Skip to main content

Taggar

Kattegatt

Skagerrak

Thomas johansson

Västerhavet

torsk

lax

havsplanering

Hanöbukten

Mats Svensson

räkfiske

gemensam fiskeripolitik

utkastförbud

vild lax

havsplaneringen

gfp

Havs- och vattenmyndigheten

havsmiljö

Björn Risinger

fiske

fiskekvoter

övergödning

blå tillväxt

laxfiske

miljömål

natura 2000

miljöövervakning

främmande arter

Natura 2000-områden

fiskbestånd

vattenkraft

havs- och vattenforum 2013

Nordsjön

utkastförbudet

marint skräp

biologisk mångfald i rinnande vatten

Margareta Lundin Unger

Havs- och vattenmyndigheten 493 Östersjön 112 HaV 80 havsmiljö 66 Kattegatt 50 Skagerrak 49 fiske 44 Björn Sjöberg 41 Björn Risinger 36 Thomas johansson 32 Västerhavet 30 torsk 30 vattenmiljö 29 biologisk mångfald 28 övergödning 28 miljö 26 Sofia Brockmark 23 Jakob Granit 23 fiskekvoter 23 fisk 22 lax 22 Fredrik Nordwall 22 biologi 22 Håkan Carlstrand 22 havsplanering 20 Nordsjön 20 miljömål 19 sill 19 martin rydgren 19 Locknesjön 18 SLU 17 fiskbestånd 17 ingemar berglund 17 miljöövervakning 17 Hav & Vatten 16 vattenkraft 15 Hanöbukten 14 Karin linderholm 14 EU 14 räkfiske 14 bengt kåmark 14 Mats Svensson 14 Margareta Lundin Unger 13 ICES 13 ekosystem 13 Gotland 13 Öresund 12 kalkning 12 fiskeripolitik 12 vÄTTERN 11 marina skyddade områden 11 Anna Jöborn 11 ål 11 vattendrag 11 Bertil Håkansson 11 Naturvårdsverket 11 Havs- och vattenforum 11 hållbart fiske 11 laxfiske 11 havskräfta 10 vildlax 10 Blekinge 10 patrik persson 10 Bottniska viken 10 Skåne 10 Mälaren 10 Bottenviken 10 gädda 10 Susanne Viker 10 makrill 10 skarpsill 9 marint skräp 9 selektiva redskap 9 Bottenhavet 9 fritidsfiske 9 erland lettevall 9 blå tillväxt 9 Östergötland 9 Kalmar 9 lena tingström 9 sjöfart 9 Sjöstjärnan 9 natura 2000 8 Kustbevakningen 8 Natura 2000-områden 8 Havs- och vattenmiljöanslaget 8 kolja 8 Karolina Skog 8 främmande arter 8 Sjöfartsverket 8 Argos 8 tumlare 8 rent hav 8 västkusten 8 ålfiske 8 vattenförvaltning 7 yrkesfiske 7 Sven-Erik Bucht 7 Västra Götaland 7 hummer 7 Emån 7 Niklas egriell 7 öring 7 abborre 7 dricksvattenförsörjning 7 Västerbotten 7 strömming 7 inger dahlgren 7 badvattenkvalitet 7 Vänern 7 amerikansk hummer 7 Göteborgs universitet 7 Hjälmaren 7 mikroplaster 7 Stockholm 7 Mörrumsån 7 fredrik ljunghager 7 utkastförbud 7 LRF 7 Miljögifter 7 gemensam fiskeripolitik 7 Sveriges lantbruksuniversitet 7 Ingen övergödning 7 SKL 7 Energimyndigheten 6 Isabella Lövin 6 vattendirektivet 6 regeringsuppdrag 6 marie ingerup 6 Fredrik Lindgren 6 Dricksvatten 6 pia ahnlund 6 badvatten 6 laxbestånd 6 Smhi 6 vild lax 6 ålgräs 6 marmorkräftan 6 miljöfarliga vrak 6 fiskevård 6 Ospar 6 joakim hjelm 6 Internationella havsforskningsrådet 6 EU-bad 6 lokalt vattenvårdsarbete 6 Tjörn 6 mikael krysell 6 Thetis 6 fiskereglering 6 Jönköping 6 ålgräsängar 6 Nordostatlanten 6 Stig Thörnqvist 5 främmande invasiva arter 5 lokala vattenvårdsprojekt 5 Jordbruksverket 5 marmorkräfta 5 LOVA 5 Christer larsson 5 Blekinge län 5 små avlopp 5 Gävleborg 5 Norrbottens län 5 anders skarstedt 5 biologisk mångfald i rinnande vatten 5 marin nedskräpning 5 EU-kommissionen 5 havsplaneringen 5 Badplatsen 5 klimatförändringar 5 gös 5 från källa till hav 5 Skåne län 5 sjöar 5 ålförvaltningsplan 5 Halland 5 havsmiljöinstitutet 5 Almedalen 5 lena ek 5 invasiva arter 5 handredskap 5 grundvatten 5 Norrbotten 5 knubbsäl 5 Göteborg 5 Västra Götalands län 5 Västernorrland 5 våtmarker 5 Kalmar län 4 märstaån 4 vattenbrist 4 Dalälven 4 EU:S ramdirektiv för vatten 4 enskilda avlopp 4 Öland 4 kustfiske 4 Karin Wall 4 god miljöstatus 4 SIWI 4 vattenkraftverk 4 Lena olsson 4 LOVA-bidrag 4 ekosystemtjänster 4 Göta älv 4 johanna eriksson 4 ekosystemen 4 BAltic Sea Action plan 4 flodkräftan 4 laxkvot 4 Södermanland 4 Hav i balans samt levande kust och skärgård 4 vattenkvalitet 4 Badplatser 4 Västerviks kommun 4 katarina vartia 4 havsmiljödirektivet 4 fritidsbåtar 4 lysekil 4 Måseskär 4 marint områdesskydd 4 sälar 4 Emåförbundet 4 Sportfiskarna 4 rödspätta 4 forskningsfartyg 4 unionsförteckningen 4 Gävleborgs län 4 havsbotten 4 landningsskyldigheten 4 havsplaner 4 skrubbskädda 4 maud larsen 4 ylva engwall 4 EU:s fiskeministrar 4 catarina hedar 4 förnybar energi 4 qamer chaudhry 4 olja 4 selektivt fiske 4 spökgarn 4 reglerkraft 4 Västerbottens län 4 strandstädning 4 Joacim Johannesson 4 sötvatten 4 MSY 4 mimer 4 Svenska kraftnät 4 Jakob Bergengren 4 signalkräfta 4 syrefria bottnar 4 Ystad 4 fosfor 4 fiskvägar 4 länsstyrelsen 4 kvoter 4 landningsskyldighet 4 havsöring 4 hotade arter 4 röding 4 utsläpp 4 gråsäl 3 Danmark 3 utkastförbudet 3 älv 3 kustkvoter 3 egentliga Östersjön 3 havs- och vattenmiljö 3 Dalarna 3 EU:s ministerråd 3 Smögen 3 Värmdö kommun 3 redskap 3 kameraövervakning 3 roxen 3 Chalmers 3 bratten 3 utrotningshotad 3 länsstyrelserna 3 sjö 3 Örebro län 3 havsmiljön 3 Lilla Middelgrund 3 Fladen 3 miljöprövning 3 syresättningar av bottnar 3 Levande sjöar och vattendrag 3 försurning 3 johan stål 3 Säveån 3 Kosterhavets nationalpark 3 Bohuslän 3 hedströmmen 3 karin hermansson 3 åtgärder för havs- och vattenmiljö 3 Lunds universitet 3 Britt-Marie Mattsson 3 trollingfiske 3 Jonas Nilsson 3 Jämtland 3 kosterhavet 3 havsmiljöförordningen 3 Vattenvård 3 lennart sorby 3 Västmanland 3 plastskräp 3 båtbottenfärger 3 gråsej 3 Robert Almstrand 3 ålfiskeförbud 3 torne älv 3 Havskonferensen 3 sik 3 oljesanering 3 Uppsala län 3 Skytteren 3 torskfiske 3 Båtretur 3 Örebro 3 Ren kustlinje 3 frida åberg 3 spårbarhetssystem 3 Gullmarsfjorden 3 Offside press 3 EU:s gemensamma fiskeripolitik 3 spinnspö 3 tillsynsvägledning 3 grunda havsvikar 3 havets barnkammare 3 Kronobergs län 3 johanna egerup 3 Malin skog 3 LOVA-projekt 3 SGU 3 Arktiska rådet 3 fiskerikontroll 3 Finland 3 harr 3 jens persson 3 marie berghult 3 ryssjor 3 martin bjerner 3 Orust 3 skoläst 3 naturreservat 3 fritidsfiskare 3 avloppsanläggningar 3 ålyngel 3 Kräftfiske 3 perfluorerade ämnen 3 havsmiljöanslaget 3 vattenmiljön 3 ROV 3 Kronoberg 3 per moksnes 3 Syrebrist 3 Almedalsveckan 3 ytvatten 3 Ingemar Andersson 3 Agenda 2030 3 moderna miljövillkor 3 VRAKA 3 kustkommuner 3 Folkhälsomyndigheten 3 nordhavsräkan 3 nordhavsräka 3 spårbarhet 3 utkast av räka 3 Offside 3 christina hallström 3 Åsa Gunnarsson 3 grundvattentäkter 3 vandrarmusslan 3 anslag 3 jan schmidtbauer crona 3 glan 3 Stora Middelgrund 3 sälskador 3 skyddade marina områden 3 testeboån 3 torskburar 3 Norge 3 Stockholms län 3 öringfiske 3 oljeutsläpp 3 vindelälven 3 ingemar abrahamsson 3 Estland 2 siklöja 2 Värmdö 2 malin wilhelmsson 2 elproduktion 2 eva rosenhall 2 Peter Thomson 2 farliga ämnen 2 laxförvaltning 2 havs- och vattenforum 2013 2 våtmark 2 Länsstyrelsen Skåne 2 vattenresurser 2 långa 2 förvaltningsplan för torsk 2 tullstorpsåprojektet 2 realtidsstängning 2 marulk 2 flugfiske 2 ulrika stensdotter blomberg 2 läkemedelsrester 2 havsförvaltning 2 selektiva fiskeredskap 2 vattentäkter 2 Ascobans 2 bidrag 2 vattenbruk 2 art- och habitatdirektivet 2 Uppsala 2 dricksvattentäkter 2 clas magnusson 2 gunnar johnsson 2 Kristineberg 2 Svenskt Vatten 2 Smögens fiskauktion 2 Höga Kusten 2 monica blidner 2 småvalar 2 realtidsstängning av fisk 2 bohuskusten 2 anneli harlén 2 mårten gustafsson 2 Jämtlands län 2 Ryssland 2 balticstern 2 Helcom 2 Karin bjerner 2 skydda vildlax 2 Färöarna 2 vrak 2 Cecilia Schelin Seidegård 2 malin aarsrud 2 Kronprinsessan Victoria 2 Världsbanken 2 Kalmarsund 2 kraftverk 2 fiskvandring 2 Island 2 syresättning 2 havstensfjorden 2 piggvar 2 göta kanal 2 hållbar vattenkraft 2 Muskö 2 båtbottentvättning 2 flodkräfta 2 Klarälven 2 vattenkraften 2 Gotlands län 2 kväve 2 samhällsnytta 2 Kristianstad 2 miljödepartementet 2 maria damanaki 2 kemiska stridsmedel 2 säveåprojektet 2 kågeälven 2 HMI 2 hedefors 2 european maritime day 2 gunilla ejdung 2 Kungliga Tekniska Högskolan 2 hummerfiske 2 undersökning 2 syresättning av djupvatten 2 Kvädöfjärden 2 WWF 2 bakterier 2 musslor 2 EU-projekt 2 Anna Linusson 2 Kanada 2 vitfisk 2 digitalisering av djupdata 2 realtidsstängning i skagerrak 2 God havsmiljö 2020 2 havsbaserad vindkraft 2 berit pettersson 2 IVL Svenska Miljöinstitutet 2 reningsverk 2 vattenfrågor 2 avloppsvatten 2 Värmland 2 algblomning 2 bolmen 2 Mats Ivarsson 2 Atlanten 2 dumpning 2 Umeå Universitet 2 båtbottentvätt 2 Tyskland 2 side scan sonar 2 kusträddardagen 2 Visa alla taggar
Över 400 miljoner till länsstyrelserna: Satsning på lokalt vattenvårdsarbete för minskad övergödning

Över 400 miljoner till länsstyrelserna: Satsning på lokalt vattenvårdsarbete för minskad övergödning

Pressmeddelanden   •   Feb 13, 2019 07:30 CET

Länsstyrelserna får i år en ökning av medel till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA-projekt), totalt får de 160 miljoner kronor. Dessutom delar Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ut totalt 21 miljoner kronor extra för att minska övergödning i kustvatten. - Nu gör vi en större satsning på lokala vattenvårdsåtgärder. Målet att kunna öka åtgärdstakten för lokalt vattenmiljöarbete, säger Mats Svensson.

Satsning på 20 pilotområden för lokalt åtgärdsarbete mot övergödning

Satsning på 20 pilotområden för lokalt åtgärdsarbete mot övergödning

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2018 07:50 CET

​20 projekt i Sverige får totalt 37 miljoner kronor i bidrag för att under tre år utveckla nya arbetsformer i vattenvården. - Det här är en bred satsning som vi gör tillsammans med flera aktörer. Tack vare den kan myndigheter, intresseorganisationer och lokala aktörer bygga upp ett gemensamt och långsiktigt arbetssätt mot övergödning, säger Mats Svensson på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

HaV:s analys av havsmiljön klar: ”Våra havsmiljöer mår generellt inte bra men vi ser vissa ljusglimtar”

HaV:s analys av havsmiljön klar: ”Våra havsmiljöer mår generellt inte bra men vi ser vissa ljusglimtar”

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2018 07:30 CET

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är nu klar med sin bedömning av hur den svenska havsmiljön mår. Den bygger på miljödata från åren 2011-2016 om bland annat övergödning, farliga ämnen, fisk och skaldjur och marint skräp. - Våra havsmiljöer mår generellt inte så bra och tillståndet för några marina arter är kritiskt, men vi ser vissa ljusglimtar, säger Mia Dahlström, enhetschef på HaV.

Ny HaV-rapport: De flesta ekosystemtjänster från svenska sötvatten är påverkade

Ny HaV-rapport: De flesta ekosystemtjänster från svenska sötvatten är påverkade

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2017 07:30 CEST

Hur mår de ekosystemtjänster vi får från våra sötvatten? Sådär, enligt den bedömning som gjorts av svenska sjöar och vattendrag och som presenteras i en ny rapport från Havs- och vattenmyndigheten, HaV. - Det här visar att vi har en utmaning framför oss om vi ska klara framtida dricksvattenförsörjning och kunna producera livsmedel från sjöar och vattendrag, säger Jens Mentzer, utredare på HaV.

HaV i Almedalen: Fokus på vattenåtgärder och vem som ska betala

HaV i Almedalen: Fokus på vattenåtgärder och vem som ska betala

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2016 11:00 CEST

​En stor del av Sveriges vatten mår inte bra och uppnår inte vattendirektivets krav för god status. Åtgärder behövs men vem ska betala? På årets Almedalsvecka sätter Havs- och vattenmyndigheten, HaV, den frågan i fokus. - Vi har utvecklat en metod som analyserar betalningsförmåga, på vårt seminarium presenterar vi den och diskuterar fördelningen av kostnader, säger Marie Berghult.

HaV satsar drygt sex miljoner kronor på mer selektivt fiske

HaV satsar drygt sex miljoner kronor på mer selektivt fiske

Pressmeddelanden   •   Maj 20, 2015 07:30 CEST

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, satsar nu drygt sex miljoner kronor på projekt för att få ett mer selektivt fiske. - Vi kommer under 2015 att stödja projekt som hjälper yrkesfiskare att klara landningsskyldigheten, alltså att ta i land all fisk som fångas. Projekten ger möjligheter att utveckla både fiske med trål och med burar och fällor, säger Mats Svensson på HaV.

HaV överlämnar rapport om Hanöbukten till regeringen

HaV överlämnar rapport om Hanöbukten till regeringen

Pressmeddelanden   •   Okt 29, 2013 13:10 CET

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, vill satsa sex miljoner kronor för fortsatt utredning av miljösituationen i Hanöbukten vid Skånes ostkust. I dag lämnade HaV över sin rapport om Hanöbukten till miljödepartementet. Trots omfattande undersökningar kan myndigheten inte hitta någon enskild orsak till de problem som iakttagits.

HaV kallar till nytt möte om problemen i Hanöbukten

HaV kallar till nytt möte om problemen i Hanöbukten

Pressmeddelanden   •   Sep 17, 2013 07:30 CEST

På fredag bjuder Havs- och vattenmyndigheten, HaV, in till nytt möte i Simrishamn om miljötillståndet i Hanöbukten. - Problemet är betydligt större än vad vi trodde med förändringar i hela ekosystemen. Som vi ser det kommer det att krävas många åtgärder och tålamod för att komma tillrätta med situationen, säger Mats Svensson, chef för enheten för forskning och miljömål på HaV.

Unik rapport: Åtgärder mot övergödningen i Östersjön ger stora vinster

Unik rapport: Åtgärder mot övergödningen i Östersjön ger stora vinster

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2013 11:05 CET

Invånarna runt Östersjön är beredda att betala mer för att rädda Östersjön än vad det skulle kosta. Det visar en rapport från internationella forskarnätverket BalticSTERN. - Det är första gången som det har gjorts en miljöekonomisk analys om en internationell överenskommelse som rör ett så pass stort antal länder. Det gör rapporten unik, säger Mats Svensson på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

HaV bjöd in experter för att få bild av problemen i Hanöbukten

HaV bjöd in experter för att få bild av problemen i Hanöbukten

Pressmeddelanden   •   Feb 28, 2013 12:51 CET

Ett fyrtiotal forskare och experter samlades i veckan på Havs- och vattenmyndigheten, HaV, för att få en helhetsbild av de senaste årens undersökningar och forskning i och om Hanöbukten. Bilden bekräftade det allvarliga läget men gav inga tydliga förklaringar. - Nästa steg är att bjuda in yrkesfiskare, sportfiskare och allmänhet utmed Hanökusten till ett möte, säger Mats Svensson vid HaV.

Möte i Madrid för att säkra Europas vatten

Möte i Madrid för att säkra Europas vatten

Pressmeddelanden   •   Feb 05, 2013 07:31 CET

Översvämningar, vattenbrist och hotade vattendrag är tre utmaningar som alla länder i Europa måste hitta lösningar på. I dag går därför startskottet för EU-projektet ”Water Joint Programming Initiative”, Water JPI som är en ny, gemensam forskningsarena. - Vi kan lära av varandra genom samordnad forskning och utbyte av erfarenheter, säger Mats Svensson vid Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

38 miljoner euro till att rädda Östersjön

38 miljoner euro till att rädda Östersjön

Pressmeddelanden   •   Nov 12, 2012 15:05 CET

Nu satsas 38 miljoner euro, cirka 324 miljoner kronor, på olika forskningsprojekt för att rädda Östersjön. Pengarna kommer från EU-programmet BONUS och huvuddelen, 31 miljoner euro, ska gå till projekt som säkrar livskraftiga ekosystem. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, bidrar med drygt med 21 miljoner kronor. - Det här är en väldigt viktig forskningssatsning, säger Mats Svensson på HaV.

Studie för att säkra Gotlands vattenbehov

Studie för att säkra Gotlands vattenbehov

Pressmeddelanden   •   Aug 21, 2012 07:31 CEST

Gotland blir pilotområde i en studie om hur framtidens vattenplanering ska utformas. - Det är ett av de ställen i Sverige där det regnar minst och där man saknar större vattenreservoarer och sjöar. Dessutom är problematiken med övergödning av Östersjön tydlig här, säger Mats Svensson på Havs- och vattenmyndigheten, HaV. Länsstyrelsen får 375 000 kronor av HaV för att leda förstudien.

HaV:s databas talar om hur din sjö mår

HaV:s databas talar om hur din sjö mår

Pressmeddelanden   •   Jul 20, 2012 07:31 CEST

Nu kan du enkelt ta reda på hur din egen sjö eller vattendrag mår. Havs- och vattenmyndighetens egen databas, VISS, innehåller information om alla Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. - Vår databas riktar sig till alla som är intresserade av vatten, myndigheter, kommuner eller enskilda personer, säger Mats Svensson, utredare på enheten för god vattenkvalitet på HaV.