Skip to main content

Taggar

Kattegatt

Skagerrak

Thomas Johansson

Västerhavet

torsk

lax

havsplanering

räkfiske

Hanöbukten

Mats Svensson

utkastförbud

gemensam fiskeripolitik

havsplaneringen

gfp

vild lax

Havs- och vattenmyndigheten

havsmiljö

Björn Risinger

fiske

fiskekvoter

övergödning

blå tillväxt

laxfiske

miljömål

natura 2000

miljöövervakning

främmande arter

Natura 2000-områden

fiskbestånd

vattenkraft

havs- och vattenforum 2013

Nordsjön

utkastförbudet

marint skräp

biologisk mångfald i rinnande vatten

Margareta Lundin Unger

Havs- och vattenmyndigheten 448 Östersjön 102 havsmiljö 62 HaV 51 Kattegatt 46 Skagerrak 44 Björn Sjöberg 38 Björn Risinger 36 fiske 35 Thomas Johansson 30 vattenmiljö 28 biologisk mångfald 28 Västerhavet 27 miljö 26 torsk 26 Sofia Brockmark 22 fisk 22 biologi 22 Fredrik Nordwall 21 övergödning 19 sill 19 martin rydgren 19 Håkan Carlstrand 18 Locknesjön 18 Nordsjön 18 fiskekvoter 17 lax 17 miljöövervakning 17 Hav & Vatten 16 Jakob Granit 15 havsplanering 14 bengt kåmark 14 Bertil Håkansson 14 miljömål 14 ingemar berglund 14 SLU 14 räkfiske 14 Gotland 14 EU 13 Hanöbukten 13 Margareta Lundin Unger 12 vattenkraft 12 ekosystem 12 fiskeripolitik 12 Karin linderholm 12 hållbart fiske 11 Mats Svensson 11 Öresund 11 vattendrag 11 fiskbestånd 11 Susanne Viker 10 patrik persson 10 kalkning 10 vildlax 10 anna jöborn 10 havskräfta 9 Östergötland 9 ICES 9 Havs- och vattenforum 9 vÄTTERN 9 Blekinge 9 skarpsill 9 marina skyddade områden 9 lena tingström 8 Bottniska viken 8 Natura 2000-områden 8 Bottenviken 8 Argos 8 makrill 8 Mälaren 8 natura 2000 8 marint skräp 8 blå tillväxt 8 tumlare 8 Bottenhavet 8 gädda 8 Kalmar 8 främmande arter 8 Sjöstjärnan 8 erland lettevall 8 Naturvårdsverket 8 Sven-Erik Bucht 7 hummer 7 sjöfart 7 öring 7 laxfiske 7 Niklas egriell 7 dricksvattenförsörjning 7 västkusten 7 selektiva redskap 7 Västra Götaland 7 Skåne 7 Karolina Skog 7 fritidsfiske 7 Emån 7 amerikansk hummer 7 utkastförbud 7 Mörrumsån 7 Västerbotten 7 pia ahnlund 6 Dricksvatten 6 vattenförvaltning 6 mikroplaster 6 inger dahlgren 6 badvatten 6 Miljögifter 6 ålgräsängar 6 marmorkräftan 6 vattendirektivet 6 fredrik ljunghager 6 ål 6 kolja 6 SKL 6 havs- och vattenmiljöanslaget 6 marie ingerup 6 Jönköping 6 Kustbevakningen 6 joakim hjelm 6 strömming 6 abborre 6 yrkesfiske 6 Stockholm 6 laxbestånd 6 knubbsäl 5 invasiva arter 5 biologisk mångfald i rinnande vatten 5 grundvatten 5 Sveriges lantbruksuniversitet 5 anders skarstedt 5 sjöar 5 marmorkräfta 5 fiskereglering 5 Gävleborg 5 Västra Götalands län 5 regeringsuppdrag 5 små avlopp 5 Christer larsson 5 främmande invasiva arter 5 Stig Thörnqvist 5 lokala vattenvårdsprojekt 5 Isabella lövin 5 havsmiljödirektivet 5 marin nedskräpning 5 EU-kommissionen 5 Sjöfartsverket 5 Vänern 5 fiskevård 5 Hjälmaren 5 SMHI 5 lokalt vattenvårdsarbete 5 från källa till hav 5 Halland 5 ålgräs 5 lena ek 5 Västernorrland 5 Göteborg 5 Norrbotten 5 Norrbottens län 5 badvattenkvalitet 5 strandstädning 4 vattenkvalitet 4 havsbotten 4 Södermanland 4 vattenbrist 4 johanna eriksson 4 havsöring 4 Dalälven 4 flodkräftan 4 Hav i balans samt levande kust och skärgård 4 Blekinge län 4 Karin Wall 4 Öland 4 EU:S ramdirektiv för vatten 4 kustfiske 4 handredskap 4 vattenkraftverk 4 god miljöstatus 4 märstaån 4 enskilda avlopp 4 Göta älv 4 laxkvot 4 BAltic Sea Action plan 4 ekosystemen 4 hotade arter 4 fiskvägar 4 ospar 4 havsplaner 4 Ingen övergödning 4 Energimyndigheten 4 LRF 4 Göteborgs universitet 4 badplatsen 4 Skåne län 4 gemensam fiskeripolitik 4 klimatförändringar 4 kvoter 4 förnybar energi 4 mimer 4 Jakob Bergengren 4 forskningsfartyg 4 Thetis 4 Lena olsson 4 signalkräfta 4 utsläpp 4 Gävleborgs län 4 sälar 4 Tjörn 4 MSY 4 gös 4 EU-bad 4 unionsförteckningen 4 landningsskyldigheten 4 katarina vartia 4 Internationella havsforskningsrådet 4 maud larsen 4 olja 4 mikael krysell 4 Västerbottens län 4 catarina hedar 4 qamer chaudhry 4 miljöfarliga vrak 4 Almedalen 4 ålfiske 3 Kronoberg 3 sötvatten 3 utkast av räka 3 Offside 3 glan 3 Jämtland 3 grundvattentäkter 3 jordbruksverket 3 Bohuslän 3 skyddade marina områden 3 vindelälven 3 utkastförbudet 3 torskburar 3 karin hermansson 3 Dalarna 3 Jonas Nilsson 3 johan stål 3 roxen 3 lova 3 bratten 3 ekosystemtjänster 3 sjö 3 SiWi 3 havs- och vattenmiljö 3 Lilla Middelgrund 3 Fladen 3 redskap 3 syresättningar av bottnar 3 christina hallström 3 försurning 3 Kosterhavets nationalpark 3 älv 3 Västerviks kommun 3 trollingfiske 3 åtgärder för havs- och vattenmiljö 3 Säveån 3 hedströmmen 3 torne älv 3 Levande sjöar och vattendrag 3 Kalmar län 3 Värmdö kommun 3 kosterhavet 3 öringfiske 3 God havsmiljö 2020 3 havsmiljöförordningen 3 testeboån 3 Badplatser 3 Britt-Marie Mattsson 3 lennart sorby 3 båtbottenfärger 3 Västmanland 3 gråsäl 3 reglerkraft 3 syrefria bottnar 3 plastskräp 3 sik 3 oljesanering 3 sälskador 3 kustkvoter 3 torskfiske 3 perfluorerade ämnen 3 fritidsbåtar 3 vandrarmusslan 3 anslag 3 Örebro 3 rödspätta 3 Havskonferensen 3 Joacim Johannesson 3 EU:s fiskeministrar 3 LOVA-projekt 3 Offside press 3 Emåförbundet 3 skrubbskädda 3 SGU 3 harr 3 grunda havsvikar 3 johanna egerup 3 havets barnkammare 3 ålförvaltningsplan 3 jens persson 3 ingemar abrahamsson 3 Malin skog 3 ytvatten 3 avloppsanläggningar 3 naturreservat 3 Kräftfiske 3 tillsynsvägledning 3 Almedalsveckan 3 havsmiljöinstitutet 3 spökgarn 3 marie berghult 3 vattenmiljön 3 per moksnes 3 våtmarker 3 landningsskyldighet 3 havsmiljöanslaget 3 Ingemar Andersson 3 nordhavsräkan 3 kustkommuner 3 Åsa Gunnarsson 3 Stora Middelgrund 3 selektivt fiske 3 ylva engwall 3 himleån 2 Märsta 2 suseån 2 stensån 2 anton halldén 2 fiskefartyg 2 fiskelagen 2 västra beståndet 2 Polen 2 fosfor 2 rådgivning 2 muddermassor 2 bevattningsförbud 2 knivsta 2 matilda ernkrans 2 EU:s havsmiljödirektiv 2 dumpning av muddermassor 2 Umeälven 2 jan schmidtbauer crona 2 erik årnfelt 2 PFAS 2 Vattensverige 2 restaurering av vattendrag 2 mikroplast 2 riksintresse 2 länsstyrelsen 2 kusträddare 2 jens olsson 2 havsförsurning 2 oljeutsläpp 2 levande hav 2 vandringshinder 2 SEI 2 laxfällor 2 jarl engquist 2 elproduktion 2 röding 2 malin hemmingsson 2 tac 2 Ingela Isaksson 2 rickleån 2 realtidsstängning 2 realtidsstängning av fisk 2 Estland 2 havsplaneringen 2 realtidsstängning i skagerrak 2 odlad lax 2 urminnes hävd 2 utvärdering 2 våtmark 2 laxförvaltning 2 vattenresurser 2 EU-projekt 2 havs- och vattenforum 2013 2 Egentliga Östersjön 2 eu:s ministerråd 2 förvaltningsplan för torsk 2 Smögen 2 Värmdö 2 läkemedelsrester 2 selektiva fiskeredskap 2 Danmark 2 vattenbruk 2 Norge 2 vattentäkter 2 vattenkraften 2 Ascobans 2 gunilla ejdung 2 havsförvaltning 2 ulrika stensdotter blomberg 2 dricksvattentäkter 2 Smögens fiskauktion 2 clas magnusson 2 Höga Kusten 2 havsmiljön 2 Chalmers 2 mårten gustafsson 2 malin aarsrud 2 Helcom 2 anneli harlén 2 bohuskusten 2 monica blidner 2 gunnar johnsson 2 vrak 2 balticstern 2 bidrag 2 Svenskt Vatten 2 Uppsala 2 Karin bjerner 2 Kalmarsund 2 Örebro län 2 kraftverk 2 Fredrik Lindgren 2 skydda vildlax 2 kameraövervakning 2 göta kanal 2 småvalar 2 tullstorpsåprojektet 2 Folkhälsomyndigheten 2 Världsbanken 2 havstensfjorden 2 piggvar 2 hållbar vattenkraft 2 Klarälven 2 european maritime day 2 miljöprövning 2 båtbottentvättning 2 maria damanaki 2 flodkräfta 2 kågeälven 2 LOVA-bidrag 2 fiskvandring 2 hummerfiske 2 säveåprojektet 2 Kristianstad 2 vild lax 2 hedefors 2 Kvädöfjärden 2 miljödepartementet 2 Svenska kraftnät 2 Anna Linusson 2 klimat 2 digitalisering av djupdata 2 syresättning av djupvatten 2 havsbaserad vindkraft 2 Mats Ivarsson 2 malin wilhelmsson 2 vattenvård 2 berit pettersson 2 vattenfrågor 2 vindkraft 2 avloppsvatten 2 algblomning 2 bolmen 2 reningsverk 2 ostkusten 2 Umeå Universitet 2 Atlanten 2 Stockholms län 2 side scan sonar 2 kusträddardagen 2 ministerrådet 2 Uppsala län 2 martin karlsson 2 Värmland 2 trålfiske 2 Tyskland 2 dumpning 2 båtbottentvätt 2 vitfisk 2 gullmarsfjorden 2 Litauen 2 sillfiske 2 havsmiljöforskning 2 barlastvatten 2 nordostatlanten 2 vattenskoter 2 ospar-kommissionen 2 Hallands län 2 havsforskning 2 fiskeregler 2 eu-fiske 2 gfp 2 klimatförändring 2 hummerregler 2 Hudiksvalls kommun 2 Svenska Publishing-Priset 2 räka 2 Sportfiskarna 2 miljöminister 2 miljötillsyn 2 Kronobergs län 2 miljöbalken 2 svavelutsläpp 2 Visa alla taggar
Lokala vattensatsningar hyllas – vem blir 2018 års Sjöstjärna?

Lokala vattensatsningar hyllas – vem blir 2018 års Sjöstjärna?

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2018 07:30 CET

I fjol gick vattenmiljöpriset Sjöstjärnan till Västerviks kommun för deras lyckade arbete med att minska övergödningen. Nu är det dags att nominera lokala vattenvårdsprojekt till 2018 års pris. - Vi vill särskilt lyfta fram lokala insatser som bygger på samarbete och samverkan mellan olika intressen, säger Björn Sjöberg, avdelningschef på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

HaV:s generaldirektör om regeringens satsning: "Viktigt för att kunna möta hoten mot våra hav"

HaV:s generaldirektör om regeringens satsning: "Viktigt för att kunna möta hoten mot våra hav"

Pressmeddelanden   •   Aug 29, 2017 16:45 CEST

Regeringen vill nästa år satsa ytterligare 600 miljoner kronor på rent hav, bland annat på sanering av vrak, arbete mot övergödning och stärkt skydd av marina områden. - Det här visar att regeringen prioriterar havs- och vattenfrågor. Förstärkningen av resurser är viktig för att kunna möta hoten mot våra känsliga hav, säger Jakob Granit, generaldirektör på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

30-tal lokala vattensatsningar tävlar om årets "Sjöstjärnan"

30-tal lokala vattensatsningar tävlar om årets "Sjöstjärnan"

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2017 07:32 CEST

​Ett 30-tal bidrag konkurrerar i år om det nationella vattenmiljöpriset ”Sjöstjärnan”. Bland dess finns flera kommuner, privata satsningar men även flera enskilda personer som arbetar för bättre vattenmiljöer. - Vi är väldigt glada över att ha fått in så många bra förslag på lokalt vattenarbete, säger Björn Sjöberg, avdelningschef på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

HaV söker: Vem blir 2016 års vinnare av vattenmiljöpriset Sjöstjärnan?

HaV söker: Vem blir 2016 års vinnare av vattenmiljöpriset Sjöstjärnan?

Pressmeddelanden   •   Feb 03, 2016 07:30 CET

I fjol gick priset Sjöstjärnan till Kävlingeåns vattenråd i Skåne. Vem eller vilka blir årets pristagare och får 50 000 kronor till vattenvårdsarbete? - Vi vill uppmärksamma lokalt vattenvårdsarbete, särskilt insatser som bygger på samarbete och samverkan mellan olika intressen, säger Björn Sjöberg, avdelningschef för Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Klart vilka fem som nominerats till nya vattenpriset "Sjöstjärnan"

Klart vilka fem som nominerats till nya vattenpriset "Sjöstjärnan"

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2015 14:19 CEST

Nu är det klart vilka fem som är nominerade till det nyinstiftade vattenpriset ”Sjöstjärnan”. Priset går till någon som gör eller har gjort insatser för lokalt vattenvårdsarbete. - De fem nominerade är väldigt bra exempel på hur engagemang och samverkan mellan olika intressen kan göra väldigt stor miljönytta, säger Björn Sjöberg på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.