Skip to main content

Forskning om äldres boende viktigt ur ett planeringsperspektiv

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2012 06:30 CEST

Pär Schön, forskare vid ARC (Aging Research Center) och Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, har beviljats ett postdoc-bidrag från FAS (Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap) på 1,6 miljoner kronor. Pengarna ska användas för att studera vad som styr inflyttning till och boendetider i särskilt boende för äldre.

Pär Schön kommer att titta närmare på vilket vård- och omsorgsbehov de äldre som bor i särskilt boende har. Han vill också undersöka om det har skett en förskjutning i ohälsoprofilen över tid bland dem som flyttar in.

– Vi vet att antalet platser i särskilt boende har blivit färre, vilket har inneburit att det har blivit allt svårare att få en plats. Däremot vet vi mindre om vad som kännetecknar de personer som faktiskt flyttar till särskilt boende och hur länge de bor där.

Kvarboendeprincipen, att man som äldre ska kunna bo kvar hemma även när man är sjuk och funktionsnedsatt, har sedan länge präglat inriktningen av svensk äldreomsorg. Samtidigt går två tredjedelar av hela äldreomsorgens budget till de särskilda boendena.

– Det här är ett område där det finns mycket ”prat” men mindre kunskap. Bristen på kunskap beror främst på att det hittills har funnits få möjligheter att göra individbaserade befolkningsstudier om de äldres väg genom vård- och omsorgssystemen över tid. Genom data från SNAC* har vi nu äntligen möjligheten att studera de här frågorna, säger Pär Schön.

Stora utmaningar för samhället väntar
Pär Schön pekar på de äldres väg in i och genom det särskilda boendet som en central fråga för äldreomsorgen utifrån flera olika aspekter.

– Om några år kommer antalet mycket gamla personer att öka kraftigt. Det kommer att leda till stora utmaningar för samhället när det gäller att tillgodose behoven av vård och omsorg. Därför är den här forskningen viktig ur ett planeringsperspektiv så att politiska beslut och prioriteringar baseras på kunskap istället för godtycke och välmenande ideologi.


Pär Schön doktorerade 2011, avhandlingens titel var Gender matters.
Differences and change in disability and health among our oldest women and men. Han har varit knuten till Äldrecentrum och ARC Sedan 2005.

* Läs mer om SNAC på http://www.aldrecentrum.se/Samarbete/SNAC-projektet/

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är ett forsknings- och utvecklingscentrum. Uppdraget är att bidra med kunskap som äldre personers hälsa, vård och omsorg.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy