Gå direkt till innehåll

Ämnen: Arbetslöshet

Kommunstyrelsen föreslår att de pedagogiska nämnderna kompenseras

Kommunstyrelsen föreslår att de pedagogiska nämnderna kompenseras för att de i årsplan 2023 inte inkluderats fullt ut som avsetts. Kompensation föreslås utgå med 78 miljoner kronor.
Bakgrunden är att det framkommit att kompensation för vissa kostnadsposter för de pedagogiska nämnderna inte inkluderats fullt ut som avsetts i årsplan 2023. Föreslagen kompensation fördelas på samma sätt som tidiga

Västerås stad fortsätter bidra med åtgärder för 700 000 kronor under Västerås Summer Meet 2023

Västerås stad samarbetar med Polismyndigheten för att underlätta trafikflöden och avspärrningar under bilträffen Västerås Summer Meet 2023. Staden kommer vidare att placera ut toaletter samt stärka upp renhållningen och återställning av cruisingsträckan som genomförs på Västerås gator. Budgeten för åtgärderna kommer likt föregående år att ligga på cirka 700 000 kronor för Västerås stad.
-Vi gö

Nu kan du nominera årets föreningsledare - "ung ledare" är en ny kategori

Västerås stad har i flera år delat ut föreningsledarstipendier på 10 000 kronor till eldsjälar och barn- och ungdomsledare. Nytt för i år är att det införs ett stipendium till ung ledare. Det stipendiet, som också är på 10 000 kronor, syftar till att stödja ungdomar som vill satsa på en ledarroll och en möjlighet att utveckla sitt ledarskap. Både föreningar och privatpersoner kan nominera ledare t

Västerås stad

Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås