Skip to main content

Pengar att söka till projekt inom miljö, klimat och energi

Pressmeddelande   •   Apr 13, 2018 09:00 CEST

Jordbruksverket utlyser 18 miljoner kronor till pilot- och samarbetsprojekt för energieffektiva jordbruk och arbete med miljö- och klimatfrågor. Pengarna kommer från landsbygdsprogrammet och syftet är att stärka landsbygden genom att utveckla jordbruket på ett hållbart sätt.

Till och med den 30 september går det att söka pengar för pilot- och samarbetsprojekt inom jordbruket och livsmedelsproduktionen där det finns behov av utveckling av hållbara metoder, tekniker och processer. Jordbruksverket utlyser 7 miljoner kronor för miljöprojekt och 11 miljoner kronor för klimat- och energiprojekt. Myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar samt andra organisationer och företag kan söka stöden. 

Stöd för miljöprojekt:

  • Odlingslandskapets natur- och kulturmiljöer
  • Integrerat växtskydd
  • Förbättrad vattenkvalitet
  • Ekologisk produktion
  • Vattenhushållning

Stöd till utveckling inom klimat och energi:

  • Effektivisera användningen av energi och öka användningen av förnybar energi
  • Biogas och minskade utsläpp av växthusgaser och ammoniak

Mer information

E-tjänst för att söka pengarna

Utlysningar och upphandlingar

Kontaktpersoner för journalister 
Utlysningen för miljö inom jordbruket:

Lisa Karlsson
Miljöanalysenheten
lisa.karlsson@jordbruksverket.se
Telefon 036-15 51 26

Utlysningen för energi och klimat inom jordbruket:
Tobias Markensten
Miljöanalysenheten
tobias.markensten@jordbruksverket.se
Telefon: 036-15 57 28

Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Vi arbetar för ett konkurrenskraftigt jordbruk, en levande landsbygd och ett hållbart samhälle.