Skip to main content

Politisk debatt, seminarier och invigning av ny miljöutställning i Almedalen när Initiativet Hållbara Hav och briggen Tre Kronor af Stockholm gästar Visby.

Pressmeddelande   •   Maj 05, 2014 08:00 CEST

Programmet i Almedalen syftar till att öka medvetenheten om Östersjöns situation och är utarbetat av forskare och experter vid Stockholms universitet, Kemikalieinspektionen, Läkemedelsverket, Trossa, Mistra Pharma och Svenskt Vatten. Under veckan hålls intressanta presentationer och seminarier, ungdomspolitiker från samtliga partier samlas för paneldebatt och den nya miljöutställningen invigs.

”För 7:e året närvarar vi under Almedalsveckan, vi deltar tillsammans med våra partners och vårt nätverk, genom att väcka debatt och synas i Almedalen med våra angelägna budskap om Östersjöns situation har vi möjlighet att nå politiker och beslutsfattare. Almedalen har visat sig vara en utmärkt plats att få ut budskap och skapa nya kontakter” säger Göran Lindstedt, Vd för Initiativet Hållbara Hav.

Miljöutställningen och briggen Tre Kronor af Stockholm anländer till Visby den 29 juni. Initiativet Hållbar Havs miljöutställning invigs av miljöminister Lena Ek under f.m. den 30 juni. Seminarier baserade på olika delar av miljöutställningen presenteras under 30 juni och 1 juli av föredragshållare från Stockholms universitet, Kemikalieinspektionen, Läkemedelsverket, Trossa, Mistra Pharma och Svenskt Vatten m.fl.

Tema för Initiativets nya miljöutställning är plast, kemikalier och läkemedel i vår hemmiljö. Mycket av det vi använder oss av hemma hamnar så småningom i våra vattendrag. Bästa sättet att förhindra detta är att börja i hemmet. Utställningen har därför utformats som en ”etta med kök” där man hittar produkter som vi omger oss med i vår vardag. Här finns information om vilka som är skadliga och hur vi kan undvika eller hitta alternativ till dessa. Utställningen kommer sen turnera i Sverige under två år och visas i ca 20 städer.  

”Vi har med vår utställning hittat ett mycket effektivt sätt att nå ut, röra och beröra, och kanske ibland uppröra, den breda allmänheten, tillsammans med fartyget blir vi ett spännande och intressant inslag när vi kommer till en ny stad” säger Göran Lindstedt.

Samtliga partier är representerade av en ungdomspolitiker under den paneldebatt som kommer att ske onsdagen den 2 juli och som leds av Folke Rydén, journalist och filmare. Under debatten ges ungdomspolitikerna möjlighet att återge hur de ser på Östersjöns situation och vad de kommer att bidra med för ett framtida friskt Östersjön att lämna till kommande generationer.

Miljöutställningen finns på plats i Visby hamn intill briggen Tre Kronor af Stockholm hela Almedalsveckan och seminarier och paneldebatter sker ombord eller på kaj vid utställningen.

För mer information:

Göran Lindstedt, Vd Initiativet Hållbara Hav
goran.lindstedt@briggentrekronor.se
070-425 15 15

Anders Mannesten, Marknadschef Initiativet Hållbara Hav
anders.mannesten@briggentrekronor.se
070-389 68 89


Initiativet Hållbara Hav samlar intressenter från forskarvärlden, näringslivet, det offentliga och miljöorganisationer som verkar för Östersjöns bästa och för en hållbar utveckling i Östersjöregionen. Hållbara Hav är ett initiativ som med ett tvärvetenskapligt synsätt och ur ett brett perspektiv belyser Östersjöns miljö och möjligheter. Initiativet vill också peka på de insatser som initierats och som pågår, och de positiva resultat som åstadkommits vilket leder till konkreta insatser för Östersjöns framtid.

I ett konsumentperspektiv är vår ambition att förmedla kunskap och hållbara alternativ. Som verktyg används en digital och en mobil miljöutställning om miljögifter i vår vardag (kemikalier, läkemedel och plast), fartyget Tre Kronor af Stockholm och konferenslokalen Kolskjulet på Kastellholmen.

Initiativet Hållbara Hav hittar du i Almedalen,  i olika hamnar längs våra kuster och övriga Östersjön samt på vårt årliga seminarium i slutet av sommaren på Kastellholmen.  Se www.hallbarahav.nu

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera