Gå direkt till innehåll
OPS-upphandling höjer kvaliteten i byggandet

Pressmeddelande -

OPS-upphandling höjer kvaliteten i byggandet

Upphandling enligt OPS, offentlig och privat samverkan, höjer kvaliteten i byggandet. Det menade paneldeltagarna i den debatt som arrangerades i Almedalen av byggmaterial koncernen Saint-Gobain. Nya, flexibla lösningar för snabbare och enklare ombyggnad efter förändrade behov, noggrannare materialval och mer genomtänkta lösningar är några av erfarenheterna som gjorts från det OPS-upphandlade Nya Karolinska Sjukhuset i Solna. Nu sprids erfarenheterna till fler områden.

Torsdagens seminarium var det fjärde som arrangerades av Saint-Gobain på temat Hållbart byggande under Almedalsveckan i Visby. Torbjörn Pettersson, chef för teknisk support på Saint-Gobain företaget Gyproc inledde med att presentera företagets medverkan i bygget av Nya Karolinska Sjukhuset.
  – Vår uppfattning är att det långsiktiga ägarperspektivet fått ordentligt genomslag i bygget av Nya Karolinska Sjukhuset, berättar Torbjörn Petterson. Förklaring till detta är OPS-upphandlingen där ägarfrågorna vägts in i besluten om byggnadens utformning, materialval, långsiktiga ekonomi och allt som ska finnas med i planering och genomförande.
Det här lägger grunden för en bättre byggnad som kan användas längre än med tidigare byggmetoder.

Med på scenen fanns även byggherren Skanska representerad genom Kjell Klasa som arbetar med affärsutveckling på Skanska Sverige.
  – Ja, det stämmer med vår uppfattning. OPS har positiva effekter på den här typen av projekt och vi har gjort en rad intressanta erfarenheter som vi nu för vidare till andra områden, förklarar han. Särskilt lösningen där vi utformat byggnaden för kommande förändringar i verksamheten. Det blir enklare och snabbare att bygga om efter ändrade behov och till lägre kostnader.

På frågan om de här erfarenheterna kan användas på kommunal nivå menade Emma Feldman, ansvarig för kommunstyrelsens planutskott i Järfälla, att man där tittar noga på hur till exempel skolor, äldreboenden och liknande lokaler ska utformas i nya Barkarbystaden som nu byggs.
  – Det här öppnar till exempel dörren för mer flexibla äldreboenden där vi bättre kan möta olika individuella behov, resonerar Emma Feldman. Gifta par kan fortsätta leva tillsammans, vilket borde vara en självklar rättighet även när man flyttar till äldreboende. Det här är möjligheter vi ser mycket positivt på.

Evelina Strandfeldt, certifieringsexpert på Sweden Green Building Council menade att vi ser en utveckling som går åt rätt håll.
  – Nya Karolinska Sjukhuseet är ett miljöcertifierat bygge liksom i stort sett alla byggen som påbörjas idag, berättar Evelina Strandfeldt. Vår verksamhet växer snabbt och förklaringen ligger i ökat kvalitetsmedvetande hos både beställare och byggföretag. En sak vi tror kan förbättra läget ytterligare är bättre samverkan mellan de parter som är inblandade i byggprojekten och att man tar in rätt expertkunskap i ett tidigt skede av bygget.

Detta var ett önskemål som även Torbjörn Pettersson förde fram.
  – Vi kan tillföra kunskap om materiallösningar som ger bättre och mer hållbara byggen om vi kan vara med tidigare i processen. Det spar både pengar och ökar kvaliteten, avslutade han.


Ytterligare information:
Torbjörn Pettersson, Gyproc Saint-Gobain
E-post: torbjorn.pettersson@gyproc.com

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Weber är ett varumärke som i Sverige marknadsförs av Saint-Gobain Byggprodukter AB.

Weber, Saint-Gobain Byggprodukter AB utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter och system för bygg och anläggning inom områdena mur och puts, golvavjämning, betong, plattsättning/tätskikt samt Leca® lättklinker, -lättklinkerblock, -husgrunder och -element.

Weber, Saint-Gobain Byggprodukter AB har en marknadsledande ställning inom mineralbaserade byggprodukter på den svenska marknaden. Företaget ingår i den franska Saint-Gobain-koncernen. I Sverige bidrar drygt 300 anställda till en omsättning på ca 1,3 miljarder SEK. Läs mer på www.weber.se.

Presskontakt

Marith Harén

Presskontakt Kommunikationschef 0708-555 197

Relaterat innehåll

Weber - sunda system och produkter för hållbart byggande

Weber har en marknadsledande ställning inom mineralbaserade byggprodukter på den svenska marknaden. Weber marknadsförs i Sverige av Saint-Gobain Sweden AB som ingår i den franska Saint-Gobain koncernen. www.se.weber

Weber, Saint-Gobain Sweden AB
Box 415, Norra Malmvägen 76
191 24 Sollentuna
Sverige