Skip to main content

Domstol i USA avslår Tevas yrkande om förenklat rättegångsförfarande i patentmål om Pulmicort Respules®

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2008 09:15 CEST

AstraZeneca meddelar idag att US District Court for the District of New Jersey avslagit Tevas yrkande om förenklat rättegångförfarande avseende icke patentintrång i patenttvisten rörande PULMICORT RESPULES® (budesonid inhalationssuspension).

Domstolen meddelar också att datum för rättegången är planerat och blir troligen i januari 2009. AstraZeneca förbereder sig för rättegången och har förtroende för de immateriella rättigheter som skyddar PULMICORT RESPULES®.

I oktober 2005 meddelade AstraZeneca att man inlämnat en stämningsansökan till US District Court for the District of New Jersey mot IVAX Pharmaceuticals, Inc. (numera Teva Pharmaceutical Industries Ltd.) för patentintrång. Stämningen är resultatet av en förenklad registreringsansökan (ANDA) som inlämnats av Teva till den amerikanska registreringsmyndigheten FDA avseende Tevas avsikt att marknadsföra en generisk version av AstraZenecas PULMICORT RESPULES® i USA innan utgången av AstraZenecas patent under 2018, med pediatrisk exklusivitet till och med 2019.

FDA har inte godkänt en generisk version av PULMICORT RESPULES® och har ännu inte besvarat AstraZenecas Citizen Petition som inlämnades 2006. Denna Citizen Petition visade AstraZenecas intention att samarbeta med FDA för att säkerställa att varje kommande produkt innehållande budesonid inhalationssuspension är lika säker och effektiv som PULMICORT RESPULES®.

Bakgrund

PULMICORT RESPULES® är en förebyggande underhållsbehandling mot astma med indikationen behandling av barn i åldrarna 12 månader till 8 år i USA. Försäljningen i USA för PULMICORT® under 2007 uppgick till totalt 964 MUSD, varav omkring 90% utgjordes av PULMICORT RESPULES®.

Kontaktpersoner media:
Anne-Charlotte Knutsson 08-553 21375
Chris Sampson +44 20 7304 5130
Neil McCrae +44 207 304 5045

Investor Relations Storbritannien:
Jonathan Hunt +44 207 304 5087 mob: +44 7775 704032
Mina Blair +44 20 7304 5084 mob: +44 7718 581021
Karl Hård +44 207 304 5322 mob: +44 7789 654364

Investor Relations USA:
Ed Seage +1 302 886 4065 mob: +1 302 373 1361
Jörgen Winroth +1 212 579 0506 mob: +1 917 612 4043
Peter Vozzo (MedImmune) +1 301 398 4358 mob: +1 301 252 7518

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy