Skip to main content

Kemikalieinspektionen går in som partner till Initiativet Hållbara Hav

Pressmeddelande   •   Maj 08, 2014 12:00 CEST

Initiativet Hållbara Hav (IHH) välkomnar Kemikalieinspektionen som partner att tillsammans med IHH verka för en renare Östersjö. Med Kemikalieinspektionen tillförs ytterligare specialistkompetens vilket betyder mycket för arbetet som bedrivs för att rädda Östersjön.

- Initiativet representerar en av flera viktiga plattformar för vårt arbete för en ”Giftfri vardag” säger Nina Cromnier, generaldirektör Kemikalieinspektionen.

Spridningen och användningen av kemikalier ökar trots regler och insatser från myndigheter och företag. Ett av Kemikalieinspektionens mest aktuella arbete just nu är den, på uppdrag av regeringen, framtagna handlingsplanen för en giftfri vardag. Att minska de kemiska riskerna i vardagen är ett steg på vägen att nå riksdagens miljökvalitetsmål Giftfri miljö.

- Kemikalieinspektionens arbete går helt i linje med Initiativet Hållbara Hav. Underlag från vattenprover visar att mängder av kemikalier återfinns i Östersjön. Genom Kemikalieinspektionen får vi expertkunskaper om olika typer av kemikalier i vår närmiljö och vad vi ska göra för att undvika dem säger Göran Lindstedt, Vd för Initiativet Hållbara Hav.

För mer information:

Göran Lindstedt, Vd Initiativet Hållbara Hav, goran.lindstedt@briggentrekronor.se, 070-425 15 15

Anders Mannesten, Marknadschef Initiativet Hållbara Hav, anders.mannesten@briggentrekronor.se, 070-389 68 89 

Nina Cromnier, Generaldirektör Kemikalieinspektionen, nina.cromnier@kemi.se, 08-519 41 200


Initiativet Hållbara Hav samlar intressenter från forskarvärlden, näringslivet, det offentliga och miljöorganisationer som verkar för Östersjöns bästa och för en hållbar utveckling i Östersjöregionen. Hållbara Hav är ett initiativ som med ett tvärvetenskapligt synsätt och ur ett brett perspektiv belyser Östersjöns miljö och möjligheter. Initiativet vill också peka på de insatser som initierats och som pågår, och de positiva resultat som åstadkommits vilket leder till konkreta insatser för Östersjöns framtid.

I ett konsumentperspektiv är vår ambition att förmedla kunskap och hållbara alternativ. Som verktyg används en digital och en mobil miljöutställning om miljögifter i vår vardag (kemikalier, läkemedel och plast), fartyget Tre Kronor af Stockholm och konferenslokalen Kolskjulet på Kastellholmen.

Initiativet Hållbara Hav hittar du i Almedalen,  i olika hamnar längs våra kuster och övriga Östersjön samt på vårt årliga seminarium i slutet av sommaren på Kastellholmen.  Se www.hallbarahav.nu

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera