Skip to main content

Pressmeddelanden 3 träffar

Foyen rekryterar specialist inom miljörätt

Foyen rekryterar specialist inom miljörätt

Pressmeddelanden   •   Feb 05, 2019 08:30 CET

Foyen Advokatfirma har rekryterat bolagsjurist Tomas Fjordevik från Swedavia AB. Tomas ingår i advokatfirmans affärsområde för Mark och Miljö, skriver Foyen i ett pressmeddelande.

Foyen har framgångsrikt biträtt klient i Hovrätten

Pressmeddelanden   •   Dec 18, 2018 16:42 CET

Advokat och delägare Jonas Nilsson och biträdande jurist Johanna Lenell har framgångsrikt biträtt en av Foyens klienter i Hovrätten för Västra Sverige. Med meddelad dom blir vår klient endast ålagd att betala 50 000 kr till motparten istället för yrkade 10 miljoner.

Foyen rekryterar ytterligare en specialist inom offentlig upphandling

Foyen rekryterar ytterligare en specialist inom offentlig upphandling

Pressmeddelanden   •   Aug 28, 2017 08:18 CEST

Foyen Advokatfirma har rekryterat upphandlingschefen Johanna Hellström från Alingsås kommun. Johanna ingår i advokatfirmans affärsområde för Offentliga affärer och Entreprenad, skriver Foyen i ett pressmeddelande.

Nyheter Visa alla 6 träffar

HD klargör ansvarsfördelning vid felavhjälpande – svaret kan bli kostsamt för entreprenörer

HD klargör ansvarsfördelning vid felavhjälpande – svaret kan bli kostsamt för entreprenörer

Nyheter   •   Jul 23, 2018 10:28 CEST

Högsta domstolen fortsätter att klargöra otydligheter som under lång tid diskuterats av entreprenadjurister. Den här gången har frågan om gränserna för felavhjälpande fått en genomlysning och ställningstagandet innebär att entreprenörer får ett stort ansvar för konsekvenserna av fel i entreprenörens arbete och riskerar att stå för mycket omfattande kostnader.

Fyraveckorsfrist för verkställighet av lovbeslut enligt plan- och bygglagen

Fyraveckorsfrist för verkställighet av lovbeslut enligt plan- och bygglagen

Nyheter   •   Maj 03, 2018 08:06 CEST

Regeringen presenterade den 12 april 2018 ett lagförslag som ändrar plan- och bygglagen (PBL) med syfte att undvika betydande förseningar av byggprojekt. Advokat Pia Pehrson och biträdande jurist Björn Eriksson anser dock att förslaget kommer leda till motsatt effekt och ställa större krav på både kommunerna och de som söker lov.

Försening hos kommunen ger reduktion på handläggningsavgift

Försening hos kommunen ger reduktion på handläggningsavgift

Nyheter   •   Apr 10, 2018 08:02 CEST

Så många som var femte kommun i Sverige håller inte handläggningstiderna av bygglovsärenden. För att effektivisera processerna presenterade Regeringen den 21 mars i år ett lagförslag där bland annat reducerade bygglovsavgifter för sökande när handläggningstiderna överskrids ska införas i PBL. Advokaterna Pia Pehrson och Caterina Carreman sammanfattar här lagförslaget.

Detaljplanekrav – en svår nöt att knäcka?

Detaljplanekrav – en svår nöt att knäcka?

Nyheter   •   Mar 28, 2018 08:47 CEST

Den 8 mars 2018 lämnades ett nytt lagförslag in till riksdagen om förtydliganden i plan- och bygglagen (PBL) avseende kraven på detaljplan. Det nya lagförslaget är tänkt att leda till effektivare handläggning och ökat bostadsbyggande och planeras träda i kraft den 1 januari 2019.

Dokument 2 träffar

Getting the Deal Through: Project Finance 2018, Sweden

Advokaterna Peter Dyer och Andreas Lindström har författat det svenska avsnittet. Reproduced with permission from Law Business Research Ltd. Getting the Deal Through: Project Finance 2018, (published in August 2017; contributing editors: Phillip Fletcher and Aled Davies, Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP). For further information please visit www.gettingthedealthrough.com.

Getting the Deal Through: Construction 2018, Sweden

Advokaterna Jacob Hamilton, Richard Sahlberg och Per Vestman har författat det svenska avsnittet. Reproduced with permission from Law Business Research Ltd. Getting the Deal Through: Construction 2018, (published in June 2017; contributing editors: Robert S Peckar and Michael S Zicherman, Peckar & Abramson PC). For further information please visit www.gettingthedealthrough.com.