Skip to main content

Business Controllers vill lära om kommunikation och förändringsledning

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2011 11:18 CET

Högst upp på Business Controllerns kompetensutvecklingsplan står Kommunikation och Förändringsledning. Det visar en ny undersökning. Nära hälften av respondenterna anger ett stort eller mycket stort behov inom dessa områden.

Undersökningens resultat bekräftar därmed också debatten kring hur ekonomrollen i allmänhet behöver utvecklas från ”siffernisse” till strateg och affärspartner. Av undersökningen framgår att denna förändring går trögt. Nära hälften av företagens Business Controllers upplever sig fortfarande som kontrollanter i verksamheten. Önskvärda roller är istället Analytiker, Coach och Utmanare.

Målsättningen om en mer strategisk roll visar sig även i vilka arbetsuppgifter som eftersträvas. En övervägande majoritet av respondenterna vill lägga mer eller mycket mer tid på strategisk rådgivning, framåtblickande analyser och omvärldsanalys.

Minst behov av kompetensutveckling uppger respondenterna inom Redovisning, internkontroll och legala krav. Endast 5 procent uppger ett stort eller mycket stort behov inom detta område. Därefter följer IS/IT med 14 procent av respondenterna som uppger ett stort eller mycket stort behov.

Delar av förklaringen till Business Controllerns prioritering kan även finnas i att klar majoritet (66 procent) anser att rådande företagskultur, värderingar och strukturer är ett hinder för utveckling inom deras arbetsområde.

- Det är glädjande att man tagit till sig dessa frågor och ser dess betydelse. Smolket i glädjebägaren tycks vara den kultur mot förändring som råder i många organisationer säger Dag Larsson, VD på Ekan AB.

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts under perioden 5 september till 17 oktober 2011 och omfattar 166 Business Controllers, eller motsvarande. Undersökningen har genomförts av HandelsConsulting AB på uppdrag av managementkonsultbolaget Ekan AB. Resultatet presenteras för första gången torsdagen den 3 november via ett webbseminarium.

För mer information kontakta:

Malin Wennebro, Ansvarig för Affärsutveckling på Ekan AB

031-761 60 12

malin.wennebro@ekan.com.

Ekan är managementkonsulter som erbjuder lite mer. Vårt uppdrag är att hjälpa våra kunder att våga genomföra förändringar. Med en fot i businessvärlden och den andra stadigt på jorden, fokuserar vi på att lyfta våra kunder och deras verksamhet. Till vår hjälp har vi fyra kärnvärden – passion, kompetens, effekt och helhetssyn.