Skip to main content

FDA har meddelat sitt beslut om Exanta®

Pressmeddelande   •   Okt 09, 2004 11:00 CEST

AstraZeneca har mottagit besked om att den amerikanska registreringsmyndigheten FDA beslutat att inte godkänna det blodproppsförebyggande medlet Exanta (ximelagatran) i USA (Exarta i Sverige). AstraZeneca hade lämnat in registreringsansökan för Exanta för förebyggande behandling av stroke hos patienter med förmaksflimmer, för förebyggande av blodpropp hos patienter som genomgår knäprotesoperationer och för förebyggande långtidsbehandling efter inträffad blodpropp. AstraZeneca överväger nu det fortsatta samarbetet med FDA gällande Exanta. Exanta har godkänts av de europeiska registreringsmyndigheterna för förebyggande av blodpropp hos patienter som genomgår höft- och knäprotesoperationer. Produkten har introducerats i sju europeiska länder. AstraZeneca har en stark tilltro till effekten och säkerhetsprofilen hos Exanta och kommer att samarbeta med registreringsmyndigheter i Europa och i andra länder för att uppnå ytterligare godkännanden. Kontaktpersoner, media: Staffan Ternby, 08 553 261 07 / 070-557 43 00 Steve Brown, +44 207 304 5033 Edel McCaffrey, +44 207 304 5034 Investor Relations: Staffan Ternby, 08 553 261 07 / 070-557 43 00 Jonathan Hunt, +44 207 304 5087 Mina Blair-Robinson, +44 207 304 5084

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera