Skip to main content

Ekan och Kef utbildar ekonomer

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2012 07:50 CEST

Under hösten fortsätter Ekan och Kef (Föreningen Sveriges kommunalekonomer) sitt samarbete med två nya utbildningsomgångar riktat till ekonomer i kommuner och landsting. Den ena genomförs med plats i Stockholm och den andra i Luleå med start under augusti respektive oktober månad. Fler kurser planeras in under hösten och våren 2013.

Ekan har under de senaste två åren kompetensutvecklat över 400 ekonomer från bland annat Västra Götalandsregionen, Region Skåne, Landstinget Halland och Göteborgs Stad. Några av effekterna som visat sig är bättre beslutsunderlag, högre kvalitet i analysen, ökad samverkan och förståelse med fokus på en långsiktigt hållbar verksamhet.

Målet med utbildningsprogrammet är att deltagarna skall förberedas för en utvecklad roll i organisationen innebärande en fokusförskjutning från redovisning och ekonomisk analys till att vara ett aktivt stöd till cheferna i verksamhetsstyrningen.

Såväl ekonomer som andra stödjande och rådgivande funktioner kan fortfarande ta del av utbildningen. Utbildningen skräddarsys av Ekan (för privat eller offentlig sektor) eller köps via Föreningen Sveriges Kommunalekonomer som administrerar standardutbildningen (för offentlig sektor). Utbildningsprogrammet omfattar totalt sex dagar uppdelad på tre tillfällen.

Kontakta gärna kursansvarig på Ekan för mer information kring utbildningens innehåll och tillgängliga platser.

Knut Fahlén, Certifierad Managementkonsult och ekonomie doktor.

Tel: 031-761 60 10, Epost: Knut.fahlen@ekan.com

Ekan är managementkonsulter som erbjuder lite mer. Vårt uppdrag är att hjälpa våra kunder att våga genomföra förändringar. Oavsett om det är affärsdrivna eller offentliga verksamheter, fokuserar vi på att lyfta våra kunder till deras fulla potential. Till vår hjälp har vi fyra kärnvärden – passion, kompetens, effekt och helhetssyn..