Skip to main content

AstraZeneca tillkännager uppgörelse med amerikanska staten om Zoladex®

Pressmeddelande   •   Jun 21, 2003 13:40 CEST

AstraZeneca meddelade idag att en uppgörelse nåtts efter en mångårig utredning om metoder vid försäljning och marknadsföring i USA av Zoladex® (goserelinacetat implantat), ett medel för behandling av prostatacancer. Uppgörelsen innebär att AstraZeneca Pharmaceuticals LP medger att bolaget brutit mot Prescription Drug Marketing Act, genom att tillhandahålla gratisprover av Zoladex® till läkare under tiden 1993 till 1996, i vetskap om att dessa läkare skulle komma att fakturera Medicare-systemet. AstraZeneca kommer också, utan att medge ansvarsskyldighet, ersätta civilrättsliga anspråk baserade på anklagelser om att bolaget förmått läkare att köpa Zoladex® och för att sätta och rapportera ett inte korrekt pris. Uppgörelsen innebär att ett femårigt integritetsavtal träffas med Office of Inspector General (OIG) under Department of Health and Human Services, enligt vilket AstraZeneca Pharmaceuticals LP bl a åtar sig att fortsätta med sitt nuvarande program för efterlevnad av gällande bestämmelser (Compliance Program) samt att regelbundet rapportera till OIG om insatserna på detta område. AstraZeneca uppfattar uppgörelsen så att myndigheten nu avslutat sin utredning och att alla frågor i samband med utredningen är uppklarade. Inga åtal förväntas mot nuvarande eller tidigare anställda inom bolaget. Den totala kostnaden för uppgörelsen är 354 900 000 USD. I detta belopp ingår reserveringar som gjorts för att täcka individuella uppgörelser med olika delstater om åtföljande ersättningskrav. Bolaget har tidigare reserverat ett belopp på 350 000 000 USD för att täcka denna uppgörelse, vilket redovisats i AstraZenecas årsredovisning och Form 20-F för 2002, vilken inlämnats till US Securities and Exchange Commission. Kontaktpersoner media: Investor Relations: Staffan Ternby, 070-557 43 00 Staffan Ternby, 070-557 43 00 Chris Major, +44 (0) 207 304 5028 Mina Blair-Robinson, +44 (0) 207 304 5084 Rachel Bloom-Baglin (PR-kontakt USA) +1 302 886 7858 Jonathan Hunt, +44 (0) 207 304 5087 Ed Seage (IR-kontakt USA), +1 302 886 4065

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera