Skip to main content

Hästens välbefinnande vårt fokus på Eurohorse

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2019 08:24 CEST

De nya reglerna för hästhållning har arbetats om för att bli mer funktionsinriktade, det vill säga att de fokuserar på vilka av hästens behov som ska uppfyllas snarare än exakt hur detta görs. Foto: Patrik Svedberg

Jordbruksverket finns på plats på den stora hästmässan EuroHorse i Göteborg för att bland annat berätta om hur de nya hästföreskrifterna påverkar hästägarna.

Under 2019 är hästarnas välbefinnande i fokus eftersom vi har en ny djurskyddslag, en ny djurskyddsförordning och nya föreskrifter om hästhållning.

- När du skaffar häst tar du på dig ett ansvar för hästens välbefinnande. Minimiregler för hur hästar ska hållas och skötas finns i djurskyddslagen, djurskyddsförordningen och i Jordbruksverkets föreskrifter.
Vi ser det därför som en viktig uppgift att prata med hästägarna om hästens välbefinnande, säger David Slottner från Jordbruksverket.

Föreskrifterna om hästhållning har arbetats om för att bli mer funktionsinriktade, det vill säga att de fokuserar på vilka av hästens behov som ska uppfyllas snarare än exakt hur detta görs.

- En annan fråga besökarna kan få hjälp med är regelverket kring hästgödsel. Hästgödsel borde vara en resurs, men blir alltför ofta ett problem att bli av med, inte minst för tätortsnära hästanläggningar, säger Magnus Nordgren, landsbygdsutvecklingsenheten.

Mer information
Föreskrifter om hästhållning, Jordbruksverket
Välkommen till Jordbruksverkets monter B03:10 på Svenska Mässan 3-7 april 2019.

Kontaktpersoner för journalister
David Slottner
Djurvälfärdsenheten
david.slottner@jordbruksverket.se telefon 036-15 61 43

Magnus Nordgren
Landsbygdsutvecklingsenheten
magnus.nordgren@jordbruksverket.se telefon 0705-42 22 58

Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Vi arbetar för ett konkurrenskraftigt jordbruk, en levande landsbygd och ett hållbart samhälle.