Skip to main content

AstraZeneca kräver Mylan Pharmaceuticals på tredubbelt skadestånd för patentintrång

Pressmeddelande   •   Aug 08, 2003 14:48 CEST

AstraZeneca meddelade idag att företaget kommer att göra ett tillägg i sin stämning av Mylan Pharmaceuticals och kräva tredubbelt skadestånd för medvetet och avsiktligt patentintrång mot formuleringspatenten för Prilosec® (omeprazol). Dessutom inlämnar AstraZeneca en stämning med krav på skadestånd för avsiktligt patentintrång mot Esteve Quimica S.A. och Laboratorios Dr. Esteve, S.A., som ligger bakom beredningen av Mylans omeprazol-produkt. AstraZeneca står fast vid sin avsikt att med kraft försvara sina patenträttigheter, både i de återstående målen om intrång i omeprazolpatenten som kommer att tas upp i den federala domstolen i New York och i det mål som gäller Schwarz/KUDCOs beredning och som har överklagats. AstraZeneca kommer att noga följa utvecklingen och kan komma att vidta ytterligare rättsliga åtgärder. Den 4 augusti 2003 meddelade Mylan Pharmaceuticals att man inlett försäljning av kapslar med 10 mg och 20 mg omeprazol. Mylan är ett av fem bolag som omfattas av den andra omgången stämningar. Dessa fall är för närvarande på utredningsstadiet. Inget datum har fastställts för rättegången. Mylan har valt att ta risken att lansera sin generiska omeprazolprodukt trots att AstraZenecas två beredningspatent förklarades giltiga vid en rättegång 2002, då fyra andra generikatillverkare hade stämts. I sitt domslut på 275 sidor fann domaren Barbara S. Jones i Federal District Court att tre av de fyra generikatillverkarna gjorde intrång i AstraZenecas beredningspatent. Domare Jones bedömde att Schwarzs beredning inte innebar ett patentintrång, och Schwarz/KUDCO lanserade sin version av generiskt omeprazol i december 2002. Kontaktpersoner media: Staffan Ternby, 070-557 43 00 Rachel Bloom-Baglin, +1 (302) 886-7858 Investor Relations: Staffan Ternby, 070-553 47 00 Jörgen Winroth, +1 (212) 581-8720

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera