Skip to main content

Renare hav genom LEVA – Lokalt Engagemang för Vatten

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2019 13:14 CEST

LEVA är början på ett nytt arbetssätt mot övergödning. Foto: Mats Pettersson

20 projekt i Sverige har fått närmare 37 miljoner kronor för att under tre år utveckla nya arbetsformer i vattenvården. Målet är att genomföra fler åtgärder mot övergödningen i sjöar och hav. Nu är alla samordnare på plats och satsningen har fått ett namn genom en namntävling. Av närmare 90 bidrag som kom in valde juryn LEVA – Lokalt engagemang för vatten. LEVA invigs idag på Havs- och vattenmyndighetens årliga och välbesökta konferens Havs- och vattenforum.

LEVA bygger på ett samarbete mellan Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Lantbrukarnas Riksförbund, Vattenmyndigheterna och Länsstyrelserna. Det är början på ett nytt arbetssätt mot övergödning. Det unika är att arbetet görs i den lilla lokala skalan, samtidigt som fem stora myndigheter och organisationer backar upp initiativet.

Mer information
Pressmeddelande från HaV
Fakta om LEVA

Kontaktpersoner
Jordbruksverket
Ann Kristin Eriksson, utredare, miljöanalysenheten
Telefon: 036-15 50 78

Havs- och vattenmyndigheten
Anna Ek, utredare, enheten för vattenförvaltning
Telefon 010-698 60 48, mobil: 076-538 61 93

Lantbrukarnas Riksförbund:
Markus Hoffman, expert, vatten och växtnäring
Telefon: 08-787 57 44, Mobil: 070-527 54 44

Vattenmyndigheterna
Matilda Valman, samordnare
Telefon: 010-223 86 26

Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Vi arbetar för ett konkurrenskraftigt jordbruk, en levande landsbygd och ett hållbart samhälle.