Skip to main content

Pressinbjudan: Fältvandring i Falbygden 26 juni - mer miljönytta för pengarna

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2019 11:52 CEST

Pilotprojektet med värdebaserade miljöersättningar gav högre ersättning ju mer biologisk mångfald och välskötta kulturhistoriska miljöer som levererades. Foto: Knut Per Hasund.

Miljöersättningar är ett sätt att ge lantbrukarna betalt för att förvalta och producera miljönytta. Men miljönyttan per satsad skattekrona kan och behöver bli högre. I ett treårigt pilotförsök i Falbygden, där ett 20-tal lantbruksföretag deltog, undersökte vi om värdebaserade ersättningar kan vara ett alternativ till dagens system där lantbrukarna blir kompenserade för att följa fasta skötselvillkor.

Syftet med de resultat- och värdebaserade ersättningarna är att lantbrukarna på ett så direkt sätt som möjligt ska få betalt utifrån leverans av efterfrågade miljönyttor. Ju mer biologisk mångfald eller ju värdefullare och mer välskötta kulturhistoriska miljöer, desto högre ersättning.

Journalister är välkomna
Den 26 juni anordnas en fältvandring vid två av gårdarna i Falbygden som ingått i pilotförsöket. Journalister är välkomna att delta vid visningen samt intervjua experter och deltagare i pilotprojektet.

Mer information
Tid: 26 juni kl. 18.
Plats: Åsle Tås upplevelsemuseum, 5 km öster om Falköping. Se karta här.
Anmälan för journalister: Telefon 036 – 15 63 36 eller infojour@jordbruksverket.se senast 25 juni.

Läs mer om pilotprojektet Värdebaserade ersättningar

Kontaktperson för journalister
Staffan Boberg
EU-stödsavdelningen
036-15 63 14

Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Vi arbetar för ett konkurrenskraftigt jordbruk, en levande landsbygd och ett hållbart samhälle.