Skip to main content

Indivd deltar på AI Summit 2019

Nyhet   •   Nov 18, 2019 16:21 CET

​Fredrik Hammargården, kommersialiseringschef Indivd

Indivd kommer att tillsammans med tre andra startup-bolag inom AI medverka på årets AI Summit 2019, som samarrangeras av IT & Telekomföretagen, Teknikföretagen och AI Hub.

Syftet med AI Summit är att illustrera hur näringslivet, forskningsinstitut och offentlig sektor behöver jobba tillsammans för att hitta banbrytande lösningar. AI Summit står för en positiv syn på människan och teknikutvecklingen. Med hjälp av forskning och innovation inom AI kan lösningar på de globala utmaningarna nås. Detta fordrar i sin tur samarbete mellan såväl näringslivet, forskningsinstitut och offentlig sektor.

Ett viktigt vägval
Under sitt anförande kommer Fredrik Hammargården berätta om Indivd och hur företaget valt att välja en lite annorlunda approach när det gäller AI-arbetet.

- Vår lösning bygger på en mycket avancerad AI-teknik. Men för oss är AI inte det centrala,. Tekniken är istället ett avancerat hjälpmedel för att hitta en lösning på ett komplext samhällsproblem. Den utmaning vi ser är den allt mer utbredda användningen och missbruket av biometriska data. Tekniken erbjuder här både fördelar och stora framtidshot i form av integritetsintrång. Vi har valt att inte ta den snabba vägen till snabba cash. Vi har sett problemen och hotbilden för samhället och därför satsat på det vi kallar för ”privacy innovation”. Vi har under flera års tid utvecklat en alternativ AI-lösning, som visserligen initialt använder ansiktsigenkänning, men som sedan momentant helt anonymiserar alla personuppgifter och biometriska data. Det är den enda möjliga framtidsvägen att gå, säger Fredrik Hammargården, kommersialiseringsansvarig på Indivd, och fortsätter:

- Vi måste alla i takt med att vi börjar arbeta allt mer datadrivet börja tänka på vilket samhälle vi vill ha och på konsekvenserna av det vi bygger. Det finns alldeles för många exempel på projekt och datadrivna företag med inbyggda bias, där missbruk av data är en självklarhet. Deras affärsmodeller bygger på en dålig omvärlds- och framtidsbevakning. Sverige har de rätta förutsättningarna och med rätt stöd skulle landet snabbt kunna bli en stormakt inom området ”privacy innovation”.

Många prominenta talare
Bland övriga talare under AI Summit märks Fredrik Heintz, biträdande professor vid Linköpingsuniversitet, föreståndare för WASP forskarskola och medlem i EU-kommissionens High-Level Expert Group on AI, Daniel Rencrantz, Vinnova, näringsminister Ibrahim Baylan, Tord Hermansson, VD RISE Lindholmen Science Park, och Jeanette Jansson, AI Ecosystem Driver RISE.

För mer information kontakta:
Fredrik Hammargården,
Kommersialiseringschef Indivd
073-8406527, fredrik(@)indivd.com

____________________________________________________________________________

BizMaker är en regional inkubator och science park i Västernorrland. Som länets motor för innovation främjar vi företagsutveckling och förnyelse av näringsliv och samhälle. Med ett coachande förhållningssätt frigör vi kraften hos entreprenörer och innovatörer så att goda idéer kan formas till nya affärer och hållbara lösningar för framtiden. BizMaker erhåller projektstöd från bland annat Europeiska regionalfonden och Region Västernorrland.