Skip to main content

Taggar

Kattegatt

Skagerrak

Thomas Johansson

Västerhavet

torsk

lax

räkfiske

Mats Svensson

Hanöbukten

havsplanering

utkastförbud

gemensam fiskeripolitik

gfp

havsplaneringen

vild lax

Havs- och vattenmyndigheten

havsmiljö

Björn Risinger

fiske

fiskekvoter

övergödning

blå tillväxt

laxfiske

miljömål

natura 2000

miljöövervakning

främmande arter

Natura 2000-områden

fiskbestånd

vattenkraft

havs- och vattenforum 2013

Nordsjön

utkastförbudet

marint skräp

biologisk mångfald i rinnande vatten

Margareta Lundin Unger

Havs- och vattenmyndigheten 423 Östersjön 94 havsmiljö 60 HaV 45 Kattegatt 43 Skagerrak 42 Björn Risinger 36 fiske 33 Björn sjöberg 33 Thomas Johansson 28 vattenmiljö 28 miljö 26 biologisk mångfald 25 Västerhavet 23 torsk 22 fisk 22 biologi 22 Sofia brockmark 19 martin rydgren 19 fredrik nordwall 18 Håkan Carlstrand 17 övergödning 17 fiskekvoter 17 locknesjön 17 Hav & Vatten 16 lax 16 sill 16 miljöövervakning 15 Nordsjön 15 Bertil Håkansson 14 räkfiske 14 bengt kåmark 14 miljömål 13 EU 13 Jakob Granit 12 fiskeripolitik 12 Margareta Lundin Unger 12 ingemar berglund 12 karin linderholm 11 vattendrag 11 Mats Svensson 11 hållbart fiske 11 vattenkraft 11 Öresund 11 fiskbestånd 10 havsplanering 10 patrik persson 10 ekosystem 10 Susanne Viker 10 vildlax 10 SLU 10 Hanöbukten 10 anna jöborn 10 skarpsill 9 Gotland 8 främmande arter 8 blå tillväxt 8 Argos 8 marint skräp 8 ICES 8 Havs- och vattenforum 8 havskräfta 8 Natura 2000-områden 8 erland lettevall 8 lena tingström 8 amerikansk hummer 7 makrill 7 Sjöstjärnan 7 Mälaren 7 natura 2000 7 selektiva redskap 7 utkastförbud 7 marina skyddade områden 7 fritidsfiske 7 laxfiske 7 västkusten 7 Karolina Skog 7 kalkning 7 Niklas egriell 7 Sven-Erik Bucht 6 pia ahnlund 6 dricksvattenförsörjning 6 Vättern 6 Bottenviken 6 tumlare 6 Dricksvatten 6 marie ingerup 6 yrkesfiske 6 joakim hjelm 6 Östergötland 6 vattendirektivet 6 Mörrumsån 6 marmorkräftan 6 vattenförvaltning 6 Bottenhavet 6 sjöfart 6 inger dahlgren 6 öring 6 badvatten 6 biologisk mångfald i rinnande vatten 5 Emån 5 regeringsuppdrag 5 SKL 5 lena ek 5 Blekinge 5 badvattenkvalitet 5 Isabella lövin 5 Västerbotten 5 marin nedskräpning 5 knubbsäl 5 fredrik ljunghager 5 Havsmiljödirektivet 5 anders skarstedt 5 invasiva arter 5 fiskereglering 5 Naturvårdsverket 5 strömming 5 laxbestånd 5 marmorkräfta 5 gädda 5 Bottniska viken 5 sjöar 5 ålgräsängar 5 EU-kommissionen 5 SMHI 5 hummer 5 mikroplaster 5 små avlopp 5 stockholm 4 Norrbottens län 4 kolja 4 Hav i balans samt levande kust och skärgård 4 kustfiske 4 sälar 4 Göta älv 4 Ingen övergödning 4 vattenkvalitet 4 catarina hedar 4 kvoter 4 Jönköping 4 miljögifter 4 Skåne 4 qamer chaudhry 4 Västra götalands län 4 enskilda avlopp 4 BAltic Sea Action plan 4 Norrbotten 4 johanna eriksson 4 Almedalen 4 EU:S ramdirektiv för vatten 4 EU-bad 4 Västra Götaland 4 vattenkraftverk 4 god miljöstatus 4 förnybar energi 4 katarina vartia 4 Kalmar 4 badplatsen 4 ospar 4 havsöring 4 havs- och vattenmiljöanslaget 4 Göteborg 4 ekosystemen 4 Jakob Bergengren 4 Karin Wall 4 fiskevård 4 ål 4 maud larsen 4 landningsskyldigheten 4 gemensam fiskeripolitik 4 lokalt vattenvårdsarbete 4 abborre 4 stig thörnqvist 4 ålgräs 4 Lena olsson 4 Tjörn 4 Sveriges lantbruksuniversitet 4 märstaån 4 utsläpp 4 främmande invasiva arter 4 forskningsfartyg 4 mimer 4 karin hermansson 3 från källa till hav 3 Ingemar Andersson 3 hjälmaren 3 handredskap 3 utkast av räka 3 anslag 3 fiskvägar 3 havsmiljöförordningen 3 Levande sjöar och vattendrag 3 torskburar 3 gråsäl 3 landningsskyldighet 3 kustkvoter 3 bratten 3 kustbevakningen 3 hedströmmen 3 försurning 3 olja 3 Bohuslän 3 vänern 3 grundvatten 3 Almedalsveckan 3 tillsynsvägledning 3 havsmiljöanslaget 3 johan stål 3 Malin skog 3 roxen 3 kosterhavet 3 Offside press 3 syresättningar av bottnar 3 havets barnkammare 3 Energimyndigheten 3 Sjöfartsverket 3 vattenbrist 3 rödspätta 3 havs- och vattenmiljö 3 nordhavsräkan 3 öringfiske 3 grundvattentäkter 3 Blekinge län 3 grunda havsvikar 3 torskfiske 3 Västerbottens län 3 utkastförbudet 3 trollingfiske 3 Västernorrland 3 perfluorerade ämnen 3 God havsmiljö 2020 3 Öland 3 flodkräftan 3 Göteborgs universitet 3 våtmarker 3 Gävleborgs län 3 Offside 3 reglerkraft 3 per moksnes 3 älv 3 Badplatser 3 gös 3 Värmdö kommun 3 havsbotten 3 avloppsanläggningar 3 christer larsson 3 sötvatten 3 Fladen 3 sälskador 3 Dalälven 3 Britt-Marie Mattsson 3 plastskräp 3 båtbottenfärger 3 hotade arter 3 Emåförbundet 3 laxkvot 3 ytvatten 3 åtgärder för havs- och vattenmiljö 3 Åsa Gunnarsson 3 havsplaner 3 ekosystemtjänster 3 LRF 3 sjö 3 redskap 3 naturreservat 3 havsmiljöinstitutet 3 vandrarmusslan 3 Säveån 3 MSY 3 Jonas Nilsson 3 syrefria bottnar 3 klimatförändringar 3 selektivt fiske 3 Stora Middelgrund 3 unionsförteckningen 3 Gävleborg 3 johanna egerup 3 marie berghult 3 glan 3 Lilla Middelgrund 3 lennart sorby 3 lova 3 säveåprojektet 2 havstensfjorden 2 hummerfiske 2 förvaltningsplan för torsk 2 suseån 2 nordostatlanten 2 havsförvaltning 2 artportalen 2 marit larsdotter 2 sillfiske 2 levande hav 2 landningskontroll 2 malin hemmingsson 2 maria damanaki 2 Dalarna 2 fiskelagen 2 syresättning av djupvatten 2 Mischa Billing 2 Länsstyrelsen i Västra Götaland 2 miljödepartementet 2 miljöminister 2 Anna Lingman 2 PFAS 2 realtidsstängning av fisk 2 vindelälven 2 Norge 2 Europeiska havs- och fiskerifonden 2 läckage av fosfor 2 MSY-målet 2 länsstyrelsen 2 Karin bjerner 2 miljöbalken 2 Mats Ivarsson 2 gfp 2 gunnar johnsson 2 lysekil 2 Syrebrist 2 Internationella Naturvårdsunionen 2 jarl engquist 2 Märsta 2 småvalar 2 tac 2 Linda Rydell 2 havsbaserad vindkraft 2 havsmiljön 2 pushup-fälla 2 vitfisk 2 Morups bank 2 balticstern 2 selektiva fiskeredskap 2 Atlanten 2 rekreation 2 Strömstad 2 Anna Froster 2 Smögens fiskauktion 2 Svenskt Vatten 2 utvärdering 2 spårbarhet 2 länsstyrelsen västmanland 2 Stephen F. Lintner 2 fiskvandring 2 vandringshinder 2 våtmark 2 mikael krysell 2 sik 2 Värmdö 2 maritima näringar 2 Kalmar län 2 hummerbestånd 2 EU:s fiskeministrar 2 utkast av småräka 2 havs- och vattenforum 2013 2 Anna Linusson 2 fiskerikontroll 2 gemensamma fiskeripolitiken 2 Hudiksvalls kommun 2 eu-fiske 2 maritim turism 2 SGU 2 jordbruksverket 2 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 2 internationella havsforskningsrådet 2 karin pettersson 2 Halland 2 gullmarsfjorden 2 bidrag 2 Erik Törnblom 2 total tillåten fångstmängd 2 nordhavsräka 2 fria vandringsvägar 2 testeboån 2 Röde bank 2 hummerregler 2 havsförsurning 2 korallrev 2 Sportfiskarna 2 fiskeregler 2 miljöprövning 2 ospar-kommissionen 2 himleån 2 institutionen för akvatiska resurser 2 miljötillsyn 2 oljeutsläpp 2 Östersjökonventionen Helcom 2 Malin Avenius 2 clas magnusson 2 barlastvatten 2 erik årnfelt 2 kusträddare 2 Vattenforum 2 gunilla ejdung 2 oljesanering 2 Bodil Liedberg Jönsson 2 väderöarnas naturreservat 2 spårbarhetssystem 2 Monde Mayekiso 2 ulrika stensdotter blomberg 2 Johan Kuylenstierna 2 reningsverk 2 Världsbanken 2 Västerviks kommun 2 european maritime day 2 Svenska Publishing-Priset 2 fiskeri- och vattenbruksprodukter 2 miljömålen 2 skyddade marina områden 2 sara grahn 2 odlad lax 2 ministerrådet 2 landningshamnar 2 torne älv 2 malin aarsrud 2 Kräftfiske 2 Agenda 2030 2 vattenvård 2 Vattensverige 2 tullstorpsåprojektet 2 åtgärdsprogram 2 kustmiljö 2 jens persson 2 laxfällor 2 individuella årliga fiskemöjligheter 2 ålvandring 2 muddermassor 2 hedefors 2 christina hallström 2 syresättning 2 Umeå Universitet 2 vattenmiljön 2 dumpning av muddermassor 2 Höga Kusten 2 jan schmidtbauer crona 2 vattenskyddsområde 2 anders hellström 2 göta kanal 2 dricksvattentäkter 2 Örebro 2 svavelutsläpp 2 Sveaskog 2 anton halldén 2 strandstädning 2 klimat 2 pelagiskt fiske 2 läkemedelsrester 2 Institutionen för akvatiska resurser vid Sveriges lantbruksuniversitet 2 fosfor 2 fritidsbåtar 2 Siwi 2 Dana 2 Naturskyddsföreningen 2 anna karlsson 2 vattenkraften 2 undersökningsfartyg 2 Skåne län 2 miljöövervakningen 2 kraftverk 2 Stockholm Environment Institute 2 norsk zon 2 vattenskoter 2 flodkräfta 2 kustkommuner 2 miljöfarliga ämnen 2 EU:s havsmiljödirektiv 2 havsforskning 2 båtbottentvätt 2 tomas andersson 2 fiskväg 2 susanna hogdin 2 trålfiske 2 anneli harlén 2 Lova-projekt 2 stensån 2 miljövänligt båtliv 2 monica blidner 2 kusträddardagen 2 östersjöveckan 2 överlåtbara fiskerättigheter 2 mikroplast 2 Jämtland 2 vattenfrågor 2 Måseskär 2 ingvar lindholm 2 Ascobans 2 bolmen 2 vattentäkter 2 berit pettersson 2 Kvädöfjärden 2 havs- och vattenforum 2014 2 martin karlsson 2 realtidsstängning 2 piggvar 2 mårten gustafsson 2 realtidsstängning i skagerrak 2 sanering av vrak 2 sotenäs 2 bohuskusten 2 Åsa M Andersson 2 charlotte benjaminsson 2 Visa alla taggar
Kontrollen oklar inför förbud mot att kasta fisk överbord

Kontrollen oklar inför förbud mot att kasta fisk överbord

Pressmeddelanden   •   Jun 04, 2012 11:16 CEST

Den 1 januari 2013 införs ett förbud mot att slänga ut oönskad fisk från fartyg i Skagerrak. I förhandlingarna har EU och Norge enats om gemensamma regler för redskap och i vilken ordning olika fiskarter ska omfattas av förbudet. Fortfarande kvarstår dock frågan om hur kontroll av förbudet skall genomföras. Det rapporterar Havs- och vattenmyndigheten i ett nyligen inlämnat regeringsuppdrag.

Skånska badplatser får flest dåliga omdömen

Skånska badplatser får flest dåliga omdömen

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2012 16:30 CEST

I en ny EU-rapport har vattenkvaliteten på de svenska badplatserna betygsatts. Merparten håller en god nivå. Sju av de nio som får sämst omdömen ligger i Skåne.

Skärpta miljökrav gynnar blå tillväxt

Skärpta miljökrav gynnar blå tillväxt

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2012 09:58 CEST

Obefogad oro och tröghet hos myndigheter, länsstyrelser och kommuner kan ibland vara ett hinder för näringsliv som arbetar för renare hav. I själva verket kan skärpta miljökrav i en del fall leda till att vi hjälper innovativa företag inom ”blå tillväxt”. Det säger Björn Risinger, generaldirektör för Havs- och vattenmyndigheten, i en debattartikel i Ny Teknik idag.

HaV vill se importstopp för levande amerikansk hummer

HaV vill se importstopp för levande amerikansk hummer

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2012 11:57 CEST

Skydda vår inhemska hummer och bevara den biologiska mångfalden. Det är anledningarna till att Havs- och vattenmyndigheten vill införa ett importförbud på levande amerikansk hummer. I ett yttrande till Miljödepartementet bedömer myndigheten att fördelarna med ett förbud är långt mycket större än nackdelarna.

15 miljoner för bättre fiskevård

15 miljoner för bättre fiskevård

Pressmeddelanden   •   Mar 08, 2012 08:10 CET

Få tillbaka vattennivån i sjöar. Återställa vattendrag kring jordbruksmarker. Öppna upp vikar som stängts vid vägbankar. Flera åtgärder för fiskevården i hav, sjöar och vattendrag kan nu dra igång, sedan Havs- och vattenmyndigheten har fördelat 15 miljoner kronor till länen.

Insatser för hav och vatten behöver säkras

Insatser för hav och vatten behöver säkras

Pressmeddelanden   •   Mar 02, 2012 14:00 CET

Över landet har flera lokala vattenvårdsprojekt dragit igång. För att inte miljöåtgärderna ska tappa fart vill Havs- och vattenmyndigheten att regeringens anslag för åtgärder för havs- och vattenmiljö ska ligga kvar på dagens nivå, cirka 740 miljoner kronor.

Osäker framtid för populära pengar

Osäker framtid för populära pengar

Pressmeddelanden   •   Feb 28, 2012 08:10 CET

Närmare 95 miljoner kronor. Så mycket pengar har Havs- och vattenmyndigheten beslutat att i år dela ut till länsstyrelserna för att finansiera lokala vattenvårdsprojekt, så kallade LOVA-projekt. Summan är ungefär fem miljoner större än förra året. Anslaget är populärt, men framtiden för dessa populära pengar är osäker.

EU-möte tar upp stopp för att kasta fisk överbord

EU-möte tar upp stopp för att kasta fisk överbord

Pressmeddelanden   •   Feb 27, 2012 08:15 CET

Experter i EU:s medlemsländer träffas i dag för att diskutera problemet med att stora mängder fångad fisk kastas över bord. De så kallade ”utkasten” har vuxit till en stor fråga inom fiskeripolitiken och Havs- och vattenmyndigheten har fått i uppdrag att medverka vid införandet av utkastförbud i Skagerrak.

Minskad kalkning av försurade sjöar och vattendrag

Minskad kalkning av försurade sjöar och vattendrag

Pressmeddelanden   •   Feb 07, 2012 08:00 CET

Havs- och vattenmyndigheten har fattat beslut om bidrag till kalkning av försurade sjöar och vattendrag. Totalt går 198 miljoner från havs- och vattenmiljöanslaget till åtgärder för att motverka de negativa effekterna av försurning. En minskning med 10 miljoner kronor, vilket är 5 procent mindre jämfört med föregående år.

Insatser i rätt tid skyddar torskbeståndet på västkusten

Insatser i rätt tid skyddar torskbeståndet på västkusten

Pressmeddelanden   •   Feb 03, 2012 11:40 CET

De mängder av småtorsk som nu finns på västkusten är resultatet av en längre tids målmedvetet arbete. En rad insatser under de senaste åren - som fredade områden och nya redskap - har bidragit till att bestånden ökar. - Det är skönt att se att arbetet ger resultat, säger Bengt Kåmark, utredare på Havs- och vattenmyndigheten.

Färre yrkesfiskare – trenden håller i sig

Färre yrkesfiskare – trenden håller i sig

Pressmeddelanden   •   Jan 23, 2012 16:35 CET

Under det senaste året har antalet yrkesfiskare minskat med 39 personer, från 1645 till 1606 fiskare. År 2000 fanns 2300 yrkesfiskare i Sverige. - Rationaliseringar och mindre fiskebestånd ligger bakom minskningen. Vår förhoppning är att de insatser som vi gör, skapar möjligheter för ett hållbart fiske på sikt, säger Inger Dahlgren, enhetschef vid Havs- och vattenmyndigheten.

Svårt med vindkraft i skyddade områden

Svårt med vindkraft i skyddade områden

Pressmeddelanden   •   Jan 18, 2012 15:27 CET

Mycket talar emot etableringar av vindkraft i Natura 2000-områden till havs. För att bevara de skyddsvärda miljöerna bör man i första hand söka upp områden som är mindre känsliga för påverkan. Det framgår i ett inrapporterat regeringsuppdrag som Naturvårdsverket ansvarat för, i samråd med Havs- och vattenmyndigheten.

Stopp för laxfiske till havs

Stopp för laxfiske till havs

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2011 11:50 CET

Yrkesfisket efter lax i öppet hav i Östersjön fasas ut till 2013. Det är följden av Havs- och Vattenmyndighetens beslut idag. Syftet med beslutet är att öka skyddet för den vilda laxen i Östersjön. Den svenska laxkvoten ska istället i första hand gå till det fiske som görs med fällor nära älvarnas utlopp, framför allt i Norrland där de flesta och viktigaste laxälvarna finns.

Variationen i Östersjön överraskar forskare

Variationen i Östersjön överraskar forskare

Pressmeddelanden   •   Dec 16, 2011 17:29 CET

Arter som lever i Östersjön uppvisar stora lokala variationer. Det visar en genetisk inventering av bland annat sill, gädda och sik som lever i havet. – Det här är viktig kunskap för att vi ska kunna förvalta de olika bestånden i Östersjön på bästa sätt i framtiden, säger professor Kerstin Johannesson, som samordnat det internationella projektet.

Havs- och vattenmyndigheten säger ja till hårdare miljökrav på sjöfarten

Havs- och vattenmyndigheten säger ja till hårdare miljökrav på sjöfarten

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2011 12:15 CET

Om sjöfarten börjar använda olja med lägre svavelhalt får det mycket positiva följder för den svenska vattenmiljön, både till havs och i sjöar och vattendrag. Det säger Havs- och vattenmyndigheten i sitt remissvar på EU-kommissionens förslag att minska innehållet av svavel i de oljor som används som fartygsbränslen.

Havs- och vattenmyndigheten kartlägger båtbottentvättar

Havs- och vattenmyndigheten kartlägger båtbottentvättar

Pressmeddelanden   •   Nov 24, 2011 14:57 CET

Havs- och vattenmyndigheten har fått i uppdrag från regeringen att kartlägga de tvättalternativ som finns för fritidsbåtar idag, och att utreda vilken miljöpåverkan de har. Målet med arbetet är att skapa nationella riktlinjer för hur båtbottentvättarna ska fungera och hur utsläppen från dem ska hanteras.

Utfiskning och syrebrist – hot mot havets biologiska mångfald

Utfiskning och syrebrist – hot mot havets biologiska mångfald

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2011 10:00 CET

Havet 2011 är här! Rapporten som ger den mest aktuella beskrivningen av miljösituationen i våra svenska havsområden.

Stärkt skydd för den vilda laxen

Stärkt skydd för den vilda laxen

Pressmeddelanden   •   Nov 18, 2011 10:01 CET

Havs- och vattenmyndigheten föreslår att den svenska laxkvoten i första hand ska gå till det fiske som görs med fällor nära älvarnas utlopp, framför allt i Norrland. Samtidigt ska laxfisket i öppet hav i södra Östersjön fasas ut. Avsikten är att kunna styra fisket av lax i Östersjön så att fisket sker på de platser där bestånden är mest livskraftiga.

Brister i lagen försvårar skydd av havet

Brister i lagen försvårar skydd av havet

Pressmeddelanden   •   Okt 27, 2011 11:58 CEST

Sex havsområden har skyddats, en ny rapport visar behoven av framtida fiskeregler och full fart med havsplaneringen. Det är exempel på hur Havs-och vattenmyndigheten jobbar för Natura 2000-områden. - Men det är bra att Greenpeace tar upp den här komplicerade frågan, säger Havs- och vattenmyndighetens generaldirektör Björn Risinger, angående att Greenpeace EU-anmäler regeringen för havsmiljöbrott.

Svenskt arbete för vattendirektivet under lupp

Svenskt arbete för vattendirektivet under lupp

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2011 11:58 CEST

EU-kommissionen har ställt frågor till Miljödepartementet för att få klarhet i hur Sverige arbetar för att uppnå EU:s vattendirektiv. Kommissionen vill bland annat att Sverige gör delar av åtgärdsprogrammet tydligare. Havs- och vattenmyndigheten är en av flera miljömyndigheter som nu gett sina svar.