Skip to main content

Förebyggande hälsovård är viktigt även för äldre personer

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2010 08:00 CET

Förebyggande hembesök har, med statliga stimulansmedel, bedrivits inom Stockholms län i regi av landstinget och kommunerna sedan 2008. Nu har denna verksamhet utvärderats. Anita Karp utredare på Äldrecentrum, som är huvudförfattare till rapporten, säger:

– Enligt vår studie uppmärksammas allvarliga hälsoproblem och behov som inte varit tidigare kända för de äldre själva, genom hälsosamtal. I vår rapport framkommer bland annat också att hälsosamtalen bör kombineras med en enklare hälsokontroll, med exempelvis kontroll av blodtryck och blodsocker, och vid behov kunna erbjuda läkemedelsgenomgång och minneskontroll.

Enligt Äldrecentrums rapport är arbetsformerna för vårdcentralernas hälsosamtal i Stockholms län ännu inte helt etablerade. Genomförandet av nya arbetsmetoder tar längre tid än de två år som verksamheten har funnits i Stockholms län. Det behövs fortbildning i omvårdnadsfrågor och omvårdnadsdokumentation, och även stöd av vårdutvecklingsledare. Fortbildning måste även omfatta verksamhetscheferna för att den ska bli verkningsfull, skriver rapportförfattarna.

Hembesöken utförs via vårdcentralerna, av disktriktsköterskan, och erbjuds personer som är 75 år. På försök har även de som fyllt 65 till 69 år erbjudits hembesök, i några av länets socialt- och ekonomiskt svagare områden. Hembesökens syfte är bland annat att sjuksköterskan som utför hembesöken ska arbeta förebyggande, och att denna ska förmedla aktuell information och ge professionella råd till de äldre.

– Vi har BVC för små barn, sedan skolhälsovård, följt av företagshälsovård. Efter pensioneringen har det inte funnits någon förebyggande hälsovård, man har inte tänkt på att man kan göra preventiva insatser även för dem som blivit äldre. Därför är det ett viktigt nytt synsätt med förebyggande hembesök, säger Anita Karp.

Rapporten heter ”Förebyggande hembesök. Hälsosamtal med 75-åringar i Stockholms läns landsting” , och är skriven av Anita Karp, Sven Erik Wånell, Annika Lagerin, Ing-Britt Rydeman, Helena Sherman, Susanne Söderhielm Blid, Lena Törnkvist.

Kontakt: Anita Karp 08-690 68 56
anita.karp@aldrecentrum.se

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är ett forsknings- och utvecklingscentrum. Uppdraget är att bidra med kunskap som äldre personers hälsa, vård och omsorg.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera