Skip to main content

Stärk LSS – stärk oss! LSS-dag i Östersund imorgon

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2017 07:18 CEST

Stärk LSS och stärk personer med utvecklingsstörning, med familjer! Fotograf Ola Elmqvist

Den fjärde av FUB:s fem LSS-dagar under 2017 genomförs i Östersund imorgon lördag den 7 oktober.

Möt FUB:s medlemmar och få deras berättelser om hur livet ser ut när LSS fungerar och när LSS inte fungerar som tänkt! Välkommen till Clarion Hotel Grand, Prästgatan 16, Östersund.

Länk till hela programmet för LSS-dagen i Östersund

Ett sextiotal personer deltar och det viktigaste blir en workshop eftersom vi från FUB vill bidra med all kunskap och erfarenhet som våra medlemmar har till den pågående LSS-utredningen. Hur kan LSS-insatserna bli ännu bättre för att ge människor delaktighet, självbestämmande och goda levnadsvillkor? Vi kan stärka LSS och stärka människor!

Alf Lundin från FUB Jämtlands län medverkar och vi får en lägesbeskrivning om LSS i Jämtland.

Vad vill FUB?

Mänskliga rättigheter för alla, att personer med utvecklingsstörning ska kunna leva sitt liv som andra. Insatserna i LSS, bland annat personlig assistans men också de övriga viktiga insatserna som gruppbostad, daglig verksamhet och kontaktperson till exempel, gör det möjligt. Läs mer om vad LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, betyder för FUB:s målgrupp, barn och vuxna med utvecklingsstörning och deras anhöriga: www.fub.se/LSS

Stärk LSS – stärk oss!

LSS kan stärkas på många sätt efter de senaste årens tillbakagång. Utan att lagtexten i LSS har ändrats så har tillämpningen blivit alltmer restriktiv de senaste åren. I flera prejudicerande domar har Högsta förvaltningsdomstolen (f.d. Regeringsrätten) gjort restriktiva tolkningar utifrån ordalydelsen i lagtexten och låtit bli att väga in lagens intentioner i sina bedömningar. Förarbetena till LSS ignoreras liksom målsättningar som finns i lagens inledning. När flera kommuner aktivt söker vägar att skära ned på insatserna enligt lagen till de personer som har rätt till dem och dessutom får dessa rättsfall att luta sig mot urvattnas LSS.

Många av FUB:s medlemmar får inte längre det stöd och den service som LSS var tänkt att ge dem och läget har blivit mycket allvarligt för många, särskilt för dem med personlig assistans. Trots att LSS-utredningen från 2008 kommit fram till att det inte skulle gå att spara pengar på den personliga assistansen i nämnvärd utsträckning utan att många personer skulle drabbas väldigt hårt har Regeringen fortsatt sin strävan att minska statens kostnader för assistansersättningen.

Ansvarig minister Åsa Regnér har lovat att inte minska eller ta bort assistansen för de som har behov av insatsen. Direktiven till LSS-utredaren är dock tydliga: minska kostnaderna för den personliga assistansen. Men utan nya direktiv till utredaren är det bara tomma ord.

Direktiven till utredningen fortsätter en utveckling sedan flera år där Regeringens uppdrag till Försäkringskassan gradvis förändrats från att vara en servicemyndighet och en objektiv bedömningsinstans till att få en alltmer kontrollerande roll.

Sista LSS-dagen för 2017 blir den 25 november i Malmö.

FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. FUB står för Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Vi är drygt 25 000 medlemmar i cirka 150 lokalföreningar runt om i landet. Personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga är medlemmar i FUB liksom många andra som delar vår grundsyn.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.