Skip to main content

Taggar

Jordbruksverket 139 konkurrenskraft 50 lantbruk 47 Livsmedelsstrategin 41 rapport 23 Djurskydd 18 statistik 12 ekologisk produktion 12 Biologisk mångfald 10 Grüne Woche 10 Växtskydd 7 smittskydd 7 Fågelinfluensa 6 export 5 Newcastlesjuka 5 Duvpest 5 fritidsfiske 5 Häst 5 Afrikansk svinpest 4 fisketurism 4 turism 4 Utlysning 4 rådgivning 4 matturism 4 jordbruk 4 mat 4 antibiotika 4 jordbrukarstöd 4 landsbygdsprogrammet 4 kontroll 3 djurskyddskontroll 3 import 3 matkultur 3 Besöksnäring 3 livsmedel 3 Krisstöd 3 CWD 3 Avmagringssjuka 3 torka 3 ett rikt odlingslandskap 3 fiske 3 spannmål 3 app 2 Hästhållning 2 Agenda 2030 2 spannmålsskörd 2 livsmedelskedja 2 betesmarker 2 klimat 2 hållbart 2 miljö 2 landsbygdsutveckling 2 konferens 2 Torkstöd 2 cites 2 hund 2 matmässa 2 eko 2 Handel 2 hållbarhet 2 antibiotikaresistens 2 Potatis 2 värphöns 2 svinpest 2 SVA 2 landsbygd 2 Föreskrift 2 foder 2 skörd 2 miljömål 2 odlad mångfald 1 fotbolls-vm 1 miljöersättningar 1 ärter 1 växtskyddsmedel 1 biodling 1 dioxin 1 resistens 1 ekosystemtjänster 1 ehec 1 måltidsturism 1 kulturturism 1 android 1 maträtt 1 våtmark 1 hotade arter 1 hållbar mat 1 Viltförvaltning 1 souvenirer 1 läkemedel 1 mink 1 Matsvinn 1 oljeväxter 1 övning 1 höstraps 1 höstvete 1 kulturväxter 1 same 1 Landsbygdsprogram 1 enhetschef 1 pälsdjur 1 mjältbrand 1 växtodling 1 landsbygdsnätverket 1 länsstyrelse 1 lantbruksdjur 1 växtskadegörare 1 bioekonomi 1 Borgeby 1 Campylobacter 1 3R 1 bihälsa 1 ullbagge 1 renbete 1 naturbetesmarker 1 glyfosat 1 artskydd 1 jordbruksföretag 1 pollinerare 1 nationella honungsprogrammet 1 Hästföretagarforum 1 skördar 1 Skyddszon 1 miljöåtgärder 1 Nationellt stöd 1 hållbar livsmedelskedja 1 ängar 1 överdirektör 1 förgröning 1 vattenhushållning 1 minskat matsvinn 1 hantverkscider 1 Distriktsveterinärerna 1 Livsmedelsseminarium 1 grûne woche 1 Mitt Europa 1 sprutjournal 1 biologiska mångfaldens dag 1 Hållba mat 1 Afrikans svinpest 1 ölbryggerier 1 biosäkerhet 1 torkan 2018 1 Övervakningszon 1 foderföreskrift 1 Rotgallnematod 1 minkuppfödning 1 LärKvitter 1 SAM-ansökan 1 måltidsexport 1 jordbruksvaror 1 fiskeforum 1 tvärvillkor 1 Försörjningsförmåga 1 bördig 1 jordbrukarhushåll 1 jordgubbskontroll 1 Borgeby fältdagar 1 midsommarblomster 1 antal djur 1 trindsäd 1 skydda antibiotikan 1 antibiotikaveckan 1 växtskyddsåret 1 gödselgas 1 måltidsdestination 1 fler gör mer 1 avtal 1 strukturundersökning 1 ryssland 1 EU 1 teknik 1 vatten 1 kaviar 1 Östersjön 1 Sverige 1 öl 1 styrelse 1 biogas 1 resa 1 djur 1 växter 1 närproducerat 1 småskaligt 1 destinationsutveckling 1 Regler 1 mässa 1 avgift 1 kalmar 1 trädgård 1 HaV 1 klimatmål 1 sportfiske 1 Länsstyrelsen 1 kyckling 1 inkomster 1 samer 1 renar 1 rennäring 1 digitalisering 1 betesdjur 1 läromedel 1 måltider 1 katt 1 Statitik 1 åkermark 1 Eurohorse 1 kanada 1 dryck 1 Älg 1 ägg 1 naturturism 1 veterinär 1 handhygien 1 CAP 1 stöd 1 övergödning 1 jordgubbar 1 djursjukvård 1 djurvälfärd 1 frihandel 1 beredskap 1 Djurförsök 1 midsommar 1 kosläpp 1 vildsvin 1 mikrobryggeri 1 miljökvalitetsmål 1 Livsmedelsförsörjning 1 fåglar 1 köttkonsumtion 1 växthusgas 1 livsmedelsproduktion 1 vaccination 1 ekologiska livsmedel 1 magsjuka 1 vattenbrist 1 projektstöd 1 Visa alla taggar
Hushållsinkomsterna minskade mest för djurföretag mellan 2017 och 2018

Hushållsinkomsterna minskade mest för djurföretag mellan 2017 och 2018

Pressmeddelanden   •   Jun 04, 2020 09:32 CEST

Inkomsterna i jordbrukarhushållen skiljer sig åt mellan olika verksamhetsgrenar, där hushållsinkomsterna ökat mest för småbruk med 3 procent och minskat mest för mjölkföretag med 8,5 procent. Hushållsinkomsterna består av inkomster från näringsverksamhet, tjänst och kapital.

Den offentliga kontrollen bidrar till en säker livsmedelsproduktion

Den offentliga kontrollen bidrar till en säker livsmedelsproduktion

Pressmeddelanden   •   Maj 29, 2020 09:00 CEST

Varje år genomförs cirka 50 000 kontroller inom de delar av livsmedelsproduktionen som Jordbruksverket ansvarar för. Syftet med kontrollerna är att säkerställa en säker och hållbar livsmedelsproduktion. Nu finns en ny rapport som redovisar de kontroller som genomförts 2019.

Nya regler för hund- och kattägare

Nya regler för hund- och kattägare

Pressmeddelanden   •   Maj 27, 2020 09:26 CEST

Den 15 juni börjar de nya djurskyddsreglerna för hundar och katter att gälla. Drygt 2 miljoner hundar och katter lever i Sverige och de nya reglerna ska underlätta för djurägaren att göra rätt.

Liten ökning av ekologiskt brukad mark 2019

Liten ökning av ekologiskt brukad mark 2019

Pressmeddelanden   •   Maj 20, 2020 09:34 CEST

Den ekologiskt brukade jordbruksmarken har ökat under många år. Under 2019 var dock ökningen marginell. Totalt är drygt 20 procent av jordbruksmarken i Sverige ekologiskt odlad. Jämtland hade den största andelen ekologiskt brukad mark 2019 på 38 procent.

Nationellt stöd viktigt för norra Sverige

Nationellt stöd viktigt för norra Sverige

Pressmeddelanden   •   Maj 19, 2020 10:42 CEST

Det nationella stödet kompenserar jordbruket i norra Sverige både för kärvare klimat och längre transporter. Syftet med det nationella stödet är att bidra till att jämna ut de inkomstskillnader som uppstår på grund av sämre produktions-förutsättningar.

Beredskapen måste höjas för hot mot honungsbin

Beredskapen måste höjas för hot mot honungsbin

Pressmeddelanden   •   Maj 19, 2020 08:31 CEST

Beredskapen för att hantera biologiska hot mot den svenska biodlingen är bristfällig. Det visar en ny rapport från Jordbruksverket, som föreslår olika åtgärder för att förbättra skyddet för biodlingen.

Arealerna med havre ökar

Arealerna med havre ökar

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2020 09:47 CEST

Enligt Jordbruksverkets preliminära statistik odlas det 1 007 600 hektar spannmål 2020. Det är en ökning med 14 400 hektar, motsvarande 1 procent, jämfört med 2019. Ökningen beror främst på att arealen med havre har ökat med 36 800 hektar till 184 700 hektar. Arealen med havre har minskat kraftigt sedan slutet av 1970-talet. Årets areal är dock den tredje största under 2010-talet.

Strukturundersökningen 2020 – viktigt underlag för jordbrukets utveckling

Strukturundersökningen 2020 – viktigt underlag för jordbrukets utveckling

Pressmeddelanden   •   Maj 13, 2020 10:18 CEST

Under sommaren 2020 kommer alla jordbruk i Sverige få en enkät från Jordbruksverket med frågor om strukturen på just deras jordbruk. Det handlar om arealer, djur, utbildning mm. Alla jordbrukare i landet, ungefär 60 000, får besvara undersökningen som kommer med posten runt månadsskiftet maj/juni. Undersökningen går även att fylla i digitalt.

Färre regler för företag som producerar förökningsmaterial av prydnadsväxter

Färre regler för företag som producerar förökningsmaterial av prydnadsväxter

Pressmeddelanden   •   Maj 13, 2020 09:26 CEST

Från den 31 maj anpassar Jordbruksverket reglerna för förökning av prydnadsväxter och grönsaksväxter till EU:s gemensamma regler. Det innebär att det blir färre regler för företag som producerar förökningsmaterial för prydnadsväxter.

 Stort intresse för att räkna ut klimatavtrycket för gårdens produkter

Stort intresse för att räkna ut klimatavtrycket för gårdens produkter

Pressmeddelanden   •   Maj 11, 2020 09:20 CEST

Rådgivningsprojektet Greppa Näringen har vidareutvecklat beräkningarna i rådgivningen om gårdarnas klimatpåverkan ”Klimatkollen”. Med en utökad funktion kan användaren nu fördela (allokera) klimatavtrycket över gårdens olika produkter som till exempel vete, potatis, oljeväxter, kött och mjölk.

Stöd till privat lagring ska minska risken för överskott på marknaden

Stöd till privat lagring ska minska risken för överskott på marknaden

Pressmeddelanden   •   Maj 07, 2020 14:06 CEST

På grund av Covid-19-pandemin har efterfrågan på vissa mejeri- och köttprodukter på EU:s marknad minskat kraftigt. För att tillfälligt minska överskottet av dessa produkter har EU beslutat att ge stöd till aktörer i den privata sektorn för att betala kostnaderna för lagring av produkterna under en viss tid.

Använd alternativa anestesiläkemedel i djursjukvården

Pressmeddelanden   •   Apr 21, 2020 10:30 CEST

Med anledning av befarad brist på läkemedel inom humansjukvården för vård av patienter med covid-19 har Jordbruksverket och Läkemedelsverket nyligen uppmanat till återhållsamhet gällande förskrivning av läkemedel som är kritiskt viktiga för humansjukvården. Veterinärer uppmanas istället att använda alternativa anestesiläkemedel.

Kraven på vaccination mot mjältbrand vid Omberg begränsas

Kraven på vaccination mot mjältbrand vid Omberg begränsas

Pressmeddelanden   •   Apr 16, 2020 09:50 CEST

Nu förändrar Jordbruksverket kraven på obligatorisk vaccination mot mjältbrand i området runt Omberg i Östergötland. Inga nya fall av mjältbrand har konstaterats sedan 2016, och det är ingen fara för människor att vistas i området. Kravet på obligatoriska vaccinationer begränsas nu till Omberg.

Djurskyddskontrollen når viktigt mål!

Djurskyddskontrollen når viktigt mål!

Pressmeddelanden   •   Apr 14, 2020 14:00 CEST

Länsstyrelsernas djurskyddskontrollverksamhet ökade 2019. Ett av målen är att genomföra minst lika många planerade normalkontroller som kontroller av anmälningsärenden. Detta mål nåddes under 2019 i landet som helhet vilket är en tydlig förbättring sedan 2018.

Stopp för vissa stöd inom landsbygdsprogrammet

Pressmeddelanden   •   Apr 09, 2020 15:00 CEST

Intresset för miljöersättningarna, där den största är ersättningen till betesmarker och slåtterängar, har varit större än vad vi har beräknat. För att säkra att det finns pengar till miljöersättningarna stoppar Jordbruksverket vissa stöd inom landsbygdsprogrammet från och med 9 april.

Den svenska maten – ny blogg om livsmedelsstrategin

Den svenska maten – ny blogg om livsmedelsstrategin

Pressmeddelanden   •   Apr 06, 2020 09:00 CEST

Jordbruksverkets nya blogg Den svenska maten kommer att ge omvärldsbevakning och personliga reflektioner om arbetet inom livsmedelsstrategin. Målet är att inspirera, visa goda exempel och skapa engagemang. Flera av de som bloggar deltar aktivt både nationellt och internationellt med att bevaka och driva frågor i en positiv riktning för en hållbar produktion och konsumtion av mat.

Produktutveckling och högre betalningsvilja krävs för tillväxt i livsmedelskedjan

Produktutveckling och högre betalningsvilja krävs för tillväxt i livsmedelskedjan

Pressmeddelanden   •   Mar 31, 2020 11:27 CEST

Svenskt jordbruk är världsledande när det gäller miljö, klimat, smittskydd och djurvälfärd och har förutsättningar att ta täten i en global omställning till en mer hållbar produktion. Men företagen har svårt att omsätta detta till konkurrensfördelar trots en ökad efterfrågan på hållbart producerade livsmedel, det visar Jordbruksverkets årliga uppföljning av livsmedelskedjan.

Importen och exporten av jordbruksvaror och livsmedel ökar lika mycket i värde

Importen och exporten av jordbruksvaror och livsmedel ökar lika mycket i värde

Pressmeddelanden   •   Mar 30, 2020 12:00 CEST

Importen av jordbruksvaror och livsmedel uppgick 2019 till 114 miljarder kronor. Det innebär en ökning med 5 miljarder kronor eller 5 procent jämfört med 2018. Exporten uppgick till 55 miljarder kronor vilket är en ökning med 5 miljarder kronor eller 10 procent. Siffrorna exkluderar fisk.

Så kan mer matsvinn och restprodukter bli foder

Så kan mer matsvinn och restprodukter bli foder

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2020 09:00 CET

När det gäller svinnet i livsmedelskedjan i Sverige så slängs den mesta maten i hemmen. På grund av risken för vissa smittor och det varierade innehållet finns idag ingamöjligheter att använda svinnet som foder till djur. Samma gäller för matsvinn från restauranger och storkök. Störst potential till att använda svinn som foder finns troligtvis i livsmedelsindustrin, hos grossister och lager.

15 miljoner kronor för stärkt djurvälfärd och konkurrenskraft

15 miljoner kronor för stärkt djurvälfärd och konkurrenskraft

Pressmeddelanden   •   Mar 11, 2020 10:53 CET

Under åren 2017-2019 delades totalt 15 miljoner kronor ut till 19 olika forskningsprojekt för att stärka djurvälfärd och konkurrenskraft. Stödet till forskning har gått till olika djurslag och olika aktörer.