Skip to main content

Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2017

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2019 09:31 CEST

För jordbrukarhushållens inkomster 2017 stod driftsinriktningen mjölkkor för den största ökningen och köttdjur för den lägsta ökningen med 2 procent.

Diagrammet på bilden visar en ökning av den genomsnittliga hushållsinkomsten efter transfereringar för driftsinriktningarna. Det gäller såväl samtliga jordbrukarhushåll som för heltidsföretag. Hushåll som bedriver jordbruksföretaget i aktiebolagsform ingår inte i statistiken.

För samtliga jordbrukarhushåll ökade hushållsinkomsterna efter transfereringar med 7 procent till 395 500 kr.

Driftsinriktningarna för samtliga jordbrukarhushåll ökade mellan 3 och 26 procent. Driftsinriktningen mjölkkor står för den största ökningen och köttdjur för den lägsta ökningen med 2 procent.

Hos jordbrukarhushåll som kategoriseras som småbruk låg ökningen på nästan 5 procent. Småbruk är företag där det standardiserade arbetsbehovet är lägre än 400 timmar.

Inkomsterna kommer troligen att minska på grund av torkan 2018.

Mer information
Läs det statistiska meddelandet Jordbrukarhushållens inkomster 2017.

Kontaktperson för journalister 

Malin Sandberg
Statistikenheten
Telefon 036 - 15 59 45

Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Vi arbetar för ett konkurrenskraftigt jordbruk, en levande landsbygd och ett hållbart samhälle.