Skip to main content

Nu gäller etiska riktlinjer för friskolor

Pressmeddelande   •   Maj 05, 2010 13:46 CEST

PRESSMEDDELANDE  

2010 05 05 

Friskolorna vill ligga i framkant av skolutvecklingen. Därför har Friskolornas riksförbund antagit etiska riktlinjer för friskolor.

– Det är viktigt för medlemmarna att medlemskapet innebär ett etiskt ställningstagande, säger Carl-Gustaf Stawström, kanslichef på Friskolornas riskförbund.

Friskolornas riksförbunds årsmöte har beslutat om etiska riktlinjer för friskolor. Beslutet innebär att förbundet får en uttalad uppgift att främja ett etiskt förhållningssätt bland friskolorna.

– Initiativet kommer från medlemmarna och när förslaget varit på remiss ute i förbundet har stödet varit totalt, säger Carl-Gustaf Stawström, kanslichef på Friskolornas riksförbund.

– Det är viktigt för medlemmarna att medlemskapet innebär ett etiskt ställningstagande.

Bakgrunden till de etiska riktlinjerna är att friskolorna vill fortsätta att ligga i framkant av en skolutveckling med växande fokus på kvalitet, och då räcker det inte att följa lagar och andra bestämmelser. Genom att föra en medveten diskussion och ta eget ansvar för verksamhetsförbättring kan friskolorna ge inspiration till skolutvecklingen i landet.

– Riktlinjerna ska ses som ett hjälpmedel för skolornas egen utveckling och förbundet kommer att skapa möjligheter så att vi tillsammans kan föra en aktiv diskussion om ansvar och utveckling, fortsätter Carl-Gustaf Stawström.

Länk:

Läs Etiska förhållningssätt för friskolor

Kontakt:

Carl-Gustaf Stawström
kanslichef
08-762 77 01

Magnus Johansson
informatör
08-762 78 04

Friskolornas riksförbund är en branschorganisation för fristående förskolor och skolor. Vi ansluter förskolor, grundskolor, gymnasier och kompletterande skolor. Förbundet har idag cirka 850 medlemmar. Till våra viktigaste uppgifter hör att bilda opinion och skapa förståelse bland allmänheten för våra medlemmars verksamhet.

Bifogade filer

PDF-dokument