Skip to main content

Taggar

Kattegatt

Skagerrak

Thomas Johansson

Västerhavet

torsk

lax

räkfiske

Hanöbukten

havsplanering

Mats Svensson

utkastförbud

gemensam fiskeripolitik

vild lax

havsplaneringen

gfp

Havs- och vattenmyndigheten

havsmiljö

Björn Risinger

fiske

fiskekvoter

övergödning

blå tillväxt

laxfiske

miljömål

natura 2000

miljöövervakning

främmande arter

Natura 2000-områden

fiskbestånd

vattenkraft

havs- och vattenforum 2013

Nordsjön

utkastförbudet

marint skräp

biologisk mångfald i rinnande vatten

Margareta Lundin Unger

Havs- och vattenmyndigheten 438 Östersjön 100 havsmiljö 61 HaV 50 Kattegatt 45 Skagerrak 43 Björn Risinger 36 Björn Sjöberg 35 fiske 34 Thomas Johansson 30 vattenmiljö 28 biologisk mångfald 28 miljö 26 Västerhavet 26 torsk 25 biologi 22 Sofia Brockmark 22 fisk 22 Fredrik Nordwall 21 martin rydgren 19 sill 19 Håkan Carlstrand 18 övergödning 18 lax 17 fiskekvoter 17 Nordsjön 17 locknesjön 17 Hav & Vatten 16 miljöövervakning 15 räkfiske 14 miljömål 14 Bertil Håkansson 14 bengt kåmark 14 Gotland 13 EU 13 Jakob Granit 13 fiskeripolitik 12 Margareta Lundin Unger 12 SLU 12 Karin linderholm 12 Hanöbukten 12 havsplanering 12 ingemar berglund 12 vattenkraft 11 Öresund 11 ekosystem 11 Mats Svensson 11 vattendrag 11 hållbart fiske 11 Susanne Viker 10 vildlax 10 patrik persson 10 anna jöborn 10 fiskbestånd 10 ICES 9 vÄTTERN 9 skarpsill 9 havskräfta 9 Blekinge 8 Bottenviken 8 tumlare 8 Natura 2000-områden 8 gädda 8 marint skräp 8 marina skyddade områden 8 Mälaren 8 Östergötland 8 Bottenhavet 8 Argos 8 Bottniska viken 8 lena tingström 8 Havs- och vattenforum 8 erland lettevall 8 blå tillväxt 8 makrill 8 främmande arter 8 kalkning 8 natura 2000 8 Karolina Skog 7 Västra Götaland 7 dricksvattenförsörjning 7 Naturvårdsverket 7 Sjöstjärnan 7 Emån 7 Kalmar 7 Sven-Erik Bucht 7 öring 7 fritidsfiske 7 Mörrumsån 7 amerikansk hummer 7 laxfiske 7 västkusten 7 selektiva redskap 7 Niklas egriell 7 Västerbotten 7 utkastförbud 7 hummer 7 sjöfart 7 vattendirektivet 6 vattenförvaltning 6 ål 6 Dricksvatten 6 strömming 6 Jönköping 6 yrkesfiske 6 marie ingerup 6 joakim hjelm 6 pia ahnlund 6 laxbestånd 6 Skåne 6 fredrik ljunghager 6 abborre 6 marmorkräftan 6 badvatten 6 kolja 6 inger dahlgren 6 ålgräsängar 6 Sjöfartsverket 5 Stockholm 5 invasiva arter 5 Norrbotten 5 regeringsuppdrag 5 Kustbevakningen 5 fiskereglering 5 havsmiljödirektivet 5 badvattenkvalitet 5 små avlopp 5 Vänern 5 anders skarstedt 5 Isabella lövin 5 Halland 5 marin nedskräpning 5 SKL 5 lena ek 5 Västernorrland 5 mikroplaster 5 främmande invasiva arter 5 marmorkräfta 5 Christer larsson 5 sjöar 5 ålgräs 5 SMHI 5 biologisk mångfald i rinnande vatten 5 knubbsäl 5 EU-kommissionen 5 Gävleborg 5 Stig Thörnqvist 5 Hjälmaren 5 Göteborg 4 fiskevård 4 vattenkvalitet 4 gös 4 kvoter 4 Hav i balans samt levande kust och skärgård 4 Öland 4 grundvatten 4 enskilda avlopp 4 lokalt vattenvårdsarbete 4 maud larsen 4 havsbotten 4 vattenbrist 4 landningsskyldigheten 4 EU-bad 4 ekosystemen 4 handredskap 4 vattenkraftverk 4 Almedalen 4 Västra götalands län 4 johanna eriksson 4 miljögifter 4 ospar 4 BAltic Sea Action plan 4 Jakob Bergengren 4 katarina vartia 4 flodkräftan 4 catarina hedar 4 havs- och vattenmiljöanslaget 4 badplatsen 4 förnybar energi 4 Göta älv 4 Norrbottens län 4 Ingen övergödning 4 EU:S ramdirektiv för vatten 4 Karin Wall 4 forskningsfartyg 4 qamer chaudhry 4 laxkvot 4 god miljöstatus 4 sälar 4 gemensam fiskeripolitik 4 Dalälven 4 olja 4 Tjörn 4 signalkräfta 4 kustfiske 4 Lena olsson 4 klimatförändringar 4 Sveriges lantbruksuniversitet 4 mimer 4 havsöring 4 unionsförteckningen 4 MSY 4 utsläpp 4 märstaån 4 sötvatten 3 utkast av räka 3 Almedalsveckan 3 Emåförbundet 3 miljöfarliga vrak 3 torskburar 3 ekosystemtjänster 3 landningsskyldighet 3 glan 3 grundvattentäkter 3 naturreservat 3 hedströmmen 3 kustkvoter 3 redskap 3 Göteborgs universitet 3 Malin skog 3 syrefria bottnar 3 Bohuslän 3 nordhavsräkan 3 havsmiljöanslaget 3 testeboån 3 roxen 3 öringfiske 3 försurning 3 johan stål 3 Internationella havsforskningsrådet 3 Blekinge län 3 Energimyndigheten 3 Thetis 3 Ingemar Andersson 3 våtmarker 3 torskfiske 3 havs- och vattenmiljö 3 kosterhavet 3 lennart sorby 3 rödspätta 3 utkastförbudet 3 oljesanering 3 sik 3 EU:s fiskeministrar 3 Västerbottens län 3 skyddade marina områden 3 trollingfiske 3 God havsmiljö 2020 3 reglerkraft 3 grunda havsvikar 3 perfluorerade ämnen 3 torne älv 3 marie berghult 3 Gävleborgs län 3 tillsynsvägledning 3 Västmanland 3 vattenmiljön 3 Offside 3 per moksnes 3 havets barnkammare 3 bratten 3 älv 3 Örebro 3 lova 3 gråsäl 3 syresättningar av bottnar 3 Badplatser 3 Levande sjöar och vattendrag 3 Åsa Gunnarsson 3 Kräftfiske 3 Offside press 3 Jämtland 3 Kosterhavets nationalpark 3 vindelälven 3 havsmiljöförordningen 3 avloppsanläggningar 3 jens persson 3 Fladen 3 Värmdö kommun 3 Britt-Marie Mattsson 3 Kronoberg 3 sälskador 3 anslag 3 Stora Middelgrund 3 båtbottenfärger 3 johanna egerup 3 selektivt fiske 3 havsplaner 3 Södermanland 3 ingemar abrahamsson 3 Lilla Middelgrund 3 vandrarmusslan 3 plastskräp 3 från källa till hav 3 fiskvägar 3 sjö 3 hotade arter 3 åtgärder för havs- och vattenmiljö 3 karin hermansson 3 ytvatten 3 Säveån 3 havsmiljöinstitutet 3 Jonas Nilsson 3 Dalarna 3 LRF 3 ylva engwall 3 harr 3 vattenfrågor 2 Mischa Billing 2 Länsstyrelsen i Västra Götaland 2 syresättning av djupvatten 2 tomas andersson 2 Fredrik Lindgren 2 havsbaserad vindkraft 2 Joacim Johannesson 2 avloppsvatten 2 miljöbalken 2 ålbestånd 2 susanna hogdin 2 realtidsstängning av fisk 2 säveåprojektet 2 vrak 2 Europeiska havs- och fiskerifonden 2 Lova-projekt 2 Anna Lingman 2 anneli harlén 2 skrubbskädda 2 ålfiske 2 läckage av fosfor 2 vindkraft 2 MSY-målet 2 PFAS 2 fiskelagen 2 dumpning 2 gfp 2 Syrebrist 2 riksintresse 2 Mats Ivarsson 2 Märsta 2 Internationella Naturvårdsunionen 2 lysekil 2 Dana 2 kågeälven 2 Linda Rydell 2 jarl engquist 2 multibeamekolod 2 anders bogelius 2 båtmässan 2 vattentäkter 2 småvalar 2 gunnar johnsson 2 pushup-fälla 2 vitfisk 2 selektiva fiskeredskap 2 Anna Froster 2 Morups bank 2 Strömstad 2 Smögens fiskauktion 2 vild lax 2 Svenskt Vatten 2 rekreation 2 rådgivning 2 realtidsstängning i skagerrak 2 muddermassor 2 vandringshinder 2 länsstyrelsen västmanland 2 maritima näringar 2 spårbarhet 2 havs- och vattenforum 2013 2 Värmdö 2 Anna Linusson 2 ROV 2 jordbruksverket 2 Vattensverige 2 ostkusten 2 länsstyrelsen 2 vikare 2 Hudiksvalls kommun 2 odlad lax 2 Världsbanken 2 gemensamma fiskeripolitiken 2 kräftpest 2 röding 2 gullmarsfjorden 2 Röde bank 2 maritim turism 2 Monde Mayekiso 2 tac 2 Uppsala 2 karin pettersson 2 fiskeri- och vattenbruksprodukter 2 bidrag 2 Erik Törnblom 2 fria vandringsvägar 2 nordhavsräka 2 andreas sundelöf 2 Smögen 2 balticstern 2 Atlanten 2 institutionen för akvatiska resurser 2 landningshamnar 2 rickleån 2 havsplaneringen 2 Sportfiskarna 2 ospar-kommissionen 2 miljöprövning 2 korallrev 2 försurade sjöar och vattendrag 2 Naturskyddsföreningen 2 Skåne län 2 fiskerikontroll 2 oljeutsläpp 2 individuella årliga fiskemöjligheter 2 eu-fiske 2 clas magnusson 2 erik årnfelt 2 miljötillsyn 2 åtgärdsprogram 2 ministerrådet 2 Bodil Liedberg Jönsson 2 gunilla ejdung 2 Vattenforum 2 miljömålen 2 malin aarsrud 2 hummerbestånd 2 fiskefartyg 2 reningsverk 2 barlastvatten 2 Umeälven 2 maximal hållbar avkastning 2 skoläst 2 Västerviks kommun 2 sara grahn 2 våtmark 2 european maritime day 2 klimatrefugier 2 Kalmar län 2 Stephen F. Lintner 2 dumpning av muddermassor 2 fiskvandring 2 utvärdering 2 Klarälven 2 SGU 2 Agenda 2030 2 himleån 2 kustmiljö 2 rödlistan 2 tullstorpsåprojektet 2 laxfällor 2 Sotenäs kommun 2 christina hallström 2 fritidsfiskare 2 Litauen 2 vattenvård 2 hedefors 2 total tillåten fångstmängd 2 ålvandring 2 spinnspö 2 anton halldén 2 havsförsurning 2 syresättning 2 jan schmidtbauer crona 2 fiskeregler 2 Karin bjerner 2 Höga Kusten 2 Siwi 2 anders hellström 2 västra beståndet 2 dricksvattentäkter 2 vattenskyddsområde 2 Umeå Universitet 2 områdesskydd 2 strandstädning 2 fritidsbåtar 2 Malin Avenius 2 svavelutsläpp 2 Johan Kuylenstierna 2 kusträddare 2 fosfor 2 Sveaskog 2 göta kanal 2 skydda vildlax 2 väderöarnas naturreservat 2 räka 2 spårbarhetssystem 2 kraftverk 2 anna karlsson 2 knivsta 2 Norge 2 flodkräfta 2 undersökningsfartyg 2 Svenska Publishing-Priset 2 norsk zon 2 miljöövervakningen 2 Tyskland 2 båtbottentvätt 2 flugspö 2 Egentliga Östersjön 2 vattenkraften 2 miljöfarliga ämnen 2 Visa alla taggar
Miljövetaren Linn Rabe: Män har mest makt över viktiga miljöprocesser

Miljövetaren Linn Rabe: Män har mest makt över viktiga miljöprocesser

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2017 07:30 CEST

Kvinnor, unga och invandrare deltar sällan i de processer som styr mycket av svensk miljöförvaltning. Det slår miljövetaren Linn Rabe fast i en avhandling om samråd kring bildandet av två marina skyddsområden. - Det är viktigt att ge olika aktörer en möjlighet att förstå och göra sig hörda. Levande deltagande ger levande hav, säger hon till tidningen Hav & Vatten.

Västerviks kommun vinner vattenpriset Sjöstjärnan: "Vi är enormt stolta"

Västerviks kommun vinner vattenpriset Sjöstjärnan: "Vi är enormt stolta"

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2017 21:41 CEST

​Årets vinnare av det nationella vattenmiljöpriset ”Sjöstjärnan” blir Västerviks kommun. Gun Lindberg och Dennis Wiström fick på tisdagskvällen ta emot priset från miljöminister Karolina Skog i samband Havs- och vattenforum i Göteborg. - Vi är enormt stolta. Det är den finaste uppskattning man kan få i Vattensverige för lokalt vattenarbete säger Gun Lindberg, Västerviks kommun.

30-tal lokala vattensatsningar tävlar om årets "Sjöstjärnan"

30-tal lokala vattensatsningar tävlar om årets "Sjöstjärnan"

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2017 07:32 CEST

​Ett 30-tal bidrag konkurrerar i år om det nationella vattenmiljöpriset ”Sjöstjärnan”. Bland dess finns flera kommuner, privata satsningar men även flera enskilda personer som arbetar för bättre vattenmiljöer. - Vi är väldigt glada över att ha fått in så många bra förslag på lokalt vattenarbete, säger Björn Sjöberg, avdelningschef på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Emåförbundet vinner årets vattenmiljöpris "Sjöstjärnan"

Emåförbundet vinner årets vattenmiljöpris "Sjöstjärnan"

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2016 21:08 CEST

​2016 års vattenmiljöpris ”Sjöstjärnan” går till Emåförbundet i Småland. Ordförande Anders Gustafsson och styrelseledamoten Bodil Liedberg Jönsson tog ikväll emot priset vid Havs- och vattenforum i Göteborg. - De får priset för ett långvarigt och engagerat arbete med att värna Emåns vattenresurser och vårda, utveckla och återställa värdefulla natur- och vattenmiljöer, säger Björn Sjöberg på HaV.

Tre miljöprojekt nominerade till vattenpriset "Sjöstjärnan"

Tre miljöprojekt nominerade till vattenpriset "Sjöstjärnan"

Pressmeddelanden   •   Maj 11, 2016 07:30 CEST

Nu är det klart vilka tre som nominerats till vattenmiljöpriset ”Sjöstjärnan”. - Vi har fastnat för tre väldigt bra exempel på hur engagemang och samverkan mellan olika intressen kan göra väldigt stor miljönytta, säger Björn Sjöberg på Havs- och vattenmyndigheten, HaV. Det tre nominerade är Emåförbundet i Småland, Johnny Carlsson i Tullstorpsåprojektet i Skåne och projektet 8 Fjordar i Bohuslän.

HaV söker: Vem blir 2016 års vinnare av vattenmiljöpriset Sjöstjärnan?

HaV söker: Vem blir 2016 års vinnare av vattenmiljöpriset Sjöstjärnan?

Pressmeddelanden   •   Feb 03, 2016 07:30 CET

I fjol gick priset Sjöstjärnan till Kävlingeåns vattenråd i Skåne. Vem eller vilka blir årets pristagare och får 50 000 kronor till vattenvårdsarbete? - Vi vill uppmärksamma lokalt vattenvårdsarbete, särskilt insatser som bygger på samarbete och samverkan mellan olika intressen, säger Björn Sjöberg, avdelningschef för Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Klart vilka fem som nominerats till nya vattenpriset "Sjöstjärnan"

Klart vilka fem som nominerats till nya vattenpriset "Sjöstjärnan"

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2015 14:19 CEST

Nu är det klart vilka fem som är nominerade till det nyinstiftade vattenpriset ”Sjöstjärnan”. Priset går till någon som gör eller har gjort insatser för lokalt vattenvårdsarbete. - De fem nominerade är väldigt bra exempel på hur engagemang och samverkan mellan olika intressen kan göra väldigt stor miljönytta, säger Björn Sjöberg på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.