Skip to main content

Uppdrag: Att stärka konkurrenskraften i svensk livsmedelsproduktion

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2018 08:58 CEST

Ett av uppdragen som ska stärka en konkurrenskraftig djurproduktion handlar om att ge stöd till studier och försöksverksamhet för utveckling av djurhållningen. Foto: Urban Wigert

Just nu genomför Jordbruksverket 16 uppdrag som ingår i regeringens handlingsplan för att nå målen för livsmedelsstrategin. Tillsammans täcker de in en stor del av svensk livsmedelsproduktionen från vattenförsörjning, växtskydd och djurskydd till ekologisk produktion, kostnadseffektivt byggande samt möjligheter inom svenskt vattenbruk. 

Livsmedelsstrategin, som antogs av riksdagen i juni 2017, har ett övergripande mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja i Sverige där produktionen ökar samt bidrar till en hållbar utveckling i hela landet.

- Målet ligger mycket nära Jordbruksverkets övergripande uppdrag och dessa uppdrag ger oss möjlighet att fokusera och utveckla frågor som vi har god kunskap om i verksamheten, säger Håkan Henrikson, divisionsdirektör.

Flera av uppdragen handlar om en konkurrenskraftig djurproduktion. Några exempel:

Rådgivningsmodell inom animalieproduktionen
Uppdraget går ut på att ge förslag till modeller för rådgivning och kunskapsöverföring till djuruppfödare både från praktik och forskning. En modell som analyseras är Greppa Näringen som idag ger kostnadsfri rådgivning inom växtnäring, klimatanpassning, vattenförsörjning och energi. En viktig fråga för uppdraget är vad företagen efterfrågar.

Kompetensutveckling och digitalisering inom djurskyddskontrollen
Uppdraget ska digitalisera djurskyddskontrollerna genom att förse landets samtliga djurskyddskontrollanter med en digital lösning som ger möjlighet att registrera kontrolldata direkt på gården. Målet är bland annat att kunna göra fler kontroller och samtidigt ge förebyggande rådgivning till djurhållaren. Positiva bieffekter blir att skapa arbetsglädje hos djurskyddshandläggaren och minska oron hos djurhållaren.

Stöd till studier och försöksverksamhet på djurområdet
För att främja en konkurrenskraftig livsmedelsproduktion med bibehållen god djurvälfärd ska Jordbruksverket ge stöd till studier och försöksverksamhet för utveckling av djurhållningen. 10 miljoner ska fördelas och utlysningen av pengarna sker 15 januari - 23 mars. Ansökningarna behandlas i våren och under sommaren beslutas om vilka projekt som får stöd.

Kunskapsutveckling för kostnadseffektivt byggande inom animalieproduktionen
Att utforma stallar med god funktion kräver kunskap om byggteknik, djurens behov, teknisk utrustning i stallarna och hur praktisk djurhållning fungerar. Uppdraget föreslår att Sverige får ett nytt kunskapscentrum för byggande av stallar och att utbildningen stärks för de som ritar stallar.

Mer information
Läs mer om Jordbruksverkets olika uppdrag från livsmedelsstrategin
Läs mer om den svenska livsmedelsstrategin

Kontaktpersoner för journalister
Håkan Henrikson, divisionsdirektör
Telefon: 0703 99 66 41

Göran Löfqvist, samordnare för uppdragen i livsmedelsstrategin och chef för marknadsavdelningen
Telefon: 0733 84 95 02

Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Vi arbetar för ett konkurrenskraftigt jordbruk, en levande landsbygd och ett hållbart samhälle.