Skip to main content

Pressemeldinger 1 treff

GLIDER: For økt marin kunnskap – helt uten bemanning!

GLIDER: For økt marin kunnskap – helt uten bemanning!

Pressemeldinger   •   jun 19, 2017 14:12 CEST

Havet er Norges skattekammer. Det er enighet om at en bærekraftig og lønnsom høsting av havets biologiske og geologiske ressurser må baseres på et solid kunnskapsgrunnlag. Forskning ved hjelp av tradisjonelle metoder som forskningsfartøy er ressurskrevende, derfor vil forskere nå teste ut bruk av ubemannede fartøy til datainnsamling. Prosjektet GLIDER ledes av Akvaplan-niva i Tromsø.

Nyheter Se alle 8 treff

Påvirkning fra petroleumsvirksomhet i Norskehavet

Påvirkning fra petroleumsvirksomhet i Norskehavet

Nyheter   •   feb 20, 2018 16:50 CET

Det er ønskelig å utvikle en indikator for påvirkning fra petroleumsvirksomheten – "Sjøbunn i Norskehavet påvirket av hydrokarboner" – tilsvarende den som er under utvikling for Nordsjøen. For å oppnå dette har DNV GL og Akvaplan-niva på oppdrag fra Miljødirektoratett gått gjennom aktuelle overvåkingsresultater som er lagret i miljøovervåkingsdatabasen MOD.

Akvaplan-niva - 30 år med miljøovervåking offshore

Akvaplan-niva - 30 år med miljøovervåking offshore

Nyheter   •   feb 05, 2018 21:02 CET

Akvaplan-niva har i 30 år bedrevet miljøovervåking av offshore petroleumsvirksomhet. I 2018 oppdraget omfatter overvåkingen felt i Region V (Møreområdet; Ormen Lange på ca 900 m dyp), Region VI (Haltenbanken, en del grunnlagsundersøkelser), Region VII (Nordland; Aasta Hansteen på omtrent 1300 m dyp) og Region X (Barentshavet; Johan Castberg med flere).

Akvaplan-niva til prestisjefulle OG21-Forum

Akvaplan-niva til prestisjefulle OG21-Forum

Nyheter   •   nov 08, 2017 10:53 CET

​I dag er Akvaplan-niva's direktør Salve Dahle invitert til å holde innlegg på OG21-Forum under sesjonen Nye olje- og gassteknologier og overførbare teknologier fra annen industri. Tittel på hans innlegg er "Bruk av glidere og droner for å innhente miljødata". Bakgrunnen er Akvaplan-niva sitt mangeårige petroleumsrelaterte miljøovervåkings- og forskningsarbeid samt forskningsprosjektet GLIDER.

Akvaplan-niva on scenarios for Norwegian-Russian petroleum cooperation in the Barents Sea

Akvaplan-niva on scenarios for Norwegian-Russian petroleum cooperation in the Barents Sea

Nyheter   •   jun 16, 2017 15:49 CEST

Akvaplan-niva has participated in a scenario project on international cooperation in the development of Arctic petroleum resources. The scenarios, which are based on comprehensive multidisciplinary studies, are presented in the book "International Arctic Petroleum Cooperation: Barents Sea Scenarios".

Bilder 2 treff

Prøvetaking petroleum

Prøvetaking petroleum

Lisens Creative Commons navngivelse
Fotograf/kilde Knut Forberg
Last ned
Størrelse

75.6 KB • 1200 x 803 px

Miljøundersøkelser for petroleumsnæringen

Miljøundersøkelser for pe...

Lisens Creative Commons navngivelse
Fotograf/kilde Rune Palerud
Last ned
Størrelse

197 KB • 1200 x 947 px

Kontaktpersoner 4 treff

 • Seniorrådgiver
 • Offshore, miljøovervåking, taksonomi
 • wutjtlhpzfm@akeuvadmyjvtghifplmotzanpqzh.niva.no
 • 97 50 36 43

 • Senior Advisor
 • Sensitive Environments Decision Support - SensE
 • Cathiqpgrine.stephpsankeiwgmbksegnfsdmglzkn@akizxuvaupfuplpranshvp.ncdzhivzhlha.noefvj
 • +4792804193

 • Assistant Director
 • jltbc@akvaujorqnsyplwjan.nyjiva.no
 • 47 04 38 44

 • Senior Advisor
 • jvluxcrulozdijtacmcer@krakvawlzfplhmqpmtsrpjnaanuexzwf.niva.iino
 • 78 97 70 74
 • 48 19 79 50