Skip to main content

Taggar

Kattegatt

Skagerrak

Thomas Johansson

Västerhavet

torsk

lax

räkfiske

Mats Svensson

Hanöbukten

havsplanering

utkastförbud

gemensam fiskeripolitik

gfp

havsplaneringen

vild lax

Havs- och vattenmyndigheten

havsmiljö

Björn Risinger

fiske

fiskekvoter

övergödning

blå tillväxt

laxfiske

miljömål

natura 2000

miljöövervakning

främmande arter

Natura 2000-områden

fiskbestånd

vattenkraft

havs- och vattenforum 2013

Nordsjön

utkastförbudet

marint skräp

biologisk mångfald i rinnande vatten

Margareta Lundin Unger

Havs- och vattenmyndigheten 428 Östersjön 96 havsmiljö 60 HaV 46 Kattegatt 44 Skagerrak 43 Björn Risinger 36 Björn sjöberg 34 fiske 33 Thomas Johansson 28 vattenmiljö 28 biologisk mångfald 26 miljö 26 Västerhavet 24 torsk 23 fisk 22 biologi 22 Sofia Brockmark 21 martin rydgren 19 fredrik nordwall 19 övergödning 18 Håkan Carlstrand 17 fiskekvoter 17 locknesjön 17 sill 17 Nordsjön 16 lax 16 Hav & Vatten 16 miljöövervakning 15 bengt kåmark 14 Bertil Håkansson 14 räkfiske 14 EU 13 miljömål 13 ingemar berglund 12 Margareta Lundin Unger 12 fiskeripolitik 12 Jakob Granit 12 Karin linderholm 12 SLU 11 Öresund 11 Mats Svensson 11 vattenkraft 11 hållbart fiske 11 vattendrag 11 patrik persson 10 havsplanering 10 anna jöborn 10 vildlax 10 ekosystem 10 Susanne Viker 10 Hanöbukten 10 fiskbestånd 10 havskräfta 9 ICES 9 skarpsill 9 erland lettevall 8 marint skräp 8 blå tillväxt 8 Gotland 8 Argos 8 Natura 2000-områden 8 främmande arter 8 lena tingström 8 Havs- och vattenforum 8 marina skyddade områden 7 vÄTTERN 7 tumlare 7 fritidsfiske 7 natura 2000 7 Karolina Skog 7 utkastförbud 7 kalkning 7 selektiva redskap 7 Niklas egriell 7 amerikansk hummer 7 makrill 7 västkusten 7 Sven-Erik Bucht 7 Sjöstjärnan 7 Mälaren 7 laxfiske 7 Emån 6 inger dahlgren 6 Bottenhavet 6 sjöfart 6 vattendirektivet 6 pia ahnlund 6 joakim hjelm 6 Naturvårdsverket 6 yrkesfiske 6 marie ingerup 6 dricksvattenförsörjning 6 Dricksvatten 6 Bottenviken 6 Bottniska viken 6 vattenförvaltning 6 Östergötland 6 marmorkräftan 6 badvatten 6 Mörrumsån 6 öring 6 kolja 5 biologisk mångfald i rinnande vatten 5 invasiva arter 5 marmorkräfta 5 ål 5 strömming 5 Västerbotten 5 havsmiljödirektivet 5 anders skarstedt 5 laxbestånd 5 marin nedskräpning 5 knubbsäl 5 fredrik ljunghager 5 Isabella lövin 5 Blekinge 5 lena ek 5 fiskereglering 5 små avlopp 5 gädda 5 regeringsuppdrag 5 mikroplaster 5 EU-kommissionen 5 sjöar 5 ålgräsängar 5 SMHI 5 hummer 5 främmande invasiva arter 5 SKL 5 badvattenkvalitet 5 utsläpp 4 abborre 4 havsöring 4 Hav i balans samt levande kust och skärgård 4 lokalt vattenvårdsarbete 4 förnybar energi 4 Jönköping 4 ekosystemen 4 johanna eriksson 4 BAltic Sea Action plan 4 Skåne 4 enskilda avlopp 4 Almedalen 4 Västra götalands län 4 EU:S ramdirektiv för vatten 4 havs- och vattenmiljöanslaget 4 kustbevakningen 4 EU-bad 4 god miljöstatus 4 Västra Götaland 4 ospar 4 miljögifter 4 qamer chaudhry 4 katarina vartia 4 kvoter 4 catarina hedar 4 badplatsen 4 Jakob Bergengren 4 vattenkvalitet 4 maud larsen 4 Norrbotten 4 Ingen övergödning 4 Göta älv 4 Göteborg 4 Kalmar 4 Karin Wall 4 stockholm 4 sälar 4 Christer larsson 4 gemensam fiskeripolitik 4 landningsskyldigheten 4 ålgräs 4 kustfiske 4 stig thörnqvist 4 fiskevård 4 Norrbottens län 4 märstaån 4 MSY 4 Lena olsson 4 Tjörn 4 Sveriges lantbruksuniversitet 4 mimer 4 forskningsfartyg 4 Sjöfartsverket 4 vattenkraftverk 4 ytvatten 3 glan 3 utkast av räka 3 redskap 3 torskburar 3 landningsskyldighet 3 hotade arter 3 ekosystemtjänster 3 grundvattentäkter 3 gös 3 bratten 3 reglerkraft 3 försurning 3 trollingfiske 3 Malin skog 3 torskfiske 3 syresättningar av bottnar 3 öringfiske 3 Energimyndigheten 3 tillsynsvägledning 3 johan stål 3 kustkvoter 3 havsmiljöanslaget 3 vattenbrist 3 roxen 3 Offside press 3 grunda havsvikar 3 kosterhavet 3 Internationella havsforskningsrådet 3 havs- och vattenmiljö 3 nordhavsräkan 3 rödspätta 3 grundvatten 3 havets barnkammare 3 Öland 3 EU:s fiskeministrar 3 Blekinge län 3 Västerbottens län 3 vänern 3 Almedalsveckan 3 God havsmiljö 2020 3 Bohuslän 3 våtmarker 3 utkastförbudet 3 havsbotten 3 Göteborgs universitet 3 flodkräftan 3 Gävleborgs län 3 hedströmmen 3 per moksnes 3 Offside 3 älv 3 Badplatser 3 Västernorrland 3 lova 3 perfluorerade ämnen 3 gråsäl 3 sötvatten 3 avloppsanläggningar 3 Levande sjöar och vattendrag 3 Värmdö kommun 3 Britt-Marie Mattsson 3 sälskador 3 Fladen 3 Ingemar Andersson 3 lennart sorby 3 Emåförbundet 3 Dalälven 3 laxkvot 3 anslag 3 havsmiljöförordningen 3 båtbottenfärger 3 handredskap 3 hjälmaren 3 åtgärder för havs- och vattenmiljö 3 Jonas Nilsson 3 marie berghult 3 havsplaner 3 fiskvägar 3 Åsa Gunnarsson 3 vandrarmusslan 3 havsmiljöinstitutet 3 sjö 3 johanna egerup 3 olja 3 plastskräp 3 Gävleborg 3 Säveån 3 naturreservat 3 unionsförteckningen 3 selektivt fiske 3 Lilla Middelgrund 3 klimatförändringar 3 ylva engwall 3 karin hermansson 3 från källa till hav 3 syrefria bottnar 3 Stora Middelgrund 3 LRF 3 piggvar 2 ostkusten 2 havstensfjorden 2 havsförvaltning 2 förvaltningsplan för torsk 2 nordostatlanten 2 suseån 2 anders bogelius 2 sillfiske 2 båtmässan 2 marit larsdotter 2 maria damanaki 2 landningskontroll 2 malin hemmingsson 2 mårten gustafsson 2 Dalarna 2 fiskelagen 2 vattenfrågor 2 Norge 2 Länsstyrelsen i Västra Götaland 2 Mischa Billing 2 miljödepartementet 2 PFAS 2 Anna Lingman 2 miljöbalken 2 realtidsstängning av fisk 2 jens persson 2 Lova-projekt 2 havsbaserad vindkraft 2 ålfiske 2 vindelälven 2 maximal hållbar avkastning 2 MSY-målet 2 Karin bjerner 2 Europeiska havs- och fiskerifonden 2 gfp 2 Syrebrist 2 Mats Ivarsson 2 gunnar johnsson 2 länsstyrelsen 2 lysekil 2 Märsta 2 Dana 2 jarl engquist 2 Linda Rydell 2 Internationella Naturvårdsunionen 2 läckage av fosfor 2 Skåne län 2 pushup-fälla 2 tac 2 Anna Froster 2 vitfisk 2 rekreation 2 Strömstad 2 Morups bank 2 Smögens fiskauktion 2 utvärdering 2 fiskvandring 2 Atlanten 2 spårbarhet 2 Svenskt Vatten 2 Kalmar län 2 våtmark 2 Stephen F. Lintner 2 maritima näringar 2 Vattensverige 2 vandringshinder 2 muddermassor 2 småvalar 2 Anna Linusson 2 malin aarsrud 2 jordbruksverket 2 åtgärdsprogram 2 havs- och vattenforum 2013 2 fiskerikontroll 2 hummerbestånd 2 fiskeri- och vattenbruksprodukter 2 maritim turism 2 Världsbanken 2 gemensamma fiskeripolitiken 2 odlad lax 2 sik 2 Monde Mayekiso 2 gullmarsfjorden 2 Halland 2 karin pettersson 2 Röde bank 2 SGU 2 bidrag 2 testeboån 2 Erik Törnblom 2 Thetis 2 Värmdö 2 hummerfiske 2 ospar-kommissionen 2 utkast av småräka 2 institutionen för akvatiska resurser 2 korallrev 2 Sportfiskarna 2 total tillåten fångstmängd 2 himleån 2 miljöprövning 2 landningshamnar 2 oljeutsläpp 2 mikael krysell 2 miljötillsyn 2 havsförsurning 2 erik årnfelt 2 european maritime day 2 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 2 barlastvatten 2 clas magnusson 2 Naturskyddsföreningen 2 gunilla ejdung 2 Vattenforum 2 Bodil Liedberg Jönsson 2 eu-fiske 2 Malin Avenius 2 reningsverk 2 miljömålen 2 Hudiksvalls kommun 2 oljesanering 2 kusträddare 2 Västerviks kommun 2 skyddade marina områden 2 väderöarnas naturreservat 2 spårbarhetssystem 2 fiskeregler 2 individuella årliga fiskemöjligheter 2 sara grahn 2 ministerrådet 2 andreas sundelöf 2 Agenda 2030 2 torne älv 2 dumpning av muddermassor 2 Kräftfiske 2 Svenska Publishing-Priset 2 vattenvård 2 länsstyrelsen västmanland 2 Östersjökonventionen Helcom 2 balticstern 2 Klarälven 2 tullstorpsåprojektet 2 rödlistan 2 kustmiljö 2 christina hallström 2 laxfällor 2 vattenmiljön 2 ålvandring 2 hedefors 2 selektiva fiskeredskap 2 Umeå Universitet 2 ulrika stensdotter blomberg 2 Örebro 2 Johan Kuylenstierna 2 Siwi 2 Höga Kusten 2 jan schmidtbauer crona 2 dricksvattentäkter 2 göta kanal 2 strandstädning 2 anton halldén 2 fritidsbåtar 2 vattenskyddsområde 2 fosfor 2 Sveaskog 2 svavelutsläpp 2 anders hellström 2 syresättning 2 nordhavsräka 2 räka 2 Jämtland 2 miljöfarliga vrak 2 anna karlsson 2 vattenkraften 2 undersökningsfartyg 2 miljöövervakningen 2 kraftverk 2 knivsta 2 pelagiskt fiske 2 Institutionen för akvatiska resurser vid Sveriges lantbruksuniversitet 2 båtbottentvätt 2 norsk zon 2 flodkräfta 2 Stockholm Environment Institute 2 EU:s havsmiljödirektiv 2 vrak 2 havsforskning 2 vattenskoter 2 säveåprojektet 2 kustkommuner 2 trålfiske 2 tomas andersson 2 stensån 2 miljövänligt båtliv 2 susanna hogdin 2 syresättning av djupvatten 2 kusträddardagen 2 fiskväg 2 miljöfarliga ämnen 2 klimat 2 mikroplast 2 östersjöveckan 2 levande hav 2 anneli harlén 2 matilda ernkrans 2 överlåtbara fiskerättigheter 2 bolmen 2 berit pettersson 2 Måseskär 2 Kvädöfjärden 2 Stefan Kalogirou 2 ingvar lindholm 2 havs- och vattenforum 2014 2 realtidsstängning 2 Visa alla taggar
Kontrollen oklar inför förbud mot att kasta fisk överbord

Kontrollen oklar inför förbud mot att kasta fisk överbord

Pressmeddelanden   •   Jun 04, 2012 11:16 CEST

Den 1 januari 2013 införs ett förbud mot att slänga ut oönskad fisk från fartyg i Skagerrak. I förhandlingarna har EU och Norge enats om gemensamma regler för redskap och i vilken ordning olika fiskarter ska omfattas av förbudet. Fortfarande kvarstår dock frågan om hur kontroll av förbudet skall genomföras. Det rapporterar Havs- och vattenmyndigheten i ett nyligen inlämnat regeringsuppdrag.

Skånska badplatser får flest dåliga omdömen

Skånska badplatser får flest dåliga omdömen

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2012 16:30 CEST

I en ny EU-rapport har vattenkvaliteten på de svenska badplatserna betygsatts. Merparten håller en god nivå. Sju av de nio som får sämst omdömen ligger i Skåne.

Skärpta miljökrav gynnar blå tillväxt

Skärpta miljökrav gynnar blå tillväxt

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2012 09:58 CEST

Obefogad oro och tröghet hos myndigheter, länsstyrelser och kommuner kan ibland vara ett hinder för näringsliv som arbetar för renare hav. I själva verket kan skärpta miljökrav i en del fall leda till att vi hjälper innovativa företag inom ”blå tillväxt”. Det säger Björn Risinger, generaldirektör för Havs- och vattenmyndigheten, i en debattartikel i Ny Teknik idag.

HaV vill se importstopp för levande amerikansk hummer

HaV vill se importstopp för levande amerikansk hummer

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2012 11:57 CEST

Skydda vår inhemska hummer och bevara den biologiska mångfalden. Det är anledningarna till att Havs- och vattenmyndigheten vill införa ett importförbud på levande amerikansk hummer. I ett yttrande till Miljödepartementet bedömer myndigheten att fördelarna med ett förbud är långt mycket större än nackdelarna.

15 miljoner för bättre fiskevård

15 miljoner för bättre fiskevård

Pressmeddelanden   •   Mar 08, 2012 08:10 CET

Få tillbaka vattennivån i sjöar. Återställa vattendrag kring jordbruksmarker. Öppna upp vikar som stängts vid vägbankar. Flera åtgärder för fiskevården i hav, sjöar och vattendrag kan nu dra igång, sedan Havs- och vattenmyndigheten har fördelat 15 miljoner kronor till länen.

Insatser för hav och vatten behöver säkras

Insatser för hav och vatten behöver säkras

Pressmeddelanden   •   Mar 02, 2012 14:00 CET

Över landet har flera lokala vattenvårdsprojekt dragit igång. För att inte miljöåtgärderna ska tappa fart vill Havs- och vattenmyndigheten att regeringens anslag för åtgärder för havs- och vattenmiljö ska ligga kvar på dagens nivå, cirka 740 miljoner kronor.

Osäker framtid för populära pengar

Osäker framtid för populära pengar

Pressmeddelanden   •   Feb 28, 2012 08:10 CET

Närmare 95 miljoner kronor. Så mycket pengar har Havs- och vattenmyndigheten beslutat att i år dela ut till länsstyrelserna för att finansiera lokala vattenvårdsprojekt, så kallade LOVA-projekt. Summan är ungefär fem miljoner större än förra året. Anslaget är populärt, men framtiden för dessa populära pengar är osäker.

EU-möte tar upp stopp för att kasta fisk överbord

EU-möte tar upp stopp för att kasta fisk överbord

Pressmeddelanden   •   Feb 27, 2012 08:15 CET

Experter i EU:s medlemsländer träffas i dag för att diskutera problemet med att stora mängder fångad fisk kastas över bord. De så kallade ”utkasten” har vuxit till en stor fråga inom fiskeripolitiken och Havs- och vattenmyndigheten har fått i uppdrag att medverka vid införandet av utkastförbud i Skagerrak.

Minskad kalkning av försurade sjöar och vattendrag

Minskad kalkning av försurade sjöar och vattendrag

Pressmeddelanden   •   Feb 07, 2012 08:00 CET

Havs- och vattenmyndigheten har fattat beslut om bidrag till kalkning av försurade sjöar och vattendrag. Totalt går 198 miljoner från havs- och vattenmiljöanslaget till åtgärder för att motverka de negativa effekterna av försurning. En minskning med 10 miljoner kronor, vilket är 5 procent mindre jämfört med föregående år.

Insatser i rätt tid skyddar torskbeståndet på västkusten

Insatser i rätt tid skyddar torskbeståndet på västkusten

Pressmeddelanden   •   Feb 03, 2012 11:40 CET

De mängder av småtorsk som nu finns på västkusten är resultatet av en längre tids målmedvetet arbete. En rad insatser under de senaste åren - som fredade områden och nya redskap - har bidragit till att bestånden ökar. - Det är skönt att se att arbetet ger resultat, säger Bengt Kåmark, utredare på Havs- och vattenmyndigheten.

Färre yrkesfiskare – trenden håller i sig

Färre yrkesfiskare – trenden håller i sig

Pressmeddelanden   •   Jan 23, 2012 16:35 CET

Under det senaste året har antalet yrkesfiskare minskat med 39 personer, från 1645 till 1606 fiskare. År 2000 fanns 2300 yrkesfiskare i Sverige. - Rationaliseringar och mindre fiskebestånd ligger bakom minskningen. Vår förhoppning är att de insatser som vi gör, skapar möjligheter för ett hållbart fiske på sikt, säger Inger Dahlgren, enhetschef vid Havs- och vattenmyndigheten.

Svårt med vindkraft i skyddade områden

Svårt med vindkraft i skyddade områden

Pressmeddelanden   •   Jan 18, 2012 15:27 CET

Mycket talar emot etableringar av vindkraft i Natura 2000-områden till havs. För att bevara de skyddsvärda miljöerna bör man i första hand söka upp områden som är mindre känsliga för påverkan. Det framgår i ett inrapporterat regeringsuppdrag som Naturvårdsverket ansvarat för, i samråd med Havs- och vattenmyndigheten.

Stopp för laxfiske till havs

Stopp för laxfiske till havs

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2011 11:50 CET

Yrkesfisket efter lax i öppet hav i Östersjön fasas ut till 2013. Det är följden av Havs- och Vattenmyndighetens beslut idag. Syftet med beslutet är att öka skyddet för den vilda laxen i Östersjön. Den svenska laxkvoten ska istället i första hand gå till det fiske som görs med fällor nära älvarnas utlopp, framför allt i Norrland där de flesta och viktigaste laxälvarna finns.

Variationen i Östersjön överraskar forskare

Variationen i Östersjön överraskar forskare

Pressmeddelanden   •   Dec 16, 2011 17:29 CET

Arter som lever i Östersjön uppvisar stora lokala variationer. Det visar en genetisk inventering av bland annat sill, gädda och sik som lever i havet. – Det här är viktig kunskap för att vi ska kunna förvalta de olika bestånden i Östersjön på bästa sätt i framtiden, säger professor Kerstin Johannesson, som samordnat det internationella projektet.

Havs- och vattenmyndigheten säger ja till hårdare miljökrav på sjöfarten

Havs- och vattenmyndigheten säger ja till hårdare miljökrav på sjöfarten

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2011 12:15 CET

Om sjöfarten börjar använda olja med lägre svavelhalt får det mycket positiva följder för den svenska vattenmiljön, både till havs och i sjöar och vattendrag. Det säger Havs- och vattenmyndigheten i sitt remissvar på EU-kommissionens förslag att minska innehållet av svavel i de oljor som används som fartygsbränslen.

Havs- och vattenmyndigheten kartlägger båtbottentvättar

Havs- och vattenmyndigheten kartlägger båtbottentvättar

Pressmeddelanden   •   Nov 24, 2011 14:57 CET

Havs- och vattenmyndigheten har fått i uppdrag från regeringen att kartlägga de tvättalternativ som finns för fritidsbåtar idag, och att utreda vilken miljöpåverkan de har. Målet med arbetet är att skapa nationella riktlinjer för hur båtbottentvättarna ska fungera och hur utsläppen från dem ska hanteras.

Utfiskning och syrebrist – hot mot havets biologiska mångfald

Utfiskning och syrebrist – hot mot havets biologiska mångfald

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2011 10:00 CET

Havet 2011 är här! Rapporten som ger den mest aktuella beskrivningen av miljösituationen i våra svenska havsområden.

Stärkt skydd för den vilda laxen

Stärkt skydd för den vilda laxen

Pressmeddelanden   •   Nov 18, 2011 10:01 CET

Havs- och vattenmyndigheten föreslår att den svenska laxkvoten i första hand ska gå till det fiske som görs med fällor nära älvarnas utlopp, framför allt i Norrland. Samtidigt ska laxfisket i öppet hav i södra Östersjön fasas ut. Avsikten är att kunna styra fisket av lax i Östersjön så att fisket sker på de platser där bestånden är mest livskraftiga.

Brister i lagen försvårar skydd av havet

Brister i lagen försvårar skydd av havet

Pressmeddelanden   •   Okt 27, 2011 11:58 CEST

Sex havsområden har skyddats, en ny rapport visar behoven av framtida fiskeregler och full fart med havsplaneringen. Det är exempel på hur Havs-och vattenmyndigheten jobbar för Natura 2000-områden. - Men det är bra att Greenpeace tar upp den här komplicerade frågan, säger Havs- och vattenmyndighetens generaldirektör Björn Risinger, angående att Greenpeace EU-anmäler regeringen för havsmiljöbrott.

Svenskt arbete för vattendirektivet under lupp

Svenskt arbete för vattendirektivet under lupp

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2011 11:58 CEST

EU-kommissionen har ställt frågor till Miljödepartementet för att få klarhet i hur Sverige arbetar för att uppnå EU:s vattendirektiv. Kommissionen vill bland annat att Sverige gör delar av åtgärdsprogrammet tydligare. Havs- och vattenmyndigheten är en av flera miljömyndigheter som nu gett sina svar.