Skip to main content

Etiska förhållningssätt för friskolor

Dokument   •   Maj 05, 2010 09:40 CEST

Med den ökade betydelse friskolorna har fått för den svenska skolan finner Friskolornas riksförbund det angeläget att friskolorna fortsätter att ligga i framkant av skolutvecklingen i Sverige. Vi vill aktivt främja kvalitet och en medveten etisk hållning till skolansvaret, oavsett huvudman. Från den grunden har dessa riktlinjer för vad som bör prägla våra skolor arbetats fram.
Licens Creative Commons erkännande (?)