Skip to main content

Debatt: Vänsterpartiet slåss i blindo mot bemanningsbranschen

Nyhet   •   Okt 02, 2015 08:35 CEST

Vänsterpartiet har motionerat. Rörande bemanningsbranschen har de varit extra pigga. Hårdare regleringar, förändringar av EU-direktiv och starkare facklig vetorätt. Genom att strypa åt bemanningsbranschen kommer V att skapa en osäkrare marknad för arbetstagarna, svårare insteg för dem som står långt från arbetsmarknaden, och försvaga den svenska industrins konkurrenskraft globalt.

Som av betingad reflex är V motståndare till bemanningsbranschen. Envist ser de bort från fakta om hur väl den fungerar, hur betydelsefull den är för landets ekonomi och företag, eller vilken viktig roll bemanningsbranschen spelar för svenska arbetstagare och arbetsgivare. Inom V har man bara bestämt sig för att bemanningsbranschen måste en slåss mot. En statlig utredning visar att branschen inte används för att kringgå LAS. Ordförande för Arbetsmarknadsutskottet Raimo Pärssinen önskar samma kollektivavtalsanslutning på resten av arbetsmarknaden som inom bemanningsbranschen. Ändå hävdar man, synbart i blindo, raka motsatsen. Som Cervantes litteräre riddare, Don Quixote, trodde att väderkvarnar var jättar att strida mot, slåss Vänsterpartiet mot bemanningsbranschen.

V ser bort från för dem viktiga mål som uppnås via bemanningsbranschen: Fler jobbmöjligheter, framförallt för unga och utlandsföddaminskat utrymme för oseriösa aktörer, minskat antal visstidsanställningar, fungerande vård i hela landet och att svensk industri stärks i den globala konkurrensen. Faktorer som bidrar till god samhällsekonomi och ökad välfärd.

Bemanningsföretagens senaste medarbetarundersökning (2015) visar att över 80 procent av de som jobbar i branschen är mycket eller ganska nöjda med sitt jobb. En tredjedel kom från arbetslöshet och fick via branschen en chans till egen försörjning. Samtidigt visar en undersökning bland bemanningsföretagens kunder gjord av Svenskt Näringsliv att om möjligheten att hyra in försvann skulle den inhyrda arbetskraften i hög grad ersättas med visstidsanställning och den befintliga personalen skulle behöva jobba mer Många skulle också tvingas tacka nej till uppdrag eller förlägga dem utomlands, till nackdel för både svensk ekonomi och svenska arbetstagare.

Det är också anmärkningsvärt att Jonas Sjöstedt och V inte kan hålla fingrarna från den svenska modellen. Den har mer eller mindre stått fri från politiken och istället hanteras av parterna sedan snart åttio år tillbaka. Helt utan Vänsterpartiets klåfingrar har parterna t ex avtalat fram heltid som norm på LO-området. Kollektivavtalen, som också förhandlas fram mellan parterna, ger ett trygghetssystem för bemanningsföretagens anställda som är jämnstarkt med andra avtal på den svenska arbetsmarknaden och starkare än för tillsvidareanställda i många andra länder.

Bemanningsbranschen är välreglerad, välfungerande och viktig för jobbskapande, inträde på arbetsmarknaden och svensk konkurrenskraft. Om Jonas Sjöstedt och Vänsterpartiet skulle se branschen bakom alla väderkvarnar skulle de också förstå det.

Henrik Bäckström
Förbundsdirektör Bemanningsföretagen

Läs debattartikeln på SVT Opinion