Skip to main content

Greppa Näringen nominerat till miljöpris

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2019 12:53 CET

Greppa Näringen, som arbetar med att reducera lantbrukets miljö- och klimatpåverkan, har blivit nominerat till Östersjöfondens pris 2019. Priset har delats ut sedan 1990 och ges årligen till en person eller organisation för betydelsefulla och framstående insatser för Östersjöns miljö.

Greppa Näringen startades 2001 och är ett samarbete mellan Jordbruksverket, LRF, länsstyrelserna och en lång rad företag inom lantbruksbranschen. Projektet erbjuder bland annat miljö- och klimatrådgivning till lantbrukare och är en bro mellan forskning och praktik. Sedan starten har rådgivare gjort så pass många som 60 000 gårdsbesök, hos fler än 13 000 lantbrukare.

- Häftigt och roligt! Greppa Näringen är verkligen ett samarbetsprojekt, det är nog därför vi kunnat arbeta så länge och utvecklats efterhand, säger Stina Olofsson, projektledare för Greppa Näringen som var med och startade projektet.

Gödslingsstrategier, markstruktur, precisionsodling, våtmarker och klimatavtryck är några av de ämnen som tas upp i rådgivningen. Lantbrukarna genomför åtgärder på gårdarna som är bra för miljön och klimatet, men också för gårdens produktion och ekonomi. Hälften av åkerarealen i Sverige finns på gårdarna vars brukare deltar eller har under åren deltagit i arbetet med Greppa Näringen.

Vinnaren kommer att tillkännages i april och prisceremonin kommer att äga rum i maj i Mariehamn på Åland.

Mer information
Läs mer om Östersjöfonden
Läs mer om Greppa Näringen

Stina Olofsson
Projektledare Greppa Näringen
070 595 52 31
Stina.olofsson@jordbruksverket.se

Tove Mellgren
Kommunikationsansvarig Greppa Näringen
0720-84 83 21
tove.mellgren@lrf.se

Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Vi arbetar för ett konkurrenskraftigt jordbruk, en levande landsbygd och ett hållbart samhälle.