelssamarbeten som NAV. I flera organisationer har han under en längre tid haft styrelseposten. Parallellt har han byggt upp sitt eget mjölkföretag utanför Laholm.

Växa Sverige - vi jobbar för ökad konkurrenskraft i svenskt lantbruk

Växa ägs av lantbrukare och är landets största husdjursförening. Vi är ett modernt rikstäckande rådgivnings- och serviceföretag och vänder oss främst till mjölk- och köttföretagare.

Våra kunniga och engagerade medarbetare är verksamma inom Kokontroll/KAP, semin och fältservice, rådgivning/djurhälsa, avel, bygg, växtodling samt avbytarservice.

Växa
Ullsväg 29A
756 51 Uppsala
Sverige