Skip to main content

Mer svensk mat och dryck genom regional samverkan

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2019 10:00 CEST

Under hösten 2019 bjuder Jordbruksverket in till sex klusterträffar runt om i landet för att arbetet med den svenska livsmedelsstrategin ska bli mer effektivt. Foto Shutterstock

Under hösten bjuder Jordbruksverket in till sex klusterträffar runt om i landet för att arbetet med den svenska livsmedelsstrategin ska bli mer effektivt. Idag finns, utöver den nationella livsmedelsstrategin, regionala livsmedelsstrategier i de flesta län. Målet med träffarna är att bidra till en ännu bättre samverkan mellan ansvariga aktörer inom och över läns- och regiongränser än vad som finns i dag.

- De regionala strategierna har inte tagits fram samtidigt och såväl ägarskapet som genomförandet av dem hanteras olika. De aktörer som arbetar med genomförandet av sina respektive strategier kan därför inspireras av och lära mycket av varandra. De kan även nätverka och samverka mer än idag. Det är viktigt att hjul som redan uppfunnits inte uppfinns igen, säger Eva Sundberg som är Jordbruksverkets koordinator för uppdraget.

Mer information
Mer information om uppdraget och klusterträffarna hittar du på www.jordbruksverket.se/livsmedelsstrateginregionalt

Bakgrund
Jordbruksverket har fått uppdraget från regeringen av att främja samverkan mellan aktörer på regional nivå kring livsmedelsstrategin. Vi ska utifrån vårt ansvar bidra till samverkan kring arbetet för att ta till vara synergieffekter, sprida goda exempel samt uppmuntra och stödja regionala aktörer. Arbetet har fokus på målen i livsmedelsstrategin.

Kontaktperson för journalister
Eva Sundberg, koordinator
Landsbygdsutvecklingsenheten
Telefon: 036-15 63 22 eller 073-232 55 70

Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Vi arbetar för ett konkurrenskraftigt jordbruk, en levande landsbygd och ett hållbart samhälle.