Skip to main content

Taggar

Jordbruksverket 79 konkurrenskraft 29 lantbruk 26 Livsmedelsstrategin 25 rapport 14 Djurskydd 9 ekologisk produktion 9 Grüne Woche 7 Fågelinfluensa 6 smittskydd 5 statistik 5 Häst 5 fritidsfiske 4 Newcastlesjuka 4 Duvpest 4 fisketurism 4 export 3 livsmedel 3 mat 3 ett rikt odlingslandskap 3 jordbruk 3 biologisk mångfald 3 CWD 2 Avmagringssjuka 2 Besöksnäring 2 Krisstöd 2 Torkstöd 2 rådgivning 2 Hästhållning 2 torka 2 afrikansk svinpest 2 app 2 värphöns 2 hund 2 djurskyddskontroll 2 konferens 2 matturism 2 antibiotika 2 Handel 2 landsbygdsprogrammet 2 kontroll 2 jordbrukarstöd 2 import 2 fiske 2 eko 2 Växtskydd 2 utlysning 2 turism 2 foder 2 Föreskrift 2 betesmarker 1 resistens 1 ehec 1 måltidsturism 1 kulturturism 1 android 1 SVA 1 maträtt 1 hotade arter 1 souvenirer 1 läkemedel 1 mink 1 spannmålsskörd 1 Landsbygdsprogram 1 enhetschef 1 pälsdjur 1 mjältbrand 1 landsbygdsnätverket 1 bioekonomi 1 Campylobacter 1 3R 1 bihälsa 1 pollinerare 1 nationella honungsprogrammet 1 Hästföretagarforum 1 skördar 1 Skyddszon 1 överdirektör 1 livsmedelskedja 1 förgröning 1 Livsmedelsseminarium 1 grûne woche 1 Mitt Europa 1 sprutjournal 1 biologiska mångfaldens dag 1 Hållba mat 1 svinpest 1 afrikans svinpest 1 biosäkerhet 1 torkan 2018 1 Övervakningszon 1 foderföreskrift 1 Rotgallnematod 1 minkuppfödning 1 LärKvitter 1 SAM-ansökan 1 måltidsexport 1 jordbruksvaror 1 fiskeforum 1 hållbarhet 1 tvärvillkor 1 miljö 1 klimat 1 ryssland 1 EU 1 teknik 1 kaviar 1 styrelse 1 resa 1 djur 1 växter 1 närproducerat 1 destinationsutveckling 1 Regler 1 mässa 1 avgift 1 klimatmål 1 Länsstyrelsen 1 Potatis 1 kyckling 1 digitalisering 1 betesdjur 1 läromedel 1 katt 1 Eurohorse 1 kanada 1 hållbart 1 skörd 1 matkultur 1 ägg 1 naturturism 1 miljömål 1 handhygien 1 stöd 1 frihandel 1 kosläpp 1 miljökvalitetsmål 1 fåglar 1 köttkonsumtion 1 växthusgas 1 vaccination 1 spannmål 1 ekologiska livsmedel 1 magsjuka 1 vattenbrist 1 antibiotikaresistens 1 fotbolls-vm 1 biodling 1 cites 1 dioxin 1 Visa alla taggar
Avmagringssjuka (CWD) upptäckt på ytterligare en älg i Norrbotten

Avmagringssjuka (CWD) upptäckt på ytterligare en älg i Norrbotten

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2019 13:59 CEST

I den pågående övervakningen för avmagringssjuka hos hjortdjur (Chronic Wasting Disease, CWD) har ytterligare ett positivt fall påvisats. Även denna gång handlar det om en sexton år gammal älgko från Norrbotten som avlivats efter att den visat beteendestörningar. I mars månad fick Sverige sitt första positiva fall.

20 procent av jordbruksmarken brukas ekologiskt

20 procent av jordbruksmarken brukas ekologiskt

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2019 09:33 CEST

2018 brukades 609 100 hektar av Sveriges jordbruksmark med ekologiska produktionsmetoder. Jämfört med 2017 var det en ökning med 31 900 hektar, närmare 6 procent. I regeringens handlingsplan för den svenska livsmedelsstrategin finns ett inriktningsmål att 30 procent av jordbruksmarken ska vara ekologisk 2030. År 2018 var andelen 20 procent.

 Hipp hurra för biologisk mångfald!

Hipp hurra för biologisk mångfald!

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2019 13:26 CEST

Den 22 maj, firas den internationella dagen för biologisk mångfald. Temat i år är kopplingen mellan biologisk mångfald, livsmedel och hälsa. En rik biologisk mångfald är grunden för vår välfärd. Tillsammans med ett hållbart jordbruk är den en oumbärlig förutsättning för att kunna uppnå flera av de globala hållbarhetsmålen. Ändå har utrotningen av arter inte hejdats utan fortsatt att accelerera.

 Boka in 21 november för årets djurskyddskonferens

Boka in 21 november för årets djurskyddskonferens

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2019 09:26 CEST

Den 21 november 2019 ordnar Jordbruksverket och Sveriges lantbruksuniversitets (SLU) vetenskapliga råd för djurskydd en konferens som handlar om ny djurskyddslagstiftning och ny forskning på området. Konferensen hålls i SLU:s lokaler på Ultuna, Uppsala och är öppen för alla intresserade.

Största arealen med höstvete någonsin

Största arealen med höstvete någonsin

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2019 09:33 CEST

Höstvetearealen svarar för 43 procent av spannmålsarealen och är i år 423 100 hektar. Det är den största höstvetearealen sedan den började mätas 1916. Väderförhållandena under hösten 2018 var gynnsamma för att så höstgrödor. Samtidigt är havrearealen den minsta sedan mätningarna började och arealen vårkorn minskar kraftigt 2019 till förmån för höstvete som ger hög avkastning.

​Glyfosatförbud problematiskt för lantbruket - brist på alternativ

​Glyfosatförbud problematiskt för lantbruket - brist på alternativ

Pressmeddelanden   •   Maj 14, 2019 09:30 CEST

Glyfosat är det verksamma ämnet i världens mest använda ogräsmedel. Det finns en stark opinion bland miljöorganisationer för att förbjuda ämnet, och ett framtida förbud är ett möjligt scenario. Men ännu saknas alternativ som är lika effektiva. Jordbruksverket har analyserat konsekvenserna av ett förbud och resultaten presenteras idag vid ett seminarium arrangerat av SLU Partnerskap Alnarp.

Knappt hälften av de som har rätt till krisstödet har sökt -  bara dagar kvar innan ansökan stänger

Knappt hälften av de som har rätt till krisstödet har sökt - bara dagar kvar innan ansökan stänger

Pressmeddelanden   •   Maj 14, 2019 09:17 CEST

Till och med den 13 maj har ca 18 000 personer ansökt om krisstödet med anledning av torkan 2018. Enligt Jordbruksverkets beräkningar har många fler rätt till krisstödet och vi uppmanar nu alla som har möjlighet att söka att göra det innan den 20 maj som är sista ansökningsdag. Ansökan är enkel och tar bara några minuter att göra.

God myndighetsberedskap inför sommaren

God myndighetsberedskap inför sommaren

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2019 16:16 CEST

Vattennivåerna är låga i stora delar av landet, och det är torrt i skog och mark. Jordbruksverket följer läget när det gäller tillgången på vatten, hur det går för höst- och vårsådden samt tillgången på utsäde. Värmen och bristen på nederbörd i mars och april har redan resulterat i gräs- och skogsbränder i södra Sverige vilket väcker frågan om vilka konsekvenserna blir.

Efter två års lyckade satsningar - nu söker Jordbruksverket företag som vill delta vid Grüne Woche 2020

Efter två års lyckade satsningar - nu söker Jordbruksverket företag som vill delta vid Grüne Woche 2020

Pressmeddelanden   •   Apr 30, 2019 07:50 CEST

Sveriges representation vid den internationella mat- och jordbruksmässan Grüne Woche i Berlin i januari i år blev lyckad, liksom premiären 2018. Nu planerar Jordbruksverket ett tredje deltagande och efterlyser svenska företag som vill medverka vid mässan som äger rum i januari 2020.

Digital lösning för att enklare starta och driva vattenbruk

Digital lösning för att enklare starta och driva vattenbruk

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2019 09:39 CEST

Den 26 april lanseras en checklista på verksamt.se som underlättar för den som vill starta eller driva vattenbruk och till exempel odla fisk, skaldjur och alger. Vattenbruksföretag behöver vända sig till många olika myndigheter för att lämna uppgifter och söka tillstånd. Checklistan ska hjälpa till att ge en överblick över vilka myndighetskontakter som behöver tas.

Jordbruksverket utlyser ytterligare 16 miljoner för att främja ekologisk mat

Jordbruksverket utlyser ytterligare 16 miljoner för att främja ekologisk mat

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2019 15:43 CEST

Jordbruksverket utlyser medel för att främja produktion och konsumtion av ekologiska livsmedel. Det är den tredje av fem planerade utlysningar under 2018-2020. Jordbruksverket har tidigare beviljat 26 miljoner kronor för åtta åtgärder med marknadskoppling och 6 miljoner kronor för försöks- och utvecklingsprojekt. Den avser fyra nya åtgärder och möjlighet till förlängning av sju pågående projekt.

Lantbrukare får ökad möjlighet att välja rådgivare

Lantbrukare får ökad möjlighet att välja rådgivare

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2019 10:44 CEST

Från och med den 25 april kommer lantbrukare att kunna välja tvärvillkors- och förgröningsrådgivare. Det kommer då att finnas flera utsedda rådgivnings- organisationer och företag i de flesta län.

Låg förekomst av campylobacter i svensk kyckling

Låg förekomst av campylobacter i svensk kyckling

Pressmeddelanden   •   Apr 16, 2019 13:00 CEST

Betydligt färre svenska slaktkycklingar är bärare av campylobacter än genomsnittet i Europa. Myndigheterna för en dialog med branschen för att hålla förekomsten av campylobacter på en låg nivå. Fokuset på noggranna hygienregler för kycklingproducenter ger resultat.

Tydligare styrning ska utveckla Sveriges djurskyddskontroll

Tydligare styrning ska utveckla Sveriges djurskyddskontroll

Pressmeddelanden   •   Apr 16, 2019 11:00 CEST

För att få tydligare styrning och stöd inom djurskyddskontrollen stärks nu länsstyrelsernas ledningsrepresentation i rådet för djurskyddskontroll, som är myndigheternas gemensamma råd. Kompetensen inom djurskyddskontrollen är hög men skillnaderna mellan länsstyrelsernas resursåtgång är fortfarande stora.

Pengar till informationsinsatser för att utveckla korta livsmedelskedjor

Pengar till informationsinsatser för att utveckla korta livsmedelskedjor

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2019 09:19 CEST

Jordbruksverket utlyser 14 miljoner kronor till projekt som ska genomföra informationsinsatser för att utveckla korta livsmedelskedjor och lokala marknader. Syftet med utlysningen är att råvaruproducenter och förädlare ska få ökad kunskap och praktiska exempel genom demonstrationer eller information.

Pengar till samarbetsprojekt för utveckling av traditionell småskalig matkultur

Pengar till samarbetsprojekt för utveckling av traditionell småskalig matkultur

Pressmeddelanden   •   Apr 09, 2019 09:02 CEST

Jordbruksverket utlyser 14 miljoner kronor till samarbetsprojekt som främjar utveckling av traditionell småskalig matkultur. Insatserna ska främja och bevara ett levande och dynamiskt kulturarv inom mat- och livsmedelsframställning.

Snart dags för ansökan om krisstöd

Snart dags för ansökan om krisstöd

Pressmeddelanden   •   Apr 05, 2019 07:45 CEST

Den 15 april planeras ansökan om krisstödet 2019 att öppna. Det är 730 miljoner kronor som ska fördelas till det svenska lantbruket genom ett kombinerat areal- och djurbaserat stöd för att lindra konsekvenserna av torkan sommaren 2018.

Tvätta händerna om du klappat djuren under vårens kosläpp

Tvätta händerna om du klappat djuren under vårens kosläpp

Pressmeddelanden   •   Apr 04, 2019 11:04 CEST

Kosläpp är ett intressant och spännande sätt visa upp det svenska lantbruket. Att besöka en gård och träffa djuren är roligt för både barn och vuxna men har man nära kontakt med djuren är det viktigt att tvätta händerna både före och efter för att förebygga smittor mellan djur och människor. Yngre barn och äldre med nedsatt immunförsvar är känsligare för smitta.

Pengar att söka för att utveckla rådgivningskoncept till företag inom hästnäringen

Pengar att söka för att utveckla rådgivningskoncept till företag inom hästnäringen

Pressmeddelanden   •   Apr 03, 2019 09:17 CEST

Jordbruksverket utlyser 500 000 kronor till projekt som ska utveckla ett koncept för rådgivning till företag inom hästnäringen.

Hästens välbefinnande vårt fokus på Eurohorse

Hästens välbefinnande vårt fokus på Eurohorse

Pressmeddelanden   •   Apr 02, 2019 08:24 CEST

Jordbruksverket finns på plats på den stora hästmässan EuroHorse i Göteborg 3-7 april för att bland annat berätta om hur de nya hästföreskrifterna påverkar hästägarna. Vid årets mässa är hästarnas välbefinnande i fokus eftersom vi har en ny djurskyddslag, en ny djurskyddsförordning och nya föreskrifter om hästhållning.