Skip to main content

Palliativ vård i fokus i nya Äldre i Centrum

Nyhet   •   Okt 13, 2016 08:30 CEST

Nya Äldre i Centrum handlar om livet (strax) före döden. Hur fungerar omvårdnaden när ett långt liv går mot sitt slut och bot inte längre är möjlig? Forskning visar att hög ålder utgör en riskfaktor för sämre kvalitet på vården i livets slutskede. Mer evidens behövs kring det palliativa bemötandet av äldre.

Just nu håller Socialstyrelsen på att utvärdera den palliativa vården. Utvärderingen görs med målsättningen att den palliativa vården ska bli så jämlik som möjligt i hela landet, oavsett om den sker i hemmet, på äldreboende eller sjukhus. Framåt jul presenteras utvärderingen i en rapport som ska bilda grund för en kommande uppdatering av kunskapsstödet för palliativ vård.

Tidskriften gör en visit hos ett äldrehospice, som behandlar svårt sjuka personer i livets slutskede med personcentrerad inriktning. Numera finns mycket få äldrehospice och dess vara eller icke vara är omtvistat. Lennarth Johansson, forskningsledare på Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum tycker att försök med äldrehospice är intressant, men att det väcker frågor.

- En utgångspunkt måste vara om man ska förbättra den palliativa vården där den redan äger rum eller om man ska skapa helt nya verksamheter.

Tidskiften granskar också en ny studie som visar på att äldre personer ofta tar initiativ till samtal om existentiella frågor om exempelvis döden, men att många inom hemtjänsten saknar strategier för att hantera samtalen då fokus ofta ligger på praktiska arbetsuppgifter. Brister i kommunikation kan skapa ett onödigt lidande, därför är kommunikation och bemötande en viktig aspekt av vården som behöver lyftas.

I detta nummer kan du även läsa om teaterföreställningen som tog hjälp av äldreforskare för att skildra människor i livets slut. Dessutom forskarintervjuer, aktuella avhandlingar, lästips och färska rön från äldreforskningen, förstås.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy