Skip to main content

Jordbruksverket utlyser ytterligare 16 miljoner för att främja ekologisk mat

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2019 15:43 CEST

Genrebild barn och kor. Foto: Anders Andersson, Scandinav bildbyrå

Jordbruksverket utlyser medel för att främja produktion och konsumtion av ekologiska livsmedel. Det är den tredje av fem planerade utlysningar under 2018-2020. Jordbruksverket har tidigare beviljat 26 miljoner kronor för åtta åtgärder med marknadskoppling och 6 miljoner kronor för försöks- och utvecklingsprojekt. Den avser fyra nya åtgärder och möjlighet till förlängning av sju pågående projekt.

Utlysningen sker inom ramen för den åtgärdsplan som regeringen gett Jordbruksverket i uppdrag att genomföra, i samråd med aktörer i livsmedelsbranschen. Ansökan ska ha kommit in till Jordbruksverket senast den 31 maj 2019.

– Vid de tidigare två utlysningarna har vi fått in många ansökningar. Intresset för att driva projekt som stimulerar ekologisk produktion och konsumtion är stort. Även om den här utlysningen gäller färre åtgärder än den första utlysningen, tror vi att intresset för att söka medel är fortsatt stort, säger Åsa Lannhard Öberg som är projektledare för regeringens ekouppdrag. 

Jordbruksverket fördelar pengarna mellan de här åtgärderna

  • affärsutvecklingsprogram för livsmedelsföretag
  • kalkyler för företag inom primärproduktion
  • stärkt rådgivning inom primärproduktionen
  • stärkt kommunikation ekobonde-konsument
  • möjlig förlängning 2020 av pågående projekt som tidigare beviljats medel

Mer information

Regeringen har gett Jordbruksverket i uppdrag att genomföra ”Åtgärdsplan för att öka produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel”, som publicerats i Jordbruksverkets rapport 2018:16. Åtgärdsplanen är framtagen i bred samverkan mellan myndigheter, organisationer, föreningar och företag. Uppdraget är en del av den svenska livsmedelsstrategin och genomförandet av åtgärdsplanen ska främja regeringens mål på 30 procent ekologisk jordbruksareal och att 60 procent av den offentliga konsumtionen ska utgöras av ekologiska livsmedel 2030.

Till utlysningen

Till Åtgärdsplan för att öka produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel.

Till löpande information om ekouppdraget

Kontaktperson för journalister
Åsa Lannhard Öberg
Livsmedelskedjan och exportenheten
asa.lannhard@jordbruksverket.se
Telefon: 070-369 73 04

Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Vi arbetar för ett konkurrenskraftigt jordbruk, en levande landsbygd och ett hållbart samhälle.