Skip to main content

Rådgivning till besöksnäringsföretag om mat, dryck och lokalt värdskap

Pressmeddelande   •   Jul 13, 2018 10:38 CEST

Foto: Sofia Byström, Skandinav bildbyrå

Nu upphandlar Jordbruksverket rådgivningstjänster till företag inom besöksnäringen med servering av mat och dryck. De upphandlade rådgivningstjänsterna kommer att omfatta olika temaområden, till exempel affärs- och konceptutveckling, anläggningsutveckling, marknadsföring och utveckling av det regionala utbudet av mat och dryck.

– Vi välkomnar leverantörer av rådgivningstjänster inom exempelvis besöksnäringen, affärsutveckling och mathantering att lämna anbud. Vi vill underlätta för besöksnäringsföretag att få den hjälp de behöver och därför finns en stor bredd i tjänsterna som besöksnäringsföretag kan avropa, säger Tobias Kreuzpointner, besöksnäringssamordnare på Jordbruksverket.

Från företags- och konceptutveckling till lokal identitet

Rådgivningen kan exempelvis handla om företags- och konceptanalyser, investeringskalkyler, utveckling av serveringsutrymmen, kvalitets- och personalmanagement eller hållbarhetsmanagement och generationsskiften.

– Den regionala identiteten och en regional prägel av produkterna är viktiga inom besöksnäringen. Därför vill vi lyfta även regional- och lokaltypisk mat och dryck som en viktig del i företagens produkter, fortsätter Tobias Kreuzpointner.

70 procent rabatt på rådgivningen

Besöksnäringsföretag som anlitar en upphandlad rådgivare får 70 procent av rådgivningskostnaden betald av landsbygdsprogrammet, resterande 30 procent betalar företaget själva. Totalt 3,9 miljoner kronor står till förfogande för rådgivningstjänsterna.

Intresserade rådgivningsföretag kan lämna anbud fram till den 17 september 2018. Mer information finns i upphandlingsunderlaget.

Stödet för rådgivningstjänsterna är en del i landsbygdsprogrammet och den svenska livsmedelsstrategin. 

Kontakt för journalister:

Tobias Kreuzpointner, samordnare besöksnäringen på Landsbygdsutvecklingsenheten

070-320 74 14, tobias.kreuzpointner@jordbruksverket.se

Frågor om upphandlingens innehåll och tekniska frågor om upphandlingen lämnas i upphandlingssystemet Tendsign. (Se länk ovan.)

Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Vi arbetar för ett konkurrenskraftigt jordbruk, en levande landsbygd och ett hållbart samhälle.