Skip to main content

Tidig vaccinationsstart gav färre farliga barninfektioner

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2009 09:05 CEST

Pneumokockvaccination av barn i Stockholms läns landsting har redan resulterat i färre fall av allvarliga infektioner. Även antalet fall av resistenta pneumokocker har minskat.

I Stockholms läns landsting inleddes en allmän pneumokockvaccinering den 1 oktober 2007. Barn vaccineras vid 3, 5 och 12 månader ålder. Detta har under 2008 lett till ett färre antal allvarliga (invasiva) pneumokockinfektioner hos barn under 5 år och inget av dessa barn har drabbats av en infektion orsakad av en pneumokocktyp som ingår i vaccinet.

Antalet fall av pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin ökade 2006 och 2007, men var i fjol åter på den nivå som setts under åren 1999-2005.

- Det är fantastiskt roligt att det beslut som politikerna i Stockholms läns landsting fattade så snabbt har gett resultat, säger Ann-Charlotte Gyllenram, Barnplantornas ordförande. Från Barnplantornas sida vill vi uppmana småbarnsföräldrar och sjukvården att vaccinera alla barn under 5 år.

"Dagisbakterien" som kan leda till dövhet
Pneumokockvaccination ingår från och med årsskiftet 2008/2009 i det allmänna svenska vaccinationsprogrammet. Det innebär att alla barn födda den 1 oktober 2008 eller senare får vaccin utan kostnad. För övriga barn får föräldrarna själva ta ansvar för eventuell vaccination.

Vaccinet ger skydd mot 7 olika varianter av pneumokocker, som kan ge mycket svåra infektioner som hjärnhinneinflammation och blodförgiftning.

Enligt Smittskyddsinstitutet fick 73 barn i Sverige allvarliga pneumokockinfektioner under 2007, varav tre med dödlig utgång inom 5 dagar från insjuknandet. Barn som överlever kan få kvarstående skador, till exempel grava hörselskador eller dövhet.

För ytterligare information:
Ann-Charlotte W Gyllenram, 031-29 34 72, 070-741 14 14
ordforande@barnplantorna.se

BARNPLANTORNA är en intresseorganisation för döva barn med cochleaimplantat, CI, och barn med hörapparat. Förbundet ger ut en tidning, Barnplantabladet, och består av ett nätverk av föräldrar och pedagoger verksamma inom förskola, skola och habilitering av hörselskadade och döva barn.