Skip to main content

Kompetansesenter for adopsjon

Nyhet   •   mai 09, 2013 01:01 CEST

Tirsdag 7. mai overleverte to adopsjonsforeninger rapporten "Utredning av kompetansesenter for adopsjon" til Barne-, likestillings- og integreringsdepartementet. Rapporten understreker tydelig behovet for en bedre oppfølging av adoptivfamilier.

Departementet var representert ved Hanne K. Bratlie, og Barne- Ungdoms- og Familiedirektoratet representert ved Morten Stephansen og Vårin Jarnæss, som tok imot rapporten med stor interesse. Overrekkelsen skjedde i Adopsjonsforums lokaler etter et foredrag om utfordringer en adoptivfamilie kan møte etter hjemkomst. Adopsjonsforeningene InorAdopt og Adopsjonsforum har utarbeidet rapporten, og håper nå at departementet vil etterkomme anbefalingen om å opprette et nasjonalt kompetansesenter for adopsjon. Fremdeles mangler store deler av det offentlige hjelpeapparatet kunnskap om adopsjon.

Utfordringer

Uro. Lærevansker. Tilknytningsproblemer. Familier som som har omsorg for norske barnevernsbarn, får hjelp av det offentlige til å takle slike utfordringer. Oppstår det tilsvarende problemer i en familie med utenlandsadopterte barn, kan det imidlertid være svært vanskelig å få hjelp. Det kommer tydelig frem i rapporten "Utredning av kompetansesenter for adopsjon" som adopsjonsforeningene InorAdopt og Adopsjonsforum har utgitt. Rapporten er basert på en underskelse som er gjennomført blant norske adoptivfamilier i 2012.

Noen familier opplever i tillegg utfordringer som angår utenlandsadopterte spesifikt, for eksempel når det gjelder språk, sosial tilpasning eller identitet. Noen trenger bistand den første tiden etter hjemkomst til Norge. For andre kan behovene først dukke opp når barnet når puberteten eller tidlig voksenalder.

Nasjonalt kompetansesenter

Derfor mener InorAdopt og Adopsjonsforum at det er på høy tid å opprette et nasjonalt kompetansesenter for adopsjon. Et kompetansesenter bør bl.a. ha som oppgave å sikre generell kompetanseutvikling blant fagfolk på kommunenivå, samt yte veiledning ved behov i konkrete saker. Foreningene minner i denne forbindelse om at norske myndigheter er forpliktet av Haag-konvensjonen om internasjonal adopsjon fra 1993, til  sikre en tilstrekkelig oppfølging etter adopsjon.


 


Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy