Skip to main content

Antidot effektivt när blodförtunnande effekt snabbt behöver hävas

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2016 14:33 CET

Praxbind, en antidot för det blodförtunnande medlet Pradaxa, upphävde omedelbart den antikoagulerande effekten hos nästan samtliga 500 patienter som antingen hade en livshotande blödning, eller var i behov av akut kirurgi. Resultaten presenterades vid den amerikanska kongressen American Heart Association i New Orleans.

Studien som är den största i sitt slag, omfattar 494 patienter som ingår i en pågående fas III-studie (REVERSE-AD), där effekten av en antidot mot ett oralt blodförtunnande medel studerats.

Samtliga patienter behandlades med Pradaxa (dabigatran) när de behövde akuta vårdinsatser. I grupp A ingick 298 patienter som drabbats av okontrollerade eller livshotande blödningar. I grupp B ingick 196 patienter som krävde omedelbar operation, exempelvis med svåra skador från bilolyckor, eller något annat invasivt ingrepp som bukkirurgi, ortopediska ingrepp, aortaaneurysm eller organtransplantation. (1)


Snabb effekt

Det man primärt undersökte i studien var hur Pradaxas antikoagulerande effekt kunde hävas. Patienterna i studien behandlades med Praxbind (idarucizumab), den första och enda antidoten för någon av den moderna generationens blodförtunnande läkemedel. Praxbind är speciellt framtaget för att häva effekten av Pradaxa.

Effekten kunde noteras omedelbart och för patienterna i grupp A normaliserades blodets förmåga att koagulera efter 3,5 till 4,5 timmar. För patienterna i grupp B bedömdes koaguleringsförmågan vara normal i 93% av fallen i samband med kirurgin. Mediantiden från det att Praxbind sattes in till operation var drygt 1,5 timme.

Inga problem med säkerhet kopplade till Praxbind noterades. De biverkningar som rapporterades i studien bedömdes vara relaterade till själva ursprungshändelsen eller samsjuklighet snarare än till Praxbind.

- Studien visar klart att antidoten Praxbind på ett effektivt och säkert sätt motverkar den antikoagulerande effekten av Pradaxa när behov för detta uppstår. Detta kan både vara vid en allvarlig blödning men inte minst när någon som behandlas med Pradaxa behöver opereras akut av något skäl, säger Anders Själander, docent och överläkare vid Umeå Universitet, Sundsvalls sjukhus och svensk huvudprövare i fas III-studien. Under det knappa år som Praxbind funnits tillgänglig i svensk rutinsjukvård har det uppskattningsvis använts runt hundra gånger i Sverige. Detta visar att Praxbind är ett värdefullt tillskott för att kunna erbjuda patienterna en trygg strokeförebyggande behandling, fortsätter Anders Själander.


Om Pradaxa

Pradaxa är godkänt för att förebygga stroke vid förmaksflimmer, behandla och förebygga blodpropp vid djup ventrombos eller lungemboli (blodpropp i lungan) och att förebygga blodpropp efter byte av höft- och knäleder. Läkemedlet tas som kapsel med fast dosering.

Pradaxa är också det enda av de direktverkande blodförtunnande medel för vilket det finns en specifik antidot (Praxbind) som snabbt upphäver den blodförtunnande effekten av Pradaxa. Det kan vara livsnödvändigt om den som tar Pradaxa drabbas av en blödning, olycka som medför svåra blödningar eller måste opereras akut.

(1) Pollack et al. Idarucizumab for dabigatran reversal: Updated results of the RE-VERSE AD study. Presented on 15 November at the American Heart Association (AHA) scientific sessions 2016, New Orleans, Louisiana.För vidare information, välkommen att kontakta:

Kristian Broms, Kardiolog och medicinskt ansvarig, Boehringer Ingelheim

Telefon: 0706 533 365 

E-post: kristian.broms@boehringer-ingelheim.com

Om Boehringer Ingelheim

Boehringer Ingelheim är ett av världens 20 ledande läkemedelsföretag. Huvudkontoret finns i Ingelheim, Tyskland, och verksamheten bedrivs globalt med 145 dotterbolag och fler än 47 500 anställda. I Sverige har Boehringer Ingelheim drygt 100 anställda. Sedan starten 1885 har det familjeägda företaget varit inriktat på att upptäcka, utveckla, tillverka och marknadsföra innovativa produkter av stort terapeutiskt värde inom human- och veterinärmedicin.

Under 2015 uppgick Boehringer Ingelheims nettoförsäljning till 14,8 miljarder Euro varav 20.3 procent återinvesterades i forskning och utveckling. I Sverige återinvesterades 54 miljoner kronor i forskning och utveckling under 2015.

Ytterligare information finns på hemsidan www.boehringer-ingelheim.se och www.boehringer-ingelheim.com.

Twitter: www.twitter.com/Boehringer