Skip to main content

Taggar

Kattegatt

Skagerrak

Thomas Johansson

Västerhavet

torsk

lax

räkfiske

Hanöbukten

havsplanering

Mats Svensson

utkastförbud

gemensam fiskeripolitik

vild lax

havsplaneringen

gfp

Havs- och vattenmyndigheten

havsmiljö

Björn Risinger

fiske

fiskekvoter

övergödning

blå tillväxt

laxfiske

miljömål

natura 2000

miljöövervakning

främmande arter

Natura 2000-områden

fiskbestånd

vattenkraft

havs- och vattenforum 2013

Nordsjön

utkastförbudet

marint skräp

biologisk mångfald i rinnande vatten

Margareta Lundin Unger

Havs- och vattenmyndigheten 438 Östersjön 100 havsmiljö 61 HaV 50 Kattegatt 45 Skagerrak 43 Björn Risinger 36 Björn Sjöberg 35 fiske 34 Thomas Johansson 30 vattenmiljö 28 biologisk mångfald 28 miljö 26 Västerhavet 26 torsk 25 biologi 22 Sofia Brockmark 22 fisk 22 Fredrik Nordwall 21 martin rydgren 19 sill 19 Håkan Carlstrand 18 övergödning 18 lax 17 fiskekvoter 17 Nordsjön 17 locknesjön 17 Hav & Vatten 16 miljöövervakning 15 räkfiske 14 miljömål 14 Bertil Håkansson 14 bengt kåmark 14 Gotland 13 EU 13 Jakob Granit 13 fiskeripolitik 12 Margareta Lundin Unger 12 SLU 12 Karin linderholm 12 Hanöbukten 12 havsplanering 12 ingemar berglund 12 vattenkraft 11 Öresund 11 ekosystem 11 Mats Svensson 11 vattendrag 11 hållbart fiske 11 Susanne Viker 10 vildlax 10 patrik persson 10 anna jöborn 10 fiskbestånd 10 ICES 9 vÄTTERN 9 skarpsill 9 havskräfta 9 Blekinge 8 Bottenviken 8 tumlare 8 Natura 2000-områden 8 gädda 8 marint skräp 8 marina skyddade områden 8 Mälaren 8 Östergötland 8 Bottenhavet 8 Argos 8 Bottniska viken 8 lena tingström 8 Havs- och vattenforum 8 erland lettevall 8 blå tillväxt 8 makrill 8 främmande arter 8 kalkning 8 natura 2000 8 Karolina Skog 7 Västra Götaland 7 dricksvattenförsörjning 7 Naturvårdsverket 7 Sjöstjärnan 7 Emån 7 Kalmar 7 Sven-Erik Bucht 7 öring 7 fritidsfiske 7 Mörrumsån 7 amerikansk hummer 7 laxfiske 7 västkusten 7 selektiva redskap 7 Niklas egriell 7 Västerbotten 7 utkastförbud 7 hummer 7 sjöfart 7 vattendirektivet 6 vattenförvaltning 6 ål 6 Dricksvatten 6 strömming 6 Jönköping 6 yrkesfiske 6 marie ingerup 6 joakim hjelm 6 pia ahnlund 6 laxbestånd 6 Skåne 6 fredrik ljunghager 6 abborre 6 marmorkräftan 6 badvatten 6 kolja 6 inger dahlgren 6 ålgräsängar 6 Sjöfartsverket 5 Stockholm 5 invasiva arter 5 Norrbotten 5 regeringsuppdrag 5 Kustbevakningen 5 fiskereglering 5 havsmiljödirektivet 5 badvattenkvalitet 5 små avlopp 5 Vänern 5 anders skarstedt 5 Isabella lövin 5 Halland 5 marin nedskräpning 5 SKL 5 lena ek 5 Västernorrland 5 mikroplaster 5 främmande invasiva arter 5 marmorkräfta 5 Christer larsson 5 sjöar 5 ålgräs 5 SMHI 5 biologisk mångfald i rinnande vatten 5 knubbsäl 5 EU-kommissionen 5 Gävleborg 5 Stig Thörnqvist 5 Hjälmaren 5 Göteborg 4 fiskevård 4 vattenkvalitet 4 gös 4 kvoter 4 Hav i balans samt levande kust och skärgård 4 Öland 4 grundvatten 4 enskilda avlopp 4 lokalt vattenvårdsarbete 4 maud larsen 4 havsbotten 4 vattenbrist 4 landningsskyldigheten 4 EU-bad 4 ekosystemen 4 handredskap 4 vattenkraftverk 4 Almedalen 4 Västra götalands län 4 johanna eriksson 4 miljögifter 4 ospar 4 BAltic Sea Action plan 4 Jakob Bergengren 4 katarina vartia 4 flodkräftan 4 catarina hedar 4 havs- och vattenmiljöanslaget 4 badplatsen 4 förnybar energi 4 Göta älv 4 Norrbottens län 4 Ingen övergödning 4 EU:S ramdirektiv för vatten 4 Karin Wall 4 forskningsfartyg 4 qamer chaudhry 4 laxkvot 4 god miljöstatus 4 sälar 4 gemensam fiskeripolitik 4 Dalälven 4 olja 4 Tjörn 4 signalkräfta 4 kustfiske 4 Lena olsson 4 klimatförändringar 4 Sveriges lantbruksuniversitet 4 mimer 4 havsöring 4 unionsförteckningen 4 MSY 4 utsläpp 4 märstaån 4 sötvatten 3 utkast av räka 3 Almedalsveckan 3 Emåförbundet 3 miljöfarliga vrak 3 torskburar 3 ekosystemtjänster 3 landningsskyldighet 3 glan 3 grundvattentäkter 3 naturreservat 3 hedströmmen 3 kustkvoter 3 redskap 3 Göteborgs universitet 3 Malin skog 3 syrefria bottnar 3 Bohuslän 3 nordhavsräkan 3 havsmiljöanslaget 3 testeboån 3 roxen 3 öringfiske 3 försurning 3 johan stål 3 Internationella havsforskningsrådet 3 Blekinge län 3 Energimyndigheten 3 Thetis 3 Ingemar Andersson 3 våtmarker 3 torskfiske 3 havs- och vattenmiljö 3 kosterhavet 3 lennart sorby 3 rödspätta 3 utkastförbudet 3 oljesanering 3 sik 3 EU:s fiskeministrar 3 Västerbottens län 3 skyddade marina områden 3 trollingfiske 3 God havsmiljö 2020 3 reglerkraft 3 grunda havsvikar 3 perfluorerade ämnen 3 torne älv 3 marie berghult 3 Gävleborgs län 3 tillsynsvägledning 3 Västmanland 3 vattenmiljön 3 Offside 3 per moksnes 3 havets barnkammare 3 bratten 3 älv 3 Örebro 3 lova 3 gråsäl 3 syresättningar av bottnar 3 Badplatser 3 Levande sjöar och vattendrag 3 Åsa Gunnarsson 3 Kräftfiske 3 Offside press 3 Jämtland 3 Kosterhavets nationalpark 3 vindelälven 3 havsmiljöförordningen 3 avloppsanläggningar 3 jens persson 3 Fladen 3 Värmdö kommun 3 Britt-Marie Mattsson 3 Kronoberg 3 sälskador 3 anslag 3 Stora Middelgrund 3 båtbottenfärger 3 johanna egerup 3 selektivt fiske 3 havsplaner 3 Södermanland 3 ingemar abrahamsson 3 Lilla Middelgrund 3 vandrarmusslan 3 plastskräp 3 från källa till hav 3 fiskvägar 3 sjö 3 hotade arter 3 åtgärder för havs- och vattenmiljö 3 karin hermansson 3 ytvatten 3 Säveån 3 havsmiljöinstitutet 3 Jonas Nilsson 3 Dalarna 3 LRF 3 ylva engwall 3 harr 3 vattenfrågor 2 Mischa Billing 2 Länsstyrelsen i Västra Götaland 2 syresättning av djupvatten 2 tomas andersson 2 Fredrik Lindgren 2 havsbaserad vindkraft 2 Joacim Johannesson 2 avloppsvatten 2 miljöbalken 2 ålbestånd 2 susanna hogdin 2 realtidsstängning av fisk 2 säveåprojektet 2 vrak 2 Europeiska havs- och fiskerifonden 2 Lova-projekt 2 Anna Lingman 2 anneli harlén 2 skrubbskädda 2 ålfiske 2 läckage av fosfor 2 vindkraft 2 MSY-målet 2 PFAS 2 fiskelagen 2 dumpning 2 gfp 2 Syrebrist 2 riksintresse 2 Mats Ivarsson 2 Märsta 2 Internationella Naturvårdsunionen 2 lysekil 2 Dana 2 kågeälven 2 Linda Rydell 2 jarl engquist 2 multibeamekolod 2 anders bogelius 2 båtmässan 2 vattentäkter 2 småvalar 2 gunnar johnsson 2 pushup-fälla 2 vitfisk 2 selektiva fiskeredskap 2 Anna Froster 2 Morups bank 2 Strömstad 2 Smögens fiskauktion 2 vild lax 2 Svenskt Vatten 2 rekreation 2 rådgivning 2 realtidsstängning i skagerrak 2 muddermassor 2 vandringshinder 2 länsstyrelsen västmanland 2 maritima näringar 2 spårbarhet 2 havs- och vattenforum 2013 2 Värmdö 2 Anna Linusson 2 ROV 2 jordbruksverket 2 Vattensverige 2 ostkusten 2 länsstyrelsen 2 vikare 2 Hudiksvalls kommun 2 odlad lax 2 Världsbanken 2 gemensamma fiskeripolitiken 2 kräftpest 2 röding 2 gullmarsfjorden 2 Röde bank 2 maritim turism 2 Monde Mayekiso 2 tac 2 Uppsala 2 karin pettersson 2 fiskeri- och vattenbruksprodukter 2 bidrag 2 Erik Törnblom 2 fria vandringsvägar 2 nordhavsräka 2 andreas sundelöf 2 Smögen 2 balticstern 2 Atlanten 2 institutionen för akvatiska resurser 2 landningshamnar 2 rickleån 2 havsplaneringen 2 Sportfiskarna 2 ospar-kommissionen 2 miljöprövning 2 korallrev 2 försurade sjöar och vattendrag 2 Naturskyddsföreningen 2 Skåne län 2 fiskerikontroll 2 oljeutsläpp 2 individuella årliga fiskemöjligheter 2 eu-fiske 2 clas magnusson 2 erik årnfelt 2 miljötillsyn 2 åtgärdsprogram 2 ministerrådet 2 Bodil Liedberg Jönsson 2 gunilla ejdung 2 Vattenforum 2 miljömålen 2 malin aarsrud 2 hummerbestånd 2 fiskefartyg 2 reningsverk 2 barlastvatten 2 Umeälven 2 maximal hållbar avkastning 2 skoläst 2 Västerviks kommun 2 sara grahn 2 våtmark 2 european maritime day 2 klimatrefugier 2 Kalmar län 2 Stephen F. Lintner 2 dumpning av muddermassor 2 fiskvandring 2 utvärdering 2 Klarälven 2 SGU 2 Agenda 2030 2 himleån 2 kustmiljö 2 rödlistan 2 tullstorpsåprojektet 2 laxfällor 2 Sotenäs kommun 2 christina hallström 2 fritidsfiskare 2 Litauen 2 vattenvård 2 hedefors 2 total tillåten fångstmängd 2 ålvandring 2 spinnspö 2 anton halldén 2 havsförsurning 2 syresättning 2 jan schmidtbauer crona 2 fiskeregler 2 Karin bjerner 2 Höga Kusten 2 Siwi 2 anders hellström 2 västra beståndet 2 dricksvattentäkter 2 vattenskyddsområde 2 Umeå Universitet 2 områdesskydd 2 strandstädning 2 fritidsbåtar 2 Malin Avenius 2 svavelutsläpp 2 Johan Kuylenstierna 2 kusträddare 2 fosfor 2 Sveaskog 2 göta kanal 2 skydda vildlax 2 väderöarnas naturreservat 2 räka 2 spårbarhetssystem 2 kraftverk 2 anna karlsson 2 knivsta 2 Norge 2 flodkräfta 2 undersökningsfartyg 2 Svenska Publishing-Priset 2 norsk zon 2 miljöövervakningen 2 Tyskland 2 båtbottentvätt 2 flugspö 2 Egentliga Östersjön 2 vattenkraften 2 miljöfarliga ämnen 2 Visa alla taggar
Provfiske efter marmorkräfta i vår

Provfiske efter marmorkräfta i vår

Pressmeddelanden   •   Feb 25, 2013 11:42 CET

Hittills har tolv levande och en död marmorkräfta hittats i Märstaån. Nu har Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, tagit fram en första plan för att kontrollera utbredningen av den invasiva arten. – De har också i uppdrag att se över hur marmorkräftan bäst kan stoppas och vad som händer om den skulle få fäste här, säger Sofia Brockmark, utredare på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Ingen kräftpest på fynden i Märstaån

Ingen kräftpest på fynden i Märstaån

Pressmeddelanden   •   Jan 09, 2013 07:31 CET

Marmorkräftorna som hittades i Märstaån är inte smittade med kräftpest. - I nuläget talar inget för att de marmorkräftor som hittats är smittade med någon allvarlig sjukdom, säger Thorbjörn Hongslo, på SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt i Uppsala. Nu återstår tester med flodkräftor. Även om marmorkräftorna inte verkar sjuka kan de bära på sjukdomar som drabbar den inhemska flodkräftan.

Första analysen av marmorkräftan klar

Första analysen av marmorkräftan klar

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2012 07:31 CET

Marmorkräftorna som hittades i Märstaån bär inte på viruset som orsakar sjukdomen White-Spot-Disease. Det visar den analys som gjorts av Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. - Vi går nu vidare med fortsatt bakterieanalys samt fler virus- och parasitundersökningar, säger Anders Hellström, chef för fisksektionen på SVA. Resultatet presenterades i dag på ett samverkansmöte i Sigtuna.

Fynd av marmorkräfta i Märstaån oroar

Fynd av marmorkräfta i Märstaån oroar

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2012 07:31 CET

För några veckor sedan hittades tre marmorkräftor i Märstaån, norr om Stockholm. Arten har tidigare inte funnits i svenska vatten. - Det är ett allvarligt hot mot våra inhemska kräftor och den biologiska mångfalden, säger Erland Lettevall, utredare på Havs- och vattenmyndigheten, HaV. Allmänheten uppmanas att lämna in misstänkta fynd av kräftan till Statens Veterinärmedicinska anstalt, SVA.