Skip to main content

Den svenska mjölkproduktionen minskade 2018

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2019 09:35 CET

Den totala invägningen av mjölk under 2018 var 2 760 tusen ton. Det är en minskning med 57 ton eller 2 procent. Slakten ökade för samtliga djurslag, förutom kyckling.

Av den invägda mjölken producerades bland annat 754 tusen ton konsumtionsmjölk och 229 tusen ton syrade produkter. Produktionen av grädde, ost och smör minskade under året jämfört med 2017. Däremot ökade produktionen av mjölkpulver.

Statistik för slakten 2018

  • Får och lamm: 5 600 ton. Den högsta uppmäta slakten av får och lamm sedan uppgifter började tas fram på 1940-talet. Det slaktades under 2018 totalt 280 200 får och lamm. Jämfört med 2017 ökade slakten av får och lamm med 4 procent.
  • Nöt: 136 900 ton. Under 2018 slaktades det 425 600 nötkreatur. Jämfört med 2017 ökade slakten av nöt med 5 procent.
  • Gris: 249 800 ton. Slakten av gris ökade med 4 procent jämfört med 2017. Under 2018 slaktades det 2 646 000 grisar.
  • Fjäderfä: 155 000 ton. Slakten av kyckling minskade med knappt 2 procent i jämförelse med 2017. Totalt minskade slakten av fjäderfä med 1 procent i förhållande till föregående års siffror.

Mer information
Läs hela statistiken för animalieproduktionen 2018

Kontaktperson för journalister
Jesper Fransson
Statistikenheten
 Tlefon 036 – 15 50 42

Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Vi arbetar för ett konkurrenskraftigt jordbruk, en levande landsbygd och ett hållbart samhälle.