Skip to main content

Farliga barninfektioner uppmärksammas

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2009 08:02 CEST

Den 25 april är det World Meningitis Day. Syftet är att öka medvetenheten om vikten av information för tidig upptäckt av tecken på hjärnhinneinflammation, tillgång till vacciner, finansiering av forskning och vård och stöd för de barn som har drabbats.

Barnläkarna Salomon Schulman och Tomas Sveger menar att hjärnhinneinflammation och blodförgiftning med meningokocker eller pneumokocker är vad barnläkare fruktar mest.

Det är mycket svårt att diagnostisera pneumokockmeningit. Barn som är yngre än två-tre månader behöver inte ha hög feber. De kan vara så sjuka att kroppen inte reagerar med feber, temperaturen kan till och med vara låg. Barnet blir slött och verkar ointresserat av omgivningen.

De vanligaste bakterierna är pneumokocker, meningokocker och Haemophilus influenzae. Tidigare var Haemophilus-bakterien (Hib) vanlig hos spädbarn och småbarn, men numera får spädbarn vaccin mot denna bakterie.

Pneumokockvaccination ingår från och med årsskiftet 2008/2009 i det allmänna svenska vaccinationsprogrammet. Det innebär att alla barn födda den 1 oktober 2008 eller senare får vaccin utan kostnad. För övriga barn får föräldrarna själva ta ansvar för eventuell vaccination.

Enligt Smittskyddsinstitutet fick 73 barn i Sverige allvarliga pneumokockinfektioner under 2007, varav tre med dödlig utgång inom 5 dagar från insjuknandet. Barn som överlever kan få kvarstående skador, till exempel grava hörselskador eller dövhet.

Barnplantorna, som är medlem i CoMO, The Confederation of Meningitis Organisations, har drivit på för att alla små barn i Sverige ska vaccineras mot pneumokocker.

För ytterligare information:
Ann-Charlotte W Gyllenram, 031-29 34 72, 070-741 14 14
ordforande@barnplantorna.se

BARNPLANTORNA är en intresseorganisation för döva barn med cochleaimplantat, CI, och barn med hörapparat. Förbundet ger ut en tidning, Barnplantabladet, och består av ett nätverk av föräldrar och pedagoger verksamma inom förskola, skola och habilitering av hörselskadade och döva barn.