Tags

Havsplanering

Utkastförbud

Västerhavet

Skagerrak

Mats svensson

Kattegatt

Torsk

Lax

Thomas johansson

Havs- och vattenmyndigheten

Havsmiljö

Björn risinger

Fiske

Fiskekvoter

Övergödning

Blå tillväxt

Laxfiske

Miljömål

Natura 2000

Miljöövervakning

havs- och vattenmyndigheten 233 östersjön 60 havsmiljö 54 björn risinger 32 hav 30 fiske 28 skagerrak 28 vattenmiljö 27 miljö 26 kattegatt 25 fisk 22 biologi 22 biologisk mångfald 18 fredrik nordwall 13 björn sjöberg 12 lax 11 torsk 11 eu 11 martin rydgren 11 håkan carlstrand 11 sofia brockmark 10 fiskeripolitik 10 bengt kåmark 9 fiskekvoter 9 thomas johansson 9 mats svensson 8 Bertil Håkansson 8 öresund 8 miljömål 8 hållbart fiske 8 sill 8 västerhavet 7 laxfiske 7 utkastförbud 7 blå tillväxt 7 erland lettevall 7 argos 7 övergödning 7 natura 2000 7 susanne viker 6 joakim hjelm 6 vattendrag 6 havsplanering 6 marmorkräftan 6 vildlax 6 miljöövervakning 6 räkfiske 5 fiskbestånd 5 skarpsill 5 anna jöborn 5 ingemar berglund 5 nordsjön 5 hanöbukten 5 främmande arter 5 sjöfart 5 vattenförvaltning 5 natura 2000-områden 5 karin linderholm 5 vattenkraft 5 märstaån 4 god miljöstatus 4 mälaren 4 eu:s ramdirektiv för vatten 4 vattendirektivet 4 marmorkräfta 4 fritidsfiske 4 Havsmiljödirektivet 4 karin wall 4 invasiva arter 4 anders skarstedt 4 mimer 4 stockholm 4 ospar 4 västra götaland 3 ekosystem 3 laxkvot 3 margareta lundin unger 3 regeringsuppdrag 3 flodkräftan 3 anslag 3 karin hermansson 3 inger dahlgren 3 sjö 3 knubbsäl 3 dricksvatten 3 västerbotten 3 yrkesfiske 3 syrefria bottnar 3 gråsäl 3 dricksvattenförsörjning 3 mörrumsån 3 bottenviken 3 marie ingerup 3 sjöar 3 utsläpp 3 amerikansk hummer 3 kalkning 3 förnybar energi 3 stig thörnqvist 3 baltic sea action plan 3 niklas egriell 3 åtgärder för havs- och vattenmiljö 3 utkastförbudet 3 syresättningar av bottnar 3 göteborg 3 kustfiske 3 forskningsfartyg 3 selektiva redskap 3 lena ek 3 lova 3 trollingfiske 3 olja 3 gotland 3 norrbotten 3 Lennart Sorby 3 östergötland 3 havsmiljöförordningen 3 havsbaserad vindkraft 2 ingen övergödning 2 ekosystemen 2 havsforskning 2 gemensam fiskeripolitik 2 båtmässan 2 glan 2 odlad lax 2 karin pettersson 2 bohuslän 2 dumpning av muddermassor 2 berit pettersson 2 erik årnfelt 2 dumpning 2 malin aarsrud 2 främmande invasiva arter 2 naturvårdsverket 2 realtidsstängning i skagerrak 2 skydda vildlax 2 vattenskyddsområde 2 badvatten 2 hedströmmen 2 havs- och vattenmiljö 2 vänern 2 biologisk mångfald i rinnande vatten 2 anders hellström 2 malin hemmingsson 2 fiskeregler 2 flodkräfta 2 digitalisering av djupdata 2 clas magnusson 2 slu 2 johan stål 2 strömming 2 ålgräsängar 2 havs- och vattenforum 2013 2 jan schmidtbauer crona 2 christina hallström 2 undersökningsfartyg 2 vattenvård 2 torne älv 2 bidrag 2 undersökning 2 oljeutsläpp 2 makrill 2 roxen 2 bratten 2 maria damanaki 2 kvoter 2 urminnes hävd 2 marint skräp 2 blekinge 2 havsmiljön 2 hjälmaren 2 kustkvoter 2 öringfiske 2 european maritime day 2 jarl engquist 2 sotenäs 2 vattenkraftverk 2 realtidsstängning 2 vättern 2 anneli harlén 2 eu:s ministerråd 2 göta älv 2 laxbestånd 2 jordbruksverket 2 tomas andersson 2 öring 2 kalmar 2 havs- och vattenforum 2 syresättning 2 älv 2 patrik persson 2 gävleborg 2 fiskevård 2 Mats Ivarsson 2 malin wilhelmsson 2 anton halldén 2 tumlare 2 våtmarker 2 syresättning av djupvatten 2 jakob bergengren 2 himleån 2 levande sjöar och vattendrag 2 torskburar 2 bolmen 2 smhi 2 signalkräfta 2 lena tingström 2 tjörn 2 havsbotten 2 balticstern 2 sälar 2 försurning 2 eu-fiske 2 barlastvatten 2 laxfällor 2 sälskador 2 suseån 2 skåne 2 marin nedskräpning 2 nordostatlanten 2 realtidsstängning av fisk 2 ices 2 muddermassor 2 havsförvaltning 2 gädda 2 länsstyrelsen 2 enskilda avlopp 2 helcom 2 båtbottenfärger 2 stensån 2 hav i balans samt levande kust och skärgård 2 jönköping 2 ospar-kommissionen 2 handredskap 2 oljesanering 2 västkusten 2 havsöring 2 God havsmiljö 2020 2 jonas nilsson 1 norsk zon 1 miljödepartementet 1 Arne Joelsson 1 sveriges älvar 1 skyddszoner 1 utredningen om nya vattenrättsliga regler 1 levande hav 1 marina skyddade områden 1 vinga 1 naturreservat 1 vattentäkter 1 törlan 1 marinteknik 1 norrbottens län 1 underlag inför en sammanhållen vattenpolitik 1 fullt fokumenterat fiske 1 laxar 1 snö som avfall 1 anna karlsson 1 sill- och strömmingfiske 1 vattenkraften 1 program sälar och fiske 1 åsa gunnarsson 1 färna 1 fartygsbränsle 1 syrebrist i östersjön 1 fällning av fosfor i vattendrag-phosflock 1 svensk vattenallians 1 gullmarsfjorden 1 utredning om forskningsfartyg 1 ices råd 1 jämtland 1 sillhaj 1 kräftpest 1 värmdö kommun 1 vägning 1 direktivet för prioriterade ämnen 1 oslo-pariskonventionen 1 levande sjöar 1 mårten gustafsson 1 sillfiske 1 vattenskoter 1 havsmiljöinstitutet 1 ytvatten 1 tuve lundström 1 nordhavsräkan 1 ejder 1 provtagning av badvatten 1 årsransoner 1 maria hübinette 1 råneälven 1 phosflock 1 arogs 1 miljöföretag 1 program sälar & fiske 1 samsyn 1 god miljöstatus i havet 1 havsnära innovationer 1 dialogmöten 1 washington 1 provtrålning 1 länsstyrelse 1 dialogmöten vattenkraften 1 svavelutsläpp 1 havrapport 1 fångstbegränsning 1 viltanslaget 1 områdesskydd 1 hållbart nyttjande 1 innovation för blå tillväxt och levande vatten och hav 1 förvaltningsplan för torsk 1 water jpi 1 spårbarhet av fisk 1 drivlinor 1 havstensfjorden 1 skyddad natur 1 miljöanpassad vattenkraft 1 göta kanal 1 fritidsbåtar 1 övergödning östersjön 1 elektronisk spårbarhet 1 öland 1 län 1 s 1 utsläppsmål 1 torskfiske 1 ekosystembaserad förvaltning 1 vikare 1 obetydlig miljöpåverkan 1 innovationer 1 provfisken 1 kusträddare 1 anne lyche solheim 1 blåmussla 1 döda bottnar 1 signalkräftan 1 spårbar fisk 1 hotade arter 1 kontroll av utkastförbud 1 dricksvattentäkter 1 ”utrivning av dammar i två nationellt särskilt värdefulla vatten”. 1 tumlare i kattegatt 1 tillstånd för vattenkraftverk 1 pricksystem 1 badplatser 1 kustnära uppdrag 1 planfish 1 ytvattentäkter 1 oljeutsläppet tjörn 1 havsförsurning 1 harrfiske 1 blåstång 1 ”God havsmiljö 2020 - inledande bedömning av miljötillstånd och socioekonomisk analys”. 1 miljöskatt med skattebefrielse 1 anställning 1 miljövetare 1 vinneå 1 östra gotlandbassängen 1 spigg 1 miljöförstöring 1 västmanland 1 european maritime day 2012 1 biologisisk mångfald 1 sambah-projektet 1 sgu 1 thomas lennartsson 1 invasiv 1 miljöforskning 1 kattegat 1 båtbottenmålning 1 öreälven 1 årsredovisning 1 genetisk variation 1 stefan rehnström 1 kullaberg 1 proppen 1 strömmingfiske 1 foi 1 sik 1 värmdö 1 havet 2011 1 laxungar 1 atlantlax 1 hotade marina arter 1 nätfiske 1 vattenstatus 1 främmande art 1 odd klofsten 1 laura píriz 1 hedefors 1 torskmasken 1 vandringshinder 1 svavelregler 1 atlanten 1 havsplaneringen 1 ålvandring 1 biologiska mångfald 1 å 1 utkast av fisk 1 djuphavsdata 1 skarpsillsprojektet 1 vikbolandet 1 små avlopp 1 enningdalsälven 1 avlopp 1 invasiv art 1 tac 1 laxfisket 1 baslinje 1 fisksjukdom 1 dialog 1 hav och vatten 1 österåker 1 nationellt nätverk för dricksvatten 1 tanum 1 lokala vattenvårdsprojekt 1 lillgrund 1 rådgivning 1 skyddat marint område 1 snömassor 1 moaälven 1 nationella fiskeregler 1 sportfiske 1 adam johansson 1 näringsbrist 1 vildlaxen 1 magnus hennlock 1 utvärdering 1 boxwin 1 svavelhalt 1 livskraftiga fiskbestånd 1 slu aqua 1 per-olav moksnes 1 fiskereglering 1 ekologisk anpassning 1 miljöindex 1 eus fiskeministrar 1 biolobgisk mångfald 1 fiskerikontrollant 1 miljömålsstrategi för en sammanhållen vattenpolitik 1 lova-pengar 1 reglerkraft 1 mikroplaster 1 unglax 1 kågeälven 1 rekreation 1 västra beståndet 1 scandis 1 miljökvalitetsmål 1 badvattenkvalitet 1 ljungan 1 hav möter land 1 viss-kartan 1 carl rolff 1 riksintresse 1 ljudnivå i östersjön 1 Clean Shipping Network 1 byfjorden 1 hav sjöar och vattendrag 1 selektiva fiskeredskap 1 almedalsveckan 2011 1 fettfelklipp lax 1 bälthavet 1 lova-bidrag 1 fiskefritt område 1 skyddsområde 1 skyddsvärden 1 kusträddarna 1 undervattensbuller 1 pushup-fälla 1 ålgräsäng 1 reglering av internationell handel med marina arter 1 hummer 1 kustbevakningen 1 riktlinjer och riktvärden för båtbottentvättning av fritidsbåtar 1 nordkalk 1 bevarandeplan 1 gös 1 statlig fysisk planering av havet 1 Svärtaåprojektet 1 grundvattentäkter 1 rfid-teknik 1 dumpningsdispens 1 dricksvattentillgångar 1 havs- och vattenmiljöanslaget 1 erik brandsma 1 sävarån 1 vattenkvalitet 1 laxstopp 1 sötvattenkräftor 1 vägledning för reglering av fiske i marina skyddade områden 1 nyanställning 1 öreälven samt emån. även i ljungan och mörrumsån har antalet laxungar minskat under flera år. i moälven 1 innovation 1 marina natura 2000-områden 1 kedjebohammar 1 åtgärdsprogrammet för bevarande av flodkräfta 2008 – 2013 1 hans nilsson 1 öringar 1 småvalar 1 torskbestånd 1 undervattensljud 1 maria boshnakova 1 johan löwenadler davidsson 1 båtliv och 1 säveån 1 havochvatten 1 europas vatten 1 dana 1 västkustlax 1 dialogmöte havsplanering 1 cites 1 vattenverksamhetsutredningen 1 torskbestånd i östersjön 1 skydd av vildlax 1 lysekil 1 förvalningsplan för ål 1 ”levande sjöar och vattendrag” 1 forsknings- och undersökningsfartyg 1 hållbara hav 1 lax- och öringfiske 1 rönne å 1 sandbankar 1 träslövsläge 1 motala ström 1 bohuskusten 1 övergödning av västerhavet 1 eu:s badvattendirektiv 1 kameraövervakning på fiskefartyg 1 kattegattorsken 1 havsmiljörapport 1 riksintressen 1 jenny nord 1 kvädöfjärden 1 syrebrist 1 gfp 1 Ulla Li Zweifel 1 sammanhållen vattenpolitik 1 martin hassellöv 1 restaurering av vattendrag 1 seatrack web 1 csi 1 ascobans 1 fiskvägar 1 miljödata 1 hammarhaj 1 marina ekosystem 1 vatten och avlopp 1 skagerra 1 vandrarmusslan 1 storsjön 1 fisksjukdomar 1 forskningsmedel 1 stärka fiskbestånd 1 dumpning av snö 1 förnyelsebara energikällor 1 faunapassager 1 ”kompensationsodling av sötvattenmusslor som åtgärd mot eutrofiering och för en ekologiskt hållbar foderproduktion”. 1 laxkvoter 1 övergödning i östersjön 1 push up fällor 1 bertil håkansson undervattensljud torskbestånd havsplanering studier 1 tappning av vatten i mälaren 1 skagerak 1 småskaligt fiske 1 monica blidner 1 lassåna tiveds energi ab 1 vindelälven 1 öringbestånd 1 tove lundeberg 1 havsmiljöbrott 1 fartygstillstånd 1 laxplan 1 bornholmsbassängen 1 miljöstatus 1 miljövänligt båtliv 1 oljejour 1 marina ekosystemet 1 lännerstasundet 1 emån 1 förorening 1 vägledning fiske i marina skyddade områden 1 kalkbrytning 1 kusträddardagen 1 torskbestånden kattegatt 1 västra beståndet torsk 1 kolja 1 internationella datainsamlingsprogrammet för fisk 1 torsk östersjön 1 bunge 1 spolplatta mariestad 1 flygaska mot fosfor 1 sälmask 1 energisystem 1 trålfiske 1 mikroskopiskt skräp 1 miljöforskare 1 miljöbalken 1 lillgrunds vindkraftpark 1 eu:s havsmiljödirektiv 1 havet 2012 1 specialistkompetens 1 hake fjord 1 ersättning yrkesfiskare 1 sverker evans 1 åtgärdsprogram 1 handredskapsfiske 1 kameraövervakning 1 fiskredskap 1 magnus wallhagen 1 lögdeälven 1 projektet Tulltorpsån 1 ljudmätningar 1 tullstorpsåprojektet 1 björnöfjärden 1 kräftvatten 1 förvaltningsplaner 1 kustmiljö 1 båtar 1 vild lax 1 europas maritima dagar 1 vattenverksamhetsutredningens delbetänkande 1 ekologiskt tillstånd 1 kustnära fiskbestånd 1 fisketillsyn 1 årfenshaj 1 dialogmöte 1 marin biogas 1 gullmarn 1 lilla middelgrund 1 peter sigray 1 svenska fiskeregler.se 1 rederier 1 karin bjerner 1 fartygslicenser 1 vindkraft 1 båtbottentvättning 1 privilegiebrev 1 fartyg 1 maximalt hållbart uttag 1 kräftpestsmitta 1 havsmiljöforskning 1 fiskepolitik 1 msy 1 torskmask 1 eu:s förvaltningsplaner 1 marmorkräftor 1 västerhavsveckan 1 ekosystemet i östersjön 1 strömmen 1 harr 1 hm konungen 1 vrångö skärgård 1 datainsamling gällande fisk 1 ramdirektivet 1 behörighetsbevis snabba farkoster till sjöss 1 perfluorerade ämnen 1 sara grahn 1 kalix älv 1 snabbgående farkoster 1 hållbarhet 1 torpe-infjärden 1 sveriges fiskvattenägareförbund 1 kustekosystemete 1 klimatförändringar 1 norrland 1 house of sweden 1 washington dc 1 gunnar johnsson 1 kosterhavets nationalplark 1 ”dialog vattenkraft-miljö” 1 mikroplaster i havet 1 stora middelgrund 1 skyddade marina områden 1 miljövervakning 1 skyddsvärda arter 1 kalmarsundskommissionen 1 västerbottens län 1 laxförvaltning 1 bad 1 ekologisk status 1 tjörns kommun 1 kajsa berggren 1 fiskeriförvaltning 1 testeboån och 1 sälsäkra redskap 1 kuststater 1 abborre 1 relatera ab 1 vattenplanering 1 lennart edsman 1 johanna eriksson 1 gunilla ejdung 1 åtgärder 1 grovsanering 1 ”Greppa Fosforn” 1 heleneborgs båtklubb 1 ”God havsmiljö 2020 - god miljöstatus och miljökvalitetsnormer”. 1 rapporten havet 2012 1 internationellt utbyte avmiljödata 1 janna ekholm 1 ministerrådet 1 ”baltic ecological recycling agriculture and society (beras) implementation”. 1 vandrarmussla 1 david forslund 1 krinova 1 marina direktivet 1 levande jordbruk 1 torskmaskar 1 milo dahlmann 1 sommarstuga 1 kåmark 1 rekrytering 1 skyddade havsområden 1 översyn av laxfisket 1 hållbar vattenkraft 1 robert ljunggren 1 vandringsvägar för fiskar 1 vattendirektiv 1 gotlandsbassängerna 1 johan wikner 1 reduktion av skarpsill 1 vindkraftverk 1 riktlinjer för båtbottentvättning för fritidsbåtar 1 biolog 1 fiskeriverksamhet 1 miljöbåtstationer i kalmar 1 eskil erlandsson 1 göteborgs hamn 1 jessica hjärpe-olausson 1 miljöpåverkan 1 high grading 1 kallavfettningsmedel 1 box 1 havs- och vattenambassadör 1 eu:s hållbarhetsdirektiv 1 säbyviken 1 marint avfall 1 fartygsolycka 1 starkare laxbestånd 1 granviken 1 pilotprojekt 1 sjöfartsverket 1 ljudnivå i västerhavet 1 utkastförbud i skagerrak 1 greenpeace 1 almedalen 1 nissan 1 ålutsättning 1 skyddsområde för flodkräftan 1 säveåprojektet 1 länsstyrelsen jönköping 1 miljöbalkens tillståndsplikt 1 havstulpanprojektet”dikesfilter kiladalen” 1 piggvar 1 saneringsmetod 1 eu:s förnybarhetsdirektiv 1 vindplats göteborg 1 livskraftiga ekosystem 1 datainsamling 1 dispens dumpning 1 havsområde 1 rädda östersjön 1 forskningsanslag 1 ”digital miljöatlas för västra götalands län – insatsplaner för prioriterade områden”. 1 god ekologisk status 1 kungsfenan 1 daniel valentinsson 1 eva rosenhall 1 institutionen för akvatiska resurser 1 vattenförsörjning 1 kustfisk 1 skyddade områden 1 patrik wiberg 1 enheten för analys och forskning 1 politik 1 dalakvarn ledsjö vind ab 1 åtgärdsprogram för hotade arter 1 vattenbrist 1 västernorrland 1 aästra gotlandsbassängen 1 havsnära näringsliv 1 andreas sundelöf 1 va 1 tillståndsplikt 1 testeboån 1 makrillavtal 1 budget 1 miljöprövningsmål 1 caroline carlsson 1 västland nilsson kraft ab 1 pia ahnlund 1 svavel 1 sandöfjärden 1 monitoring av m74 1 viss 1 vatten 1 gisslarbo 1 torskbestånd kattegatt 1 bråviken 1 havsmiljöforskning. 1 kalix älv och vindelälven. exempel på älvar med svaga bestånd är råneälven 1 värdet av att rädda östersjön 1 bakterier 1 miljöanpassning 1 sjösystemen 1 cfp 1 gemensam nationell strategi för åtgärder i vattenkraftverk 1 energimyndigheten 1 EU-projektet Aquarius 1 havsmiljöanslaget 1 fönsteruttag 1 havsrapport 1 nationell kräftkonferens 1 laxälvar 1 buller i haven 1 sustainable growth from the oceans 1 sören kjellkvist 1 göteborgs hamn ab 1 båttvätt 1 utkast av räka 1 marina skyddade område 1 fiskelagen 1 havsforskningsdagarna 1 clean shipping index 1 regler 1 ”fjordbox- syresättning av byfjordens djupvatten”. 1 rickleån 1 stockholm stad 1 båtbottentvätt härnösand 1 fladen 1 åsa toll 1 geo toppmöte geneve 1 fiskundersökningar vid lillgrund vindkraftpark 1 sjöfartverket 1 bottniska viken 1 båtbottentvätt 1 christer larsson 1 båtliv 1 thomas kein 1 svenska ambassaden i washington dc 1 seas and coasts: blue growth 1 halland 1 Visa alla taggar
Kontrollen oklar inför förbud mot att kasta fisk överbord

Kontrollen oklar inför förbud mot att kasta fisk överbord

Pressmeddelanden   •   2012-06-04 11:16 CEST

Den 1 januari 2013 införs ett förbud mot att slänga ut oönskad fisk från fartyg i Skagerrak. I förhandlingarna har EU och Norge enats om gemensamma regler för redskap och i vilken ordning olika fiskarter ska omfattas av förbudet. Fortfarande kvarstår dock frågan om hur kontroll av förbudet skall genomföras. Det rapporterar Havs- och vattenmyndigheten i ett nyligen inlämnat regeringsuppdrag.

Skånska badplatser får flest dåliga omdömen

Skånska badplatser får flest dåliga omdömen

Pressmeddelanden   •   2012-05-23 16:30 CEST

I en ny EU-rapport har vattenkvaliteten på de svenska badplatserna betygsatts. Merparten håller en god nivå. Sju av de nio som får sämst omdömen ligger i Skåne.

Skärpta miljökrav gynnar blå tillväxt

Skärpta miljökrav gynnar blå tillväxt

Pressmeddelanden   •   2012-05-22 09:58 CEST

Obefogad oro och tröghet hos myndigheter, länsstyrelser och kommuner kan ibland vara ett hinder för näringsliv som arbetar för renare hav. I själva verket kan skärpta miljökrav i en del fall leda till att vi hjälper innovativa företag inom ”blå tillväxt”. Det säger Björn Risinger, generaldirektör för Havs- och vattenmyndigheten, i en debattartikel i Ny Teknik idag.

HaV vill se importstopp för levande amerikansk hummer

HaV vill se importstopp för levande amerikansk hummer

Pressmeddelanden   •   2012-04-27 11:57 CEST

Skydda vår inhemska hummer och bevara den biologiska mångfalden. Det är anledningarna till att Havs- och vattenmyndigheten vill införa ett importförbud på levande amerikansk hummer. I ett yttrande till Miljödepartementet bedömer myndigheten att fördelarna med ett förbud är långt mycket större än nackdelarna.

15 miljoner för bättre fiskevård

15 miljoner för bättre fiskevård

Pressmeddelanden   •   2012-03-08 08:10 CET

Få tillbaka vattennivån i sjöar. Återställa vattendrag kring jordbruksmarker. Öppna upp vikar som stängts vid vägbankar. Flera åtgärder för fiskevården i hav, sjöar och vattendrag kan nu dra igång, sedan Havs- och vattenmyndigheten har fördelat 15 miljoner kronor till länen.

Insatser för hav och vatten behöver säkras

Insatser för hav och vatten behöver säkras

Pressmeddelanden   •   2012-03-02 14:00 CET

Över landet har flera lokala vattenvårdsprojekt dragit igång. För att inte miljöåtgärderna ska tappa fart vill Havs- och vattenmyndigheten att regeringens anslag för åtgärder för havs- och vattenmiljö ska ligga kvar på dagens nivå, cirka 740 miljoner kronor.

Osäker framtid för populära pengar

Osäker framtid för populära pengar

Pressmeddelanden   •   2012-02-28 08:10 CET

Närmare 95 miljoner kronor. Så mycket pengar har Havs- och vattenmyndigheten beslutat att i år dela ut till länsstyrelserna för att finansiera lokala vattenvårdsprojekt, så kallade LOVA-projekt. Summan är ungefär fem miljoner större än förra året. Anslaget är populärt, men framtiden för dessa populära pengar är osäker.

EU-möte tar upp stopp för att kasta fisk överbord

EU-möte tar upp stopp för att kasta fisk överbord

Pressmeddelanden   •   2012-02-27 08:15 CET

Experter i EU:s medlemsländer träffas i dag för att diskutera problemet med att stora mängder fångad fisk kastas över bord. De så kallade ”utkasten” har vuxit till en stor fråga inom fiskeripolitiken och Havs- och vattenmyndigheten har fått i uppdrag att medverka vid införandet av utkastförbud i Skagerrak.

Minskad kalkning av försurade sjöar och vattendrag

Minskad kalkning av försurade sjöar och vattendrag

Pressmeddelanden   •   2012-02-07 08:00 CET

Havs- och vattenmyndigheten har fattat beslut om bidrag till kalkning av försurade sjöar och vattendrag. Totalt går 198 miljoner från havs- och vattenmiljöanslaget till åtgärder för att motverka de negativa effekterna av försurning. En minskning med 10 miljoner kronor, vilket är 5 procent mindre jämfört med föregående år.

Insatser i rätt tid skyddar torskbeståndet på västkusten

Insatser i rätt tid skyddar torskbeståndet på västkusten

Pressmeddelanden   •   2012-02-03 11:40 CET

De mängder av småtorsk som nu finns på västkusten är resultatet av en längre tids målmedvetet arbete. En rad insatser under de senaste åren - som fredade områden och nya redskap - har bidragit till att bestånden ökar. - Det är skönt att se att arbetet ger resultat, säger Bengt Kåmark, utredare på Havs- och vattenmyndigheten.

Färre yrkesfiskare – trenden håller i sig

Färre yrkesfiskare – trenden håller i sig

Pressmeddelanden   •   2012-01-23 16:35 CET

Under det senaste året har antalet yrkesfiskare minskat med 39 personer, från 1645 till 1606 fiskare. År 2000 fanns 2300 yrkesfiskare i Sverige. - Rationaliseringar och mindre fiskebestånd ligger bakom minskningen. Vår förhoppning är att de insatser som vi gör, skapar möjligheter för ett hållbart fiske på sikt, säger Inger Dahlgren, enhetschef vid Havs- och vattenmyndigheten.

Svårt med vindkraft i skyddade områden

Svårt med vindkraft i skyddade områden

Pressmeddelanden   •   2012-01-18 15:27 CET

Mycket talar emot etableringar av vindkraft i Natura 2000-områden till havs. För att bevara de skyddsvärda miljöerna bör man i första hand söka upp områden som är mindre känsliga för påverkan. Det framgår i ett inrapporterat regeringsuppdrag som Naturvårdsverket ansvarat för, i samråd med Havs- och vattenmyndigheten.

Stopp för laxfiske till havs

Stopp för laxfiske till havs

Pressmeddelanden   •   2011-12-20 11:50 CET

Yrkesfisket efter lax i öppet hav i Östersjön fasas ut till 2013. Det är följden av Havs- och Vattenmyndighetens beslut idag. Syftet med beslutet är att öka skyddet för den vilda laxen i Östersjön. Den svenska laxkvoten ska istället i första hand gå till det fiske som görs med fällor nära älvarnas utlopp, framför allt i Norrland där de flesta och viktigaste laxälvarna finns.

Variationen i Östersjön överraskar forskare

Variationen i Östersjön överraskar forskare

Pressmeddelanden   •   2011-12-16 17:29 CET

Arter som lever i Östersjön uppvisar stora lokala variationer. Det visar en genetisk inventering av bland annat sill, gädda och sik som lever i havet. – Det här är viktig kunskap för att vi ska kunna förvalta de olika bestånden i Östersjön på bästa sätt i framtiden, säger professor Kerstin Johannesson, som samordnat det internationella projektet.

Havs- och vattenmyndigheten säger ja till hårdare miljökrav på sjöfarten

Havs- och vattenmyndigheten säger ja till hårdare miljökrav på sjöfarten

Pressmeddelanden   •   2011-12-01 12:15 CET

Om sjöfarten börjar använda olja med lägre svavelhalt får det mycket positiva följder för den svenska vattenmiljön, både till havs och i sjöar och vattendrag. Det säger Havs- och vattenmyndigheten i sitt remissvar på EU-kommissionens förslag att minska innehållet av svavel i de oljor som används som fartygsbränslen.

Havs- och vattenmyndigheten kartlägger båtbottentvättar

Havs- och vattenmyndigheten kartlägger båtbottentvättar

Pressmeddelanden   •   2011-11-24 14:57 CET

Havs- och vattenmyndigheten har fått i uppdrag från regeringen att kartlägga de tvättalternativ som finns för fritidsbåtar idag, och att utreda vilken miljöpåverkan de har. Målet med arbetet är att skapa nationella riktlinjer för hur båtbottentvättarna ska fungera och hur utsläppen från dem ska hanteras.

Utfiskning och syrebrist – hot mot havets biologiska mångfald

Utfiskning och syrebrist – hot mot havets biologiska mångfald

Pressmeddelanden   •   2011-11-21 10:00 CET

Havet 2011 är här! Rapporten som ger den mest aktuella beskrivningen av miljösituationen i våra svenska havsområden.

Stärkt skydd för den vilda laxen

Stärkt skydd för den vilda laxen

Pressmeddelanden   •   2011-11-18 10:01 CET

Havs- och vattenmyndigheten föreslår att den svenska laxkvoten i första hand ska gå till det fiske som görs med fällor nära älvarnas utlopp, framför allt i Norrland. Samtidigt ska laxfisket i öppet hav i södra Östersjön fasas ut. Avsikten är att kunna styra fisket av lax i Östersjön så att fisket sker på de platser där bestånden är mest livskraftiga.

Brister i lagen försvårar skydd av havet

Brister i lagen försvårar skydd av havet

Pressmeddelanden   •   2011-10-27 11:58 CEST

Sex havsområden har skyddats, en ny rapport visar behoven av framtida fiskeregler och full fart med havsplaneringen. Det är exempel på hur Havs-och vattenmyndigheten jobbar för Natura 2000-områden. - Men det är bra att Greenpeace tar upp den här komplicerade frågan, säger Havs- och vattenmyndighetens generaldirektör Björn Risinger, angående att Greenpeace EU-anmäler regeringen för havsmiljöbrott.

Svenskt arbete för vattendirektivet under lupp

Svenskt arbete för vattendirektivet under lupp

Pressmeddelanden   •   2011-10-25 11:58 CEST

EU-kommissionen har ställt frågor till Miljödepartementet för att få klarhet i hur Sverige arbetar för att uppnå EU:s vattendirektiv. Kommissionen vill bland annat att Sverige gör delar av åtgärdsprogrammet tydligare. Havs- och vattenmyndigheten är en av flera miljömyndigheter som nu gett sina svar.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.