Skip to main content

Taggar

Kattegatt

Skagerrak

Thomas Johansson

Västerhavet

torsk

lax

havsplanering

räkfiske

Hanöbukten

Mats Svensson

utkastförbud

gemensam fiskeripolitik

havsplaneringen

gfp

vild lax

Havs- och vattenmyndigheten

havsmiljö

Björn Risinger

fiske

fiskekvoter

övergödning

blå tillväxt

laxfiske

miljömål

natura 2000

miljöövervakning

främmande arter

Natura 2000-områden

fiskbestånd

vattenkraft

havs- och vattenforum 2013

Nordsjön

utkastförbudet

marint skräp

biologisk mångfald i rinnande vatten

Margareta Lundin Unger

Havs- och vattenmyndigheten 448 Östersjön 102 havsmiljö 62 HaV 51 Kattegatt 46 Skagerrak 44 Björn Sjöberg 38 Björn Risinger 36 fiske 35 Thomas Johansson 30 vattenmiljö 28 biologisk mångfald 28 Västerhavet 27 miljö 26 torsk 26 Sofia Brockmark 22 fisk 22 biologi 22 Fredrik Nordwall 21 övergödning 19 sill 19 martin rydgren 19 Håkan Carlstrand 18 Locknesjön 18 Nordsjön 18 fiskekvoter 17 lax 17 miljöövervakning 17 Hav & Vatten 16 Jakob Granit 15 havsplanering 14 bengt kåmark 14 Bertil Håkansson 14 miljömål 14 ingemar berglund 14 SLU 14 räkfiske 14 Gotland 14 EU 13 Hanöbukten 13 Margareta Lundin Unger 12 vattenkraft 12 ekosystem 12 fiskeripolitik 12 Karin linderholm 12 hållbart fiske 11 Mats Svensson 11 Öresund 11 vattendrag 11 fiskbestånd 11 Susanne Viker 10 patrik persson 10 kalkning 10 vildlax 10 anna jöborn 10 havskräfta 9 Östergötland 9 ICES 9 Havs- och vattenforum 9 vÄTTERN 9 Blekinge 9 skarpsill 9 marina skyddade områden 9 lena tingström 8 Bottniska viken 8 Natura 2000-områden 8 Bottenviken 8 Argos 8 makrill 8 Mälaren 8 natura 2000 8 marint skräp 8 blå tillväxt 8 tumlare 8 Bottenhavet 8 gädda 8 Kalmar 8 främmande arter 8 Sjöstjärnan 8 erland lettevall 8 Naturvårdsverket 8 Sven-Erik Bucht 7 hummer 7 sjöfart 7 öring 7 laxfiske 7 Niklas egriell 7 dricksvattenförsörjning 7 västkusten 7 selektiva redskap 7 Västra Götaland 7 Skåne 7 Karolina Skog 7 fritidsfiske 7 Emån 7 amerikansk hummer 7 utkastförbud 7 Mörrumsån 7 Västerbotten 7 pia ahnlund 6 Dricksvatten 6 vattenförvaltning 6 mikroplaster 6 inger dahlgren 6 badvatten 6 Miljögifter 6 ålgräsängar 6 marmorkräftan 6 vattendirektivet 6 fredrik ljunghager 6 ål 6 kolja 6 SKL 6 havs- och vattenmiljöanslaget 6 marie ingerup 6 Jönköping 6 Kustbevakningen 6 joakim hjelm 6 strömming 6 abborre 6 yrkesfiske 6 Stockholm 6 laxbestånd 6 knubbsäl 5 invasiva arter 5 biologisk mångfald i rinnande vatten 5 grundvatten 5 Sveriges lantbruksuniversitet 5 anders skarstedt 5 sjöar 5 marmorkräfta 5 fiskereglering 5 Gävleborg 5 Västra Götalands län 5 regeringsuppdrag 5 små avlopp 5 Christer larsson 5 främmande invasiva arter 5 Stig Thörnqvist 5 lokala vattenvårdsprojekt 5 Isabella lövin 5 havsmiljödirektivet 5 marin nedskräpning 5 EU-kommissionen 5 Sjöfartsverket 5 Vänern 5 fiskevård 5 Hjälmaren 5 SMHI 5 lokalt vattenvårdsarbete 5 från källa till hav 5 Halland 5 ålgräs 5 lena ek 5 Västernorrland 5 Göteborg 5 Norrbotten 5 Norrbottens län 5 badvattenkvalitet 5 strandstädning 4 vattenkvalitet 4 havsbotten 4 Södermanland 4 vattenbrist 4 johanna eriksson 4 havsöring 4 Dalälven 4 flodkräftan 4 Hav i balans samt levande kust och skärgård 4 Blekinge län 4 Karin Wall 4 Öland 4 EU:S ramdirektiv för vatten 4 kustfiske 4 handredskap 4 vattenkraftverk 4 god miljöstatus 4 märstaån 4 enskilda avlopp 4 Göta älv 4 laxkvot 4 BAltic Sea Action plan 4 ekosystemen 4 hotade arter 4 fiskvägar 4 ospar 4 havsplaner 4 Ingen övergödning 4 Energimyndigheten 4 LRF 4 Göteborgs universitet 4 badplatsen 4 Skåne län 4 gemensam fiskeripolitik 4 klimatförändringar 4 kvoter 4 förnybar energi 4 mimer 4 Jakob Bergengren 4 forskningsfartyg 4 Thetis 4 Lena olsson 4 signalkräfta 4 utsläpp 4 Gävleborgs län 4 sälar 4 Tjörn 4 MSY 4 gös 4 EU-bad 4 unionsförteckningen 4 landningsskyldigheten 4 katarina vartia 4 Internationella havsforskningsrådet 4 maud larsen 4 olja 4 mikael krysell 4 Västerbottens län 4 catarina hedar 4 qamer chaudhry 4 miljöfarliga vrak 4 Almedalen 4 ålfiske 3 Kronoberg 3 sötvatten 3 utkast av räka 3 Offside 3 glan 3 Jämtland 3 grundvattentäkter 3 jordbruksverket 3 Bohuslän 3 skyddade marina områden 3 vindelälven 3 utkastförbudet 3 torskburar 3 karin hermansson 3 Dalarna 3 Jonas Nilsson 3 johan stål 3 roxen 3 lova 3 bratten 3 ekosystemtjänster 3 sjö 3 SiWi 3 havs- och vattenmiljö 3 Lilla Middelgrund 3 Fladen 3 redskap 3 syresättningar av bottnar 3 christina hallström 3 försurning 3 Kosterhavets nationalpark 3 älv 3 Västerviks kommun 3 trollingfiske 3 åtgärder för havs- och vattenmiljö 3 Säveån 3 hedströmmen 3 torne älv 3 Levande sjöar och vattendrag 3 Kalmar län 3 Värmdö kommun 3 kosterhavet 3 öringfiske 3 God havsmiljö 2020 3 havsmiljöförordningen 3 testeboån 3 Badplatser 3 Britt-Marie Mattsson 3 lennart sorby 3 båtbottenfärger 3 Västmanland 3 gråsäl 3 reglerkraft 3 syrefria bottnar 3 plastskräp 3 sik 3 oljesanering 3 sälskador 3 kustkvoter 3 torskfiske 3 perfluorerade ämnen 3 fritidsbåtar 3 vandrarmusslan 3 anslag 3 Örebro 3 rödspätta 3 Havskonferensen 3 Joacim Johannesson 3 EU:s fiskeministrar 3 LOVA-projekt 3 Offside press 3 Emåförbundet 3 skrubbskädda 3 SGU 3 harr 3 grunda havsvikar 3 johanna egerup 3 havets barnkammare 3 ålförvaltningsplan 3 jens persson 3 ingemar abrahamsson 3 Malin skog 3 ytvatten 3 avloppsanläggningar 3 naturreservat 3 Kräftfiske 3 tillsynsvägledning 3 Almedalsveckan 3 havsmiljöinstitutet 3 spökgarn 3 marie berghult 3 vattenmiljön 3 per moksnes 3 våtmarker 3 landningsskyldighet 3 havsmiljöanslaget 3 Ingemar Andersson 3 nordhavsräkan 3 kustkommuner 3 Åsa Gunnarsson 3 Stora Middelgrund 3 selektivt fiske 3 ylva engwall 3 himleån 2 Märsta 2 suseån 2 stensån 2 anton halldén 2 fiskefartyg 2 fiskelagen 2 västra beståndet 2 Polen 2 fosfor 2 rådgivning 2 muddermassor 2 bevattningsförbud 2 knivsta 2 matilda ernkrans 2 EU:s havsmiljödirektiv 2 dumpning av muddermassor 2 Umeälven 2 jan schmidtbauer crona 2 erik årnfelt 2 PFAS 2 Vattensverige 2 restaurering av vattendrag 2 mikroplast 2 riksintresse 2 länsstyrelsen 2 kusträddare 2 jens olsson 2 havsförsurning 2 oljeutsläpp 2 levande hav 2 vandringshinder 2 SEI 2 laxfällor 2 jarl engquist 2 elproduktion 2 röding 2 malin hemmingsson 2 tac 2 Ingela Isaksson 2 rickleån 2 realtidsstängning 2 realtidsstängning av fisk 2 Estland 2 havsplaneringen 2 realtidsstängning i skagerrak 2 odlad lax 2 urminnes hävd 2 utvärdering 2 våtmark 2 laxförvaltning 2 vattenresurser 2 EU-projekt 2 havs- och vattenforum 2013 2 Egentliga Östersjön 2 eu:s ministerråd 2 förvaltningsplan för torsk 2 Smögen 2 Värmdö 2 läkemedelsrester 2 selektiva fiskeredskap 2 Danmark 2 vattenbruk 2 Norge 2 vattentäkter 2 vattenkraften 2 Ascobans 2 gunilla ejdung 2 havsförvaltning 2 ulrika stensdotter blomberg 2 dricksvattentäkter 2 Smögens fiskauktion 2 clas magnusson 2 Höga Kusten 2 havsmiljön 2 Chalmers 2 mårten gustafsson 2 malin aarsrud 2 Helcom 2 anneli harlén 2 bohuskusten 2 monica blidner 2 gunnar johnsson 2 vrak 2 balticstern 2 bidrag 2 Svenskt Vatten 2 Uppsala 2 Karin bjerner 2 Kalmarsund 2 Örebro län 2 kraftverk 2 Fredrik Lindgren 2 skydda vildlax 2 kameraövervakning 2 göta kanal 2 småvalar 2 tullstorpsåprojektet 2 Folkhälsomyndigheten 2 Världsbanken 2 havstensfjorden 2 piggvar 2 hållbar vattenkraft 2 Klarälven 2 european maritime day 2 miljöprövning 2 båtbottentvättning 2 maria damanaki 2 flodkräfta 2 kågeälven 2 LOVA-bidrag 2 fiskvandring 2 hummerfiske 2 säveåprojektet 2 Kristianstad 2 vild lax 2 hedefors 2 Kvädöfjärden 2 miljödepartementet 2 Svenska kraftnät 2 Anna Linusson 2 klimat 2 digitalisering av djupdata 2 syresättning av djupvatten 2 havsbaserad vindkraft 2 Mats Ivarsson 2 malin wilhelmsson 2 vattenvård 2 berit pettersson 2 vattenfrågor 2 vindkraft 2 avloppsvatten 2 algblomning 2 bolmen 2 reningsverk 2 ostkusten 2 Umeå Universitet 2 Atlanten 2 Stockholms län 2 side scan sonar 2 kusträddardagen 2 ministerrådet 2 Uppsala län 2 martin karlsson 2 Värmland 2 trålfiske 2 Tyskland 2 dumpning 2 båtbottentvätt 2 vitfisk 2 gullmarsfjorden 2 Litauen 2 sillfiske 2 havsmiljöforskning 2 barlastvatten 2 nordostatlanten 2 vattenskoter 2 ospar-kommissionen 2 Hallands län 2 havsforskning 2 fiskeregler 2 eu-fiske 2 gfp 2 klimatförändring 2 hummerregler 2 Hudiksvalls kommun 2 Svenska Publishing-Priset 2 räka 2 Sportfiskarna 2 miljöminister 2 miljötillsyn 2 Kronobergs län 2 miljöbalken 2 svavelutsläpp 2 Visa alla taggar
Kontrollen oklar inför förbud mot att kasta fisk överbord

Kontrollen oklar inför förbud mot att kasta fisk överbord

Pressmeddelanden   •   Jun 04, 2012 11:16 CEST

Den 1 januari 2013 införs ett förbud mot att slänga ut oönskad fisk från fartyg i Skagerrak. I förhandlingarna har EU och Norge enats om gemensamma regler för redskap och i vilken ordning olika fiskarter ska omfattas av förbudet. Fortfarande kvarstår dock frågan om hur kontroll av förbudet skall genomföras. Det rapporterar Havs- och vattenmyndigheten i ett nyligen inlämnat regeringsuppdrag.

Skånska badplatser får flest dåliga omdömen

Skånska badplatser får flest dåliga omdömen

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2012 16:30 CEST

I en ny EU-rapport har vattenkvaliteten på de svenska badplatserna betygsatts. Merparten håller en god nivå. Sju av de nio som får sämst omdömen ligger i Skåne.

Skärpta miljökrav gynnar blå tillväxt

Skärpta miljökrav gynnar blå tillväxt

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2012 09:58 CEST

Obefogad oro och tröghet hos myndigheter, länsstyrelser och kommuner kan ibland vara ett hinder för näringsliv som arbetar för renare hav. I själva verket kan skärpta miljökrav i en del fall leda till att vi hjälper innovativa företag inom ”blå tillväxt”. Det säger Björn Risinger, generaldirektör för Havs- och vattenmyndigheten, i en debattartikel i Ny Teknik idag.

HaV vill se importstopp för levande amerikansk hummer

HaV vill se importstopp för levande amerikansk hummer

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2012 11:57 CEST

Skydda vår inhemska hummer och bevara den biologiska mångfalden. Det är anledningarna till att Havs- och vattenmyndigheten vill införa ett importförbud på levande amerikansk hummer. I ett yttrande till Miljödepartementet bedömer myndigheten att fördelarna med ett förbud är långt mycket större än nackdelarna.

15 miljoner för bättre fiskevård

15 miljoner för bättre fiskevård

Pressmeddelanden   •   Mar 08, 2012 08:10 CET

Få tillbaka vattennivån i sjöar. Återställa vattendrag kring jordbruksmarker. Öppna upp vikar som stängts vid vägbankar. Flera åtgärder för fiskevården i hav, sjöar och vattendrag kan nu dra igång, sedan Havs- och vattenmyndigheten har fördelat 15 miljoner kronor till länen.

Insatser för hav och vatten behöver säkras

Insatser för hav och vatten behöver säkras

Pressmeddelanden   •   Mar 02, 2012 14:00 CET

Över landet har flera lokala vattenvårdsprojekt dragit igång. För att inte miljöåtgärderna ska tappa fart vill Havs- och vattenmyndigheten att regeringens anslag för åtgärder för havs- och vattenmiljö ska ligga kvar på dagens nivå, cirka 740 miljoner kronor.

Osäker framtid för populära pengar

Osäker framtid för populära pengar

Pressmeddelanden   •   Feb 28, 2012 08:10 CET

Närmare 95 miljoner kronor. Så mycket pengar har Havs- och vattenmyndigheten beslutat att i år dela ut till länsstyrelserna för att finansiera lokala vattenvårdsprojekt, så kallade LOVA-projekt. Summan är ungefär fem miljoner större än förra året. Anslaget är populärt, men framtiden för dessa populära pengar är osäker.

EU-möte tar upp stopp för att kasta fisk överbord

EU-möte tar upp stopp för att kasta fisk överbord

Pressmeddelanden   •   Feb 27, 2012 08:15 CET

Experter i EU:s medlemsländer träffas i dag för att diskutera problemet med att stora mängder fångad fisk kastas över bord. De så kallade ”utkasten” har vuxit till en stor fråga inom fiskeripolitiken och Havs- och vattenmyndigheten har fått i uppdrag att medverka vid införandet av utkastförbud i Skagerrak.

Minskad kalkning av försurade sjöar och vattendrag

Minskad kalkning av försurade sjöar och vattendrag

Pressmeddelanden   •   Feb 07, 2012 08:00 CET

Havs- och vattenmyndigheten har fattat beslut om bidrag till kalkning av försurade sjöar och vattendrag. Totalt går 198 miljoner från havs- och vattenmiljöanslaget till åtgärder för att motverka de negativa effekterna av försurning. En minskning med 10 miljoner kronor, vilket är 5 procent mindre jämfört med föregående år.

Insatser i rätt tid skyddar torskbeståndet på västkusten

Insatser i rätt tid skyddar torskbeståndet på västkusten

Pressmeddelanden   •   Feb 03, 2012 11:40 CET

De mängder av småtorsk som nu finns på västkusten är resultatet av en längre tids målmedvetet arbete. En rad insatser under de senaste åren - som fredade områden och nya redskap - har bidragit till att bestånden ökar. - Det är skönt att se att arbetet ger resultat, säger Bengt Kåmark, utredare på Havs- och vattenmyndigheten.

Färre yrkesfiskare – trenden håller i sig

Färre yrkesfiskare – trenden håller i sig

Pressmeddelanden   •   Jan 23, 2012 16:35 CET

Under det senaste året har antalet yrkesfiskare minskat med 39 personer, från 1645 till 1606 fiskare. År 2000 fanns 2300 yrkesfiskare i Sverige. - Rationaliseringar och mindre fiskebestånd ligger bakom minskningen. Vår förhoppning är att de insatser som vi gör, skapar möjligheter för ett hållbart fiske på sikt, säger Inger Dahlgren, enhetschef vid Havs- och vattenmyndigheten.

Svårt med vindkraft i skyddade områden

Svårt med vindkraft i skyddade områden

Pressmeddelanden   •   Jan 18, 2012 15:27 CET

Mycket talar emot etableringar av vindkraft i Natura 2000-områden till havs. För att bevara de skyddsvärda miljöerna bör man i första hand söka upp områden som är mindre känsliga för påverkan. Det framgår i ett inrapporterat regeringsuppdrag som Naturvårdsverket ansvarat för, i samråd med Havs- och vattenmyndigheten.

Stopp för laxfiske till havs

Stopp för laxfiske till havs

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2011 11:50 CET

Yrkesfisket efter lax i öppet hav i Östersjön fasas ut till 2013. Det är följden av Havs- och Vattenmyndighetens beslut idag. Syftet med beslutet är att öka skyddet för den vilda laxen i Östersjön. Den svenska laxkvoten ska istället i första hand gå till det fiske som görs med fällor nära älvarnas utlopp, framför allt i Norrland där de flesta och viktigaste laxälvarna finns.

Variationen i Östersjön överraskar forskare

Variationen i Östersjön överraskar forskare

Pressmeddelanden   •   Dec 16, 2011 17:29 CET

Arter som lever i Östersjön uppvisar stora lokala variationer. Det visar en genetisk inventering av bland annat sill, gädda och sik som lever i havet. – Det här är viktig kunskap för att vi ska kunna förvalta de olika bestånden i Östersjön på bästa sätt i framtiden, säger professor Kerstin Johannesson, som samordnat det internationella projektet.

Havs- och vattenmyndigheten säger ja till hårdare miljökrav på sjöfarten

Havs- och vattenmyndigheten säger ja till hårdare miljökrav på sjöfarten

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2011 12:15 CET

Om sjöfarten börjar använda olja med lägre svavelhalt får det mycket positiva följder för den svenska vattenmiljön, både till havs och i sjöar och vattendrag. Det säger Havs- och vattenmyndigheten i sitt remissvar på EU-kommissionens förslag att minska innehållet av svavel i de oljor som används som fartygsbränslen.

Havs- och vattenmyndigheten kartlägger båtbottentvättar

Havs- och vattenmyndigheten kartlägger båtbottentvättar

Pressmeddelanden   •   Nov 24, 2011 14:57 CET

Havs- och vattenmyndigheten har fått i uppdrag från regeringen att kartlägga de tvättalternativ som finns för fritidsbåtar idag, och att utreda vilken miljöpåverkan de har. Målet med arbetet är att skapa nationella riktlinjer för hur båtbottentvättarna ska fungera och hur utsläppen från dem ska hanteras.

Utfiskning och syrebrist – hot mot havets biologiska mångfald

Utfiskning och syrebrist – hot mot havets biologiska mångfald

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2011 10:00 CET

Havet 2011 är här! Rapporten som ger den mest aktuella beskrivningen av miljösituationen i våra svenska havsområden.

Stärkt skydd för den vilda laxen

Stärkt skydd för den vilda laxen

Pressmeddelanden   •   Nov 18, 2011 10:01 CET

Havs- och vattenmyndigheten föreslår att den svenska laxkvoten i första hand ska gå till det fiske som görs med fällor nära älvarnas utlopp, framför allt i Norrland. Samtidigt ska laxfisket i öppet hav i södra Östersjön fasas ut. Avsikten är att kunna styra fisket av lax i Östersjön så att fisket sker på de platser där bestånden är mest livskraftiga.

Brister i lagen försvårar skydd av havet

Brister i lagen försvårar skydd av havet

Pressmeddelanden   •   Okt 27, 2011 11:58 CEST

Sex havsområden har skyddats, en ny rapport visar behoven av framtida fiskeregler och full fart med havsplaneringen. Det är exempel på hur Havs-och vattenmyndigheten jobbar för Natura 2000-områden. - Men det är bra att Greenpeace tar upp den här komplicerade frågan, säger Havs- och vattenmyndighetens generaldirektör Björn Risinger, angående att Greenpeace EU-anmäler regeringen för havsmiljöbrott.

Svenskt arbete för vattendirektivet under lupp

Svenskt arbete för vattendirektivet under lupp

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2011 11:58 CEST

EU-kommissionen har ställt frågor till Miljödepartementet för att få klarhet i hur Sverige arbetar för att uppnå EU:s vattendirektiv. Kommissionen vill bland annat att Sverige gör delar av åtgärdsprogrammet tydligare. Havs- och vattenmyndigheten är en av flera miljömyndigheter som nu gett sina svar.