Skip to main content

Pressmeddelanden 3 träffar

Nej till ofärdig riksprislista för friskolorna

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2010 10:05 CEST

Gamla uppgifter och brist på lika villkor. Det gör att Friskolornas riksförbund anser att Skolverkets förslag till ny riksprislista är ofärdigt och säger nej till förslaget. – Det finns flera saker som måste åtgärdas, säger Carl-Gustaf Stawström, kanslichef på Friskolornas riksförbund.

Nu gäller etiska riktlinjer för friskolor

Pressmeddelanden   •   Maj 05, 2010 13:46 CEST

Friskolorna vill ligga i framkant av skolutvecklingen. Därför har Friskolornas riksförbund antagit etiska riktlinjer för friskolor. – Det är viktigt för medlemmarna att medlemskapet innebär ett etiskt ställningstagande, säger Carl-Gustaf Stawström, kanslichef på Friskolornas riskförbund.

Nu gäller etiska riktlinjer för friskolor

Pressmeddelanden   •   Maj 05, 2010 09:37 CEST

Friskolorna vill ligga i framkant av skolutvecklingen. Därför har Friskolornas riksförbund antagit etiska riktlinjer för friskolor. – Det är viktigt för medlemmarna att medlemskapet innebär ett etiskt ställningstagande, säger Carl-Gustaf Stawström, kanslichef på Friskolornas riskförbund.

Dokument 2 träffar

Friskolornas riksförbunds yttrande över förslag till riksprislista avseende 2010

Friskolornas riksförbund avstyrker Skolverkets förslag till riksprislista 2010. Förbundet anser att förslaget i många delar är ofärdigt och att Skolverket har en rad punkter att åtgärda innan de kan presentera en riskprislista som borgar för lika villkor och som överensstämmer med gällande lag och förordning.

Etiska förhållningssätt för friskolor

Etiska förhållningssätt för friskolor

Dokument   •   2010-05-05 09:40 CEST

Med den ökade betydelse friskolorna har fått för den svenska skolan finner Friskolornas riksförbund det angeläget att friskolorna fortsätter att ligga i framkant av skolutvecklingen i Sverige. Vi vill aktivt främja kvalitet och en medveten etisk hållning till skolansvaret, oavsett huvudman. Från den grunden har dessa riktlinjer för vad som bör prägla våra skolor arbetats fram.