Skip to main content

Landsting inför barnvaccin mot livshotande bakterier

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2006 08:46 CET

Pneumokockvaccinering av barn införs i Jönköping, Stockholm och Örebro. Det innebär att små barn i dessa landsting får skydd mot allvarliga pneumokocksjukdomar som kan vara livshotande.

Små barn i Jönköping, Stockholm och Örebro kommer alltså att vaccineras redan nästa år, samtidigt som Socialstyrelsen fortsätter att utreda frågan. Enligt uppgift kan pneumokockvaccination inte tas in i det allmänna vaccinationsprogrammet förrän kring årsskiftet 2007-2008 trots att Smittskyddsinstitutets referensgrupp för vaccinationsfrågor, Refvac, har valt att rekommendera vaccination av barn vid tre, fem och tolv månaders ålder. Nu utreder en annan expertgrupp, för Socialstyrelsens räkning, frågan.

– Jag hoppas att fler landsting väljer att satsa på vaccinering av barn och information till föräldrarna, säger Ann-Charlotte W Gyllenram, ordförande för Barnplantorna, en intresseorganisation för döva barn med cochleaimplantat.

Vaccineringen innebär att barnen får ett skydd mot pneumokocker - bakterier som är särskilt farliga för barn under två år. De är en vanlig orsak till lunginflammation, akuta öroninflammationer och bakteriell blodförgiftning som kan leda till hjärnhinneinflammation. Dessa infektioner kan vara livshotande.

Det kostar 1 700 kronor att vaccinera ett barn.

För ytterligare information:
Ann-Charlotte W Gyllenram, 031-29 34 72, 070-741 14 14
ordforande@barnplantorna.o.se

BARNPLANTORNA är en intresseorganisation för döva barn med cochleaimplantat, CI. CI är ett tekniskt avancerat hörhjälpmedel som delvis är inopererat och ger en artificiell hörsel. Vissa barn med CI har blivit döva på grund av en invasiv pneumokockinfektion. De infektioner som dessa bakterier kan ge upphov till är livshotande. Risken för hjärnhinneinflammation är störst hos små barn.