Skip to main content

Dagens Business Controller vill vara Partner – men verkligheten ser annorlunda ut

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2011 11:19 CET

Nära hälften av företagens Business Controllers upplever sig som kontrollanter i verksamheten. Önskvärda roller är istället Analytiker, Coach och Utmanare. Det visar en ny undersökning. Målsättningen om en mer strategisk roll framgår även av vilka arbetsuppgifter som eftersträvas. En övervägande majoritet av respondenterna vill lägga mer eller mycket mer tid på strategisk rådgivning, framåtblickande analyser och omvärldsanalys.

Behovet av en förändrad controllerroll är ett ämne som diskuterats flitigt på konferenser, inom företag, och på handelshögskolor, såväl i Sverige som internationellt. Debatten kopplas i många fall till en ökande snabbrörlighet och marknadskomplexitet. Behovet beskrivs som en fokusförskjutning från mindre av transaktionsstöd och redovisning till mer av affärsnära strategisk rådgivning och framåtblickande analyser. Begreppet Business Partner används i detta sammanhang som ett samlingsnamn på vad som efterfrågas av företagsledningen.

En enkätundersökning genomförd av managementkonsultbolaget Ekan visar emellertid att många svenska företag fortfarande har en lång väg kvar till den interna affärspartnern. Det framgår såväl i respondenternas upplevda roll som i deras arbetsuppgifter.

Anmärkningsvärt är att nära en tredjedel av de tillfrågade inte lägger någon tid alls på omvärlds och marknadsanalys. 6 av 10 vill lägga mer eller mycket mer tid inom detta område. Inom området simulering och framåtblickande analys önskar hela 77 procent lägga mer av sin tid. Ungefär en tredjedel vill minska tiden de lägger ner på framtagande av budget och prognos respektive uppföljning och rapportering.

- Det är märkligt att man inte kommit längre med de tekniska möjligheter som finns idag. Företagens CFOs måste ta på sig att driva dessa frågor. Kompetensutveckling riktad till organisationens Business Controllers är en del av lösningen säger Malin Wennebro, ansvarig för affärsutveckling på Ekan AB.

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts under perioden 5 september till 17 oktober 2011 och omfattar 166 Business Controllers, eller motsvarande. Undersökningen har genomförts av HandelsConsulting AB på uppdrag av managementkonsultbolaget Ekan AB. Resultatet presenteras för första gången torsdagen den 3 november via ett webbseminarium.

För mer information kontakta:

Malin Wennebro, Ansvarig för Affärsutveckling på Ekan AB

031-761 60 12

malin.wennebro@ekan.com.

Ekan är managementkonsulter som erbjuder lite mer. Vårt uppdrag är att hjälpa våra kunder att våga genomföra förändringar. Med en fot i businessvärlden och den andra stadigt på jorden, fokuserar vi på att lyfta våra kunder och deras verksamhet. Till vår hjälp har vi fyra kärnvärden – passion, kompetens, effekt och helhetssyn.