Skip to main content

Bemanningsbranschen gör alla till vinnare

Blogginlägg   •   Aug 21, 2015 12:29 CEST

Som den forskare jag är låter fakta och statistik som musik i mina öron. Speciellt om resultaten i sig är glädjande. Så nu ska jag sjunga bemanningsbranschens lov en stund, med en bukett klara fakta som libretto.

De två mest utsatta grupperna på svensk arbetsmarknad är unga och utlandsfödda. Konjunkturinstitutet skriver 2012: Unga och utrikes födda kan upplevas som mer riskfyllda att anställa då de ofta har mindre dokumenterad erfarenhet än andra grupper på arbetsmarknaden. Det faktum att bemanningsbranschen i större utsträckning än övriga ekonomin anställer unga och utrikes födda kan därmed underlätta inträdet på arbetsmarknaden[…].

Fakta
Här kommer så några punkter som befäster KI:s påstående:
Bemanningsbranschen anställer relativt sett 3 gånger fler i åldersgruppen 20-24 år, och dubbelt så många bland dem mellan 16 och 19, än hela arbetsmarknaden totalt

Andelen personer med ickeeuropeisk bakgrund som jobbar inom bemanning är mer än 60 procent högre än andelen på den totala arbetsmarknaden

Forskning
När vi tar oss en titt på forskning rörande bemanningsbranschens effekter på arbetslösheten och arbetsmarknadens funktion kommer vi till vad som i schlagervärlden kallas för tonartshöjning:

I en studie från Århus universitet och tyska arbetslivsinstitutet (IZA) visar forskarna på mycket positiva effekter av bemanningsjobb för arbetares position på arbetsmarknaden. Särskilt för utlandsfödda, arbetslösa och lågutbildade. Därtill finner forskarna en rad mycket positiva ”treatment effects”: bättre yrkesnätverk och jobbmöjligheter, bättre jobb och bättre anställningar som en följd av bemanningsjobb.

I en annan studie från Amsterdams universitet påvisas att vägen från arbetslöshet till jobb förkortas avsevärt om den arbetslöse tar jobb i bemanningsföretag. Det är otvetydigt så, säger forskarna.

Eftersom många goda ting är tre så toppar jag det med en svensk studie som bekräftar bemanningsbranschens goda funktion för unga och utlandsfödda även på svenska arbetsmarknaden

Bemanningsbranschen gör alla till vinnare
En kundundersökning som presenterades i Almedalen visar att både företagande och arbetsmarknadsstatistiken (eller i humana termer: människor) vinner på bemanningsbranschen. Närmare 700 arbetsgivare av alla de som anlitar bemanningsföretag i Sverige har svarat på frågor om vad som skulle hända utan möjlighet till inhyrning, och 71 procent anger att visstidsanställningarna skulle öka, 21 procent anger ”Tvingas tacka nej till eller skjuta på order/arbete, kund eller patient” och 11 procent svarade ”Flytta produktion till andra länder”(flera val var möjliga). Det sista är en ökning med 2 procentenheter sedan 2012.

Bemanningsbranschen är alltså inte bara en språngbräda in på arbetsmarknaden eller för all del ett sätt att mitt i karriären byta jobb, den skapar också fasta, trygga anställningar, stärker karriären och breddar nätverken, dessutom ser den till att svenska företag kan bedriva god verksamhet och hålla samhällshjulen snurrande. Alla blir vinnare!

Henrik Bäckström
Förbundsdirektör Bemanningsföretagen

Bifogade filer

PDF-dokument