Skip to main content

Founders Awards 2010 - landets hårdaste entreprenörstävling

Nyhet   •   Sep 30, 2010 14:15 CEST

- Riksfinal 7 oktober på Entreprenörsgalan i Stockholm Stadshus

Utifrån Sveriges 1759 främsta företag tas Årets Grundare 2010 fram. Det är en av kategorierna i Founders Awards, landets hårdaste tävling för entreprenörer som dels bygger på Founders Index, en mätmetod för framgångsrikt entreprenörskap, och dels en jury som består av 600 av landets främsta entreprenörer. Förutom Årets Grundare, koras också Årets Unga Entreprenör, Årets Portföljbyggare och Årets Förebildsentreprenör. Syftet är att finna blivande världsmästare i att grunda och bygga uthålligt framgångsrika företag. Founders Awards arrangeras av kunskapsföretaget Founders Alliance.

Founders Awards består av fyra utmärkelser. Årets Grundare, Årets Unga Entreprenör, Årets Portföljbyggare och Årets Förebild. Samtliga vinnare koras på Entreprenörsgalan 7 oktober i Stockholm Stadshus.

Tävlingen genomförs genom fyra regionfinaler. De företagare som vinner i Öst, Syd, Väst och Norr går vidare till Sverigefinal. Där röstas vinnaren fram av Founders Alliance 600 medlemmar och koras på EntreprenörsGalan den 7 oktober i Stockholm Stadshus.

Utmärkelser är viktiga, men andra entreprenörsutmärkelser i Sverige fokuserar antingen på andra faser i entreprenörskapet, på bolaget i sig självt eller tar inte hänsyn till ägarsituationen och entreprenörens operativa situation idag och i framtiden. I Founders Awards är det ingen enskild jury som beslutar vem som vinner. Genom Founders Index har vi satt siffror på entreprenörsframgång, där processen och parametrarna är helt transparent för omvärlden. I slutänden är det Founders Alliance medlemmar som väljer sin egen favorit utifrån de fyra finalisterna från vardera Öst, Syd, Väst och Norr. 600 entreprenörer, som själva byggt företag, anser vi kan avgöra vem den slutliga vinnaren är.

Partners till Founders Awards är Grant Thornton.

Varför Founders Awards

Founders Awards syftar till att ge Sveriges cirka 10 000 främsta företagare fokus och inspiration genom att se och lära från de bästa som lyfts fram, samt att inspirera samtliga i näringsliv och samhälle till ökad förståelse för entreprenören och dess företag, samt stimulera intraprenörs- och entreprenörsanda. Founders Alliance drivkraft är att accelerera entreprenörskapet i landet, lyfta fram entreprenörerna som bygger de bolag som sysselsätter landet, finansierar den offentliga sektorn och levererar produkter och tjänster som ger befolkningen levnadsstandard, och som är engagerade i samhällsförändring i olika ideella och välgörande projekt. Utan att lyfta fram de rätta individerna och entreprenörerna går vi miste om insikter och fokus på kanske Sveriges viktigaste naturresurs. Entreprenörskapet handlar om sysselsättning, välfärd, skaparlycka och unnsamhet; något Sverige behöver mer av.

Årets Grundare

Årets grundare inkluderar grundarna av alla bolag i Sverige med över 100 Mkr i nettoomsättning, 10 Mkr i årsresultat och 10 anställda som är startade mellan 1958 och 2006. Founders Awards ranking baserar sig på tre index: historisk prestation för omsättning och lönsamhet, framtidspotential om hur länge och stort entreprenören kan och vill bygga bolaget, samt samhällsnytta baserat på sysselsättning, skatt och samhällsengagemang.

Founders Awards är landets hårdaste tävling för entreprenörer. Den inkluderar alla bolag i Sverige med över 100 Mkr i nettoomsättning, 10 Mkr i årsresultat, och 10 anställda, och som startades mellan 1958-2006, totalt 1759 bolag.  Tävlingen är endast öppen för företagsgrundaren/-na som fortfarande är operativa inom företagen. Efter grundgallringen har en omfattande sållning genomförts dels baserad på all tillgänglig fakta om företaget i informationsdatabaser och dels i intervjuer med företagen. Founders Index är basen för graderingen och består sammanfattningsvis av tre index som vägts samman och viktats enligt följande:

  • 40 %: Historiskt Prestation. Index baserat på historisk omsättning och lönsamhet.
  • 40 %: Framtidspotential. Index baserat på tillgängliga siffror och svar av entreprenören om bland annat hur länge och hur stort entreprenören kan och vill bygga bolaget.
  • 20 %: Samhällsnytta. Index baserat på tillgängliga siffror och intervjusvar från entreprenören kring bland annat sysselsättning, skatt, och samhällsengagemang.

 

Regionuppdelning:

Norr: 157 bolag

Öst: 734 bolag

Väst: 445 bolag

Syd: 419 bolag

Totalt antal bolag: 1759

Län i region Norr:                  Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs, Kopparbergs
Län i region Öst:                  Örebros, Gotlands, Östergötlands, Södermanlands, Uppsala, Stockholms
Län i region Syd:                  Skaraborgs, Göteborgs och Bohus län, Hallands, Älvsborgs, Värmlands, Västergötlands
Län i region Väst:                  Västmanlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmars, Kristianstads, Blekinges, Malmöhus

En av förebilderna för tävlingen har varit Ingvar Kamprad som vid 81 års ålder, fortfarande operativt verksam med 100 % ägande har lyckats bygga ett bolag som omsätter 247 miljarder kronor med en rejäl vinst, 285 butiker i mer än 30 länder med 550 miljoner besökare årligen, nu en av världens rikaste människor.
Det är nya ”Ingvar Kamprads” vi söker i denna tävling; grundare som byggt något fantastiskt redan, har bra ägarkontroll, tillväxttakt och förutsättningar att bygga ett nytt IKEA, samt tillföra samhällsnytta på vägen.

Founders Awards består av fyra utmärkelser. Årets Grundare, Årets Unga Entreprenör, Årets Portföljbyggare och Årets Förebild. Samtliga vinnare koras på EntreprenörsGalan 7 oktober i Stockholm Stadshus.

Vinnaren erhåller deltagande i Founders Alliance förebildsråd och en diskussion med landets entreprenörsförebilder kring operativa frågor, ett års gratis medlemskap i Founders Alliance samt uppmärksamhet bland entreprenörsintresserade och media.

För mer information kontakta:

Niclas Carlsson, grundare Founders Alliance. Tel: 0733-10 78 07. Mejl: niclas.carlsson@foundersalliance.com

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy